Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Туристичне.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
353.79 Кб
Скачать
 1. Конституція України, 1996 р.

 2. Господарський кодекс України, 2003 р.

 3. Цивільний кодекс України, 2003 р.

 4. Податковий кодек України, 2011 р.

 5. Закон України «Про туризм», 1995

 6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 2000 р.

 7. Наказ Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємства та Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007р. № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської та тур агентської діяльності.

 8. Кифяк в.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ххі, 2011. - 300 с.

 9. Мальська м.П., Худо в.В., Цибух в.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2011. – 272 с.

 10. Яновська н. В. Туризм: організація і облік. – 2-е вид. Х: Фактор, 2010.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке категорії об'єктів туристичної інфраструктури?

 2. Дати визначення поняття ліцензування в туристичній діяльності, основні вимоги до оформлення ліцензії?

 3. Що таке господарський договір та система господарських договорів?

 4. Що таке істотні умови договору, звичайні умови договору?

 5. Які вимоги встановлюються до договорів про туристичне, готельне, екскурсійне обслуговування?

 6. Що таке сертифікація, стандартизація, ваучер в туристичній діяльності?

1. Встановлення категорій об'єктів туристичної інфраструктури

З метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктам туристичної інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування.

Встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії здійснюється за заявою його власника. Види категорій об'єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни визначаються Кабінетом Міністрів України.

Категорії об'єктів туристичної інфраструктури. Цікаво, що для готелів та мотелів встановлюються певні категорії, конкретним вимогам яких повинні відповідати ці заклади. Категорію позначають символом "*" (зірка). Кількість зірок збільшується відповідно до підвищення рівня якості обслуговування. Згідно з чинним законодавством, готелі класифікуються за п'ятьма категоріями, мотелі – за чотирма. Вищу категорію готелю позначають "*****" (п'ятьма зірками), нижчу – "*" (однією зіркою); вищу категорію мотелю – "****" (чотирма зірками), нижчу – "*" (однією зіркою).

Однак така класифікація є дещо застарілою і не відповідає світовим стандартам. Тому зараз підготовлено проект Постанови Кабінету Міністрів України, згідно з якою вид категорії для всіх об'єктів туристичної інфраструктури (а не тільки для готелів та мотелів) позначатиметься символом "*" (зірка). За сукупністю кількісних параметрів та якісних характеристик, притаманних об'єкту туристичної інфраструктури, всі об'єкти класифікуватимуться за п'ятьма категоріями. Найвищу категорію позначатимуть "*****", а найнижчу, відповідно, – "*".

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «___»_________2011 р. №_____

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.