Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Туристичне.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
353.79 Кб
Скачать

Порядок встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури.

2. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

заявник – юридична або фізична особа, яка подає декларацію про відповідність об’єкта туристичної інфраструктури критеріям оцінки певної категорії до уповноваженого органу із встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури (далі – уповноважений орган);

декларація – документ установленої форми про відповідність об’єкта туристичної інфраструктури критеріям оцінки певної категорії, що подається заявником до уповноваженого органу (далі – декларація).

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про туризм» та інших нормативно-правових актах та нормативних документах з питань туризму.

3. Уповноваженим органом із встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури є Держтуризмкурорт.

4. Категорії об’єктам туристичної інфраструктури встановлюються за результатами розгляду декларації, форма якої наведена у Додатку 1.

5. Об’єктам туристичної інфраструктури встановлюються категорії «п`ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», «дві зірки», «одна зірка».

6. Категорії об’єктам туристичної інфраструктури встановлюються відповідно до методик, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Іі. Організаційна структура процедури встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури та функції її учасників

1. Організаційну структуру процедури встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури складають: заявник і уповноважений орган

2. Функції учасників процедури встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури.

Заявник: забезпечує відповідність об’єкту туристичної інфраструктури критеріям оцінки заявленої категорії; подає заяву про встановлення категорії об’єкту туристичної інфраструктури (далі – заява), форма якої наведена у Додатку 2, та декларацію до уповноваженого органу; забезпечує виготовлення та встановлення знаку категорії відповідно до цього Порядку; отримує свідоцтво про встановлення категорії об’єкту туристичної інфраструктури, що посвідчує право на використання знаку категорії (далі – свідоцтво);інформує уповноважений орган про всі зміни, що впливають на категорію підтверджену при встановленні.

Уповноважений орган: здійснює розгляд декларацій, наданих заявниками; приймає рішення про встановлення об’єкту туристичної інфраструктури заявленої категорії; видає свідоцтво; веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури та розміщує його на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (далі – реєстр); здійснює моніторинг достовірності даних, відображених в декларації (далі – моніторинг).

3. Порядок проведення моніторингу затверджується Мінінфраструктури.

III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури

1. Встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури складається з трьох етапів:

перший етап: подання заявником декларації;

другий етап: реєстрація декларації уповноваженим органом;

третій етап: прийняття уповноваженим органом рішення про встановлення заявленої категорії об’єкту туристичної інфраструктури, видача свідоцтва заявнику та внесення в реєстр інформації про об’єкт туристичної інфраструктури.

2. Для проходження процедури встановлення категорії об’єкту туристичної інфраструктури заявник (власник або уповноважена ним особа) подає до уповноваженого органу заяву та у двох примірниках декларацію особисто або рекомендованим листом.

3. Кожна сторінка підписується заявником (власником або уповноваженою ним особою) та засвідчується печаткою юридичної особи або фізичної особи-підприємця. У разі, якщо заявник провадить господарську діяльність як фізична особа-підприємець без печатки, декларація підлягає нотаріальному засвідченню.

4. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції уповноваженим органом.

5. Після надходження декларації уповноважений орган протягом двох робочих днів оформлює свідоцтво, реєструє його в реєстрі з поміткою «декларативний статус» та видає заявнику.

У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після надходження декларації уповноважений орган письмово звертається до заявника із запитом щодо надання протягом п’яти робочих днів додаткової та/або уточненої інформації.

6. Перший примірник декларації зберігається уповноваженим органом, другий примірник не пізніше 2 робочих днів після оформлення свідоцтва рекомендованим листом надсилається заявнику з відміткою про дату та номер, виданого свідоцтва.

7. У строк не більше 24 робочих дні заявник зобов’язаний за власний рахунок виготовити та встановити знак категорії згідно із Порядком доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії.

8. Термін дії свідоцтва не може перевищувати 2 роки.

9. Право використання знаку категорії об’єктом туристичної інфраструктури встановлюється на термін дії свідоцтва.

10. Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії свідоцтва заявник подає оновлену декларацію для подовження дії свідоцтва до уповноваженого органу.

11. Зміна встановленої категорії або повторне встановлення категорії засобу розміщення здійснюється у цьому Порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.