Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Туристичне.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
353.79 Кб
Скачать

Іv. Моніторинг достовірності даних, відображених в декларації

1. У разі надходження інформації про подані претензії (скарги) щодо невідповідності об’єкту туристичної інфраструктури встановленій категорії від споживачів або замовників послуг, а також від органів державної влади, які вповноважені здійснювати нагляд за наданням послуг відповідно до нормативно-правових актів, уповноважений орган може прийняти рішення про проведення моніторингу, про що завчасно в письмовій формі попереджає заявника.

2. Заявник зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам уповноваженого органу до об’єкту туристичної інфраструктури.

3. За результатами моніторингу уповноважений орган може прийняти рішення про призупинення дії свідоцтва в разі встановлення невідповідності об’єкту туристичної інфраструктури критеріям оцінки встановленої категорії та запропонувати провести коригувальні заходи для усунення причин виявлених невідповідностей.

4. Рішення про призупинення дії свідоцтва скасовується у разі усунення об’єктом туристичної інфраструктури причин виявлених невідповідностей в строк до одного місяця з моменту призупинення дії свідоцтва.

5. Контроль за виконанням коригувальних заходів, ужитих для усунення причин виявлених невідповідностей, здійснює уповноважений орган.

6. Рішення про скасування дії свідоцтва може бути прийняте, якщо причини виявлених невідповідностей не усунені в строк визначений пунктом 4 розділу ІV цього Порядку.

7. Уповноважений орган надає заявнику письмову інформацію про прийняте рішення щодо призупинення або скасування дії свідоцтва.

8. Скасування дії свідоцтва набирає чинності з моменту виключення інформації про об’єкт туристичної інфраструктури з реєстру.

9. Об’єкт туристичної інфраструктури, дія свідоцтва якого була скасована, може претендувати на повторне встановлення заявленої категорії згідно із цим Порядком.

_________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «___»_________2011 р. №_____

Порядок доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії

1. Цей Порядок визначає питання доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії.

2. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про туризм» та інших нормативно-правових актах та нормативних документах з питань туризму.

3. З метою доведення до споживачів повної, належної та достовірної інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії, Держтуризмкурорт веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури (далі – реєстр).

4. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Держтуризмкурорту.

5. Форма та порядок ведення реєстру визначається центральним органом виконавчої влади в сфері туризму.

6. Єдиною підставою для використання знаку категорії є внесення інформації про об’єкт туристичної інфраструктури до реєстру.

7. Знак категорії обов’язково розміщується на фасаді будівлі об’єкту туристичної інфраструктури на висоті не нижче 1,5 метра та не вище 2 метрів від поверхні землі.

8. Знак категорії графічно зображується як сукупність від однієї до п’яти зірок.

9. Графічне зображення, геометричні характеристики знаку категорії повинні відповідати наступним вимогам:

знак категорії має прямокутну форму з зображенням зірок у кількості відповідній до встановленої категорії;

знак категорії виготовляється з будь-якого стійкого матеріалу, що забезпечує його довгострокове використання в відповідних кліматичних умовах;

зображення зірок розміщується в один ряд в верхній частині знаку категорії;

в нижній частині знаку наноситься напис наступного змісту: «свідоцтво № ________ від «___» ______ 20__ р. видано Державним агентством України з туризму та курортів»;

кольорова гамма знаку категорії повинна забезпечувати чітке сприйняття нанесеної на ньому інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.