Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТСО_лекції отредактированные.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
1.45 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

СННІГОТ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Технічні засоби навчання конспект лекцій

Для спеціальностей:

6.01010021 – „Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація видобутку корисних копалин та руд”

6.01011022 – „Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація видобутку корисних копалин та руд”.

6.01010036 – „Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні”.

6.01010041 – „Професійне навчання. Безпека життєдіяльності та охорона праці”.

Стаханов 2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

СННІГОТ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Конспект лекцій

Частина 1

Затверджено

на засіданні кафедри СПД

Протокол №

від

На засіданні Науково-методичної

Ради ______________________

Стаханов 2011

УДК 37.01. (09) (07)

Технічні засоби навчання: Конспект лекцій. Частина 1. / Упорядник Н.В. Карчевська. – Стаханов: УІПА ГФ, 2011. – 40 с.

Конспект лекцій містить в собі теоретичні відомості про технічні засоби навчання, їх класифікацію та дидактичні можливості.

Упорядник: Карчевська Н.В., канд.. пед. наук, доц.

Рецензент: Яковенко Т.В.

ЗМІСТ

1. Цілі і задачі ТЗН. Вступ. Класифікація ТЗН…………..………………………….5

2. Принципи побудови, види і дидактичні можливості ЗСП……… ………….. 9

3. Дидактичні можливості учбового кіно, можливості учбового телебачення.… 16

4. Дидактичні можливості ЕОМ. Програмне навчання….……………………… 21

5. Класифікація комп’ютерних навчальних систем, експертні навчальні системи. Автоматизовані навчальні системи….…………………………………………… 26

Рекомендована література……………………………………………………… 39

1. Цілі і задачі тзн. Вступ. Класифікація тзн.

  1. Мета і задачі дисципліни.

  2. Класифікація ТЗН.

  3. Роль і місце ТЗН в навчальному процесі.

  1. Ціль вивчення ТЗН - формування знань про устрій, принципи роботи, технічні і дидактичні можливості ТЗН і ЕОМ і на базі цих знань уміння застосовувати ТЗН для підвищення ефективності навчального процесу.

Об’єкти вивчення ТЗН

верстати проектори

комбайни макети

контрольно-вимірювальна апаратура демонстраційні стенди,

технологічне обладнання моделі,

навчальне телебачення,

засоби контролю знань

засоби навчання на основі ТЗН

Вивчення даної дисципліни має мету:

- дати студентам міцні знання про призначення технічних засобів навчання, їхнє місце в навчальному процесі, методику застосування, а також уміння використовувати ці засоби відповідно до педагогічних цілей навчальних занять;

- ознайомити студентів з основними принципами роботи і конструкцією сучасних технічних засобів, інформації, контролю, навчання і тренажу, у тому числі автоматизованих систем навчання на базі ЕОМ;

- дати студентам навички підготовки дидактичного матеріалу за допомогою технічних засобів і навчити практичному використанню цих матеріалів.

Вивчення дисципліни "Технічні засоби навчання" враховує специфіку методики викладання загально технічних і спеціальних предметів у професійно-технічному і середньому спеціальному навчальному закладах.

Перед навчальними закладами встає чимало проблем, головними з яких є: науково обґрунтований добір навчального матеріалу для формування фахівця заданого профілю; профорієнтація і розвиток професійного інтересу у студентів, організації їхньої самостійної роботи; інтенсифікація навчального процесу в цілому.

Вирішення останньої з відзначених проблем повинно проводитися на основі наукової організації всього навчального процесу, і зокрема шляхом раціонального застосування технічних засобів навчання (ТЗН).

У залежності від призначення комплекс лабораторно-технічного устаткування підрозділяється на дві групи: об'єкти вивчення і технічних засобів навчання. Склад і структура об'єктів вивчення визначається цілями і задачами навчання і передбачаються програмами підготовки фахівців, а технічні засоби навчання, їхній склад і застосування - педагогічною доцільністю. Вони повинні застосовуватися тільки там, де їхнє використання буде виправдано як з педагогічної, так і з економічної точок зору.

Таким чином, під ТЗН варто розуміти різні технічні пристрої, що сприяють більш ефективному сприйняттю учнями програмного матеріалу, перевірці ступеня його засвоєння, виробленню умінь і практичних навичок застосування отриманих знань, а також різні засоби механізації трудомістких процесів, що відбуваються в ході навчання. У залежності від конкретного змісту досліджуваного матеріалу, цілей його вивчення і технічних можливостей ТЗН, їм повинно бути відведене відповідне місце в навчальному процесі.

Пропускна здатність зорового каналу сприйняття (кількість інформації, сприймана в одиницю часу) на порядок вище пропускної здатності слухового каналу. Це обумовлено тим, що око людини може одночасно сприймати безліч точок розглянутих предметів або їхніх зображень, форми елементів, відносні розміри, взаємне розташування, колірну гаму точок, ступенем насиченості кольору і т.п. У силу цієї властивості людина сприймає до 80% інформації про навколишній світ саме по зоровому каналі.

Особливого значення набуває образне мислення у викладанні природних наук. При навчанні основне значеннєве навантаження повинні нести засоби наочності.

В умовах стрімкого науково-технічного прогресу, коли за кожні 8-15 років обсяг наукової інформації подвоюється практично у всіх областях науки і техніки, навчальний процес необхідно будувати так, щоб максимально використовувати можливості всіх каналів сприйняття, усі види пам'яті й у першу чергу зорового каналу сприйняття і зорової пам'яті. Це дозволить викладачу передати, а тому, якого навчають, сприйняти в одиницю часу більше навчальної інформації.

В.І. Ленін писав, що спостереження – це основа наших знань. «Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики - такий діалектичний шлях пізнання істини, пізнання об'єктивної реальності». (В.І. Ленін. Філософські зошити. – Полн. собр. соч., т. 29, с. 152-153.)

Тому усе, що необхідно міцно засвоїти і можливо зобразити наочно, повинне бути представлено тією чи іншою формою наочності.

ТЗН розширюють можливості сприйняття, підвищують наочність, дозволяють бачити невидиме, механізувати трудомісткі процеси (виконання розрахунків, креслень і т.п.), сприяють виробленню умінь і навичок, забезпечують об'єктивний і оперативний самоконтроль.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.