Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
118-133.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
896.31 Кб
Скачать

122.Індикаторна діаграма дизеля.

Фіг. 8. Індикаторні діаграми:

а — чотиритактного карбюраторного двигуна; 6 — двотактного дизеля.

Індикаторна діаграма двотактного дизеля (фіг. 8, б). Наприкінці ходу стиску, біля в. м. т., насос високого тиску впорскує в камеру згоряння через форсунку порцію дизельного палива. Упорскування палива, його розпилювання, запалення і згоряння відбуваються в двотактному дизелі так само, як і в чотиритактному. На індикаторній діаграмі процес згоряння відповідає кривої 1—c2—z’1.

Процес розширення починається в крапці z1 і закінчується в крапці 2. У цій крапці відкриваються випускні вікна, унаслідок чого тиск у циліндрі різко знижується (крапка 3). У крапці 3 поршень відкриває продувні вікна, і починається продувка циліндра повітрям (криві 3—а; а-3'), що продовжується до перекриття поршнем продувних вікон. На ділянці 3'—а' продовжується випуск і далі починається стиск повітря (крива а'—1).

123.Фази газорозподілу. Що таке перекриття клапанів?

Випередження відкриття або запізнювання закриття клапанів, виражене в градусах кута повороту колінчастого вала по відношенню до мертвих точках поршня, називається фазами газорозподілу.

Наприклад, в двигуні автомобіля ГАЗ-53А (рис.20) впускний клапан відкривається за 24 ° до приходу поршня в ВМТ і закривається після проходження поршнем НМТ за 64 °. Отже, такт впуску триває протягом 24 ° + 180 ° + 64 ° = 268 °, а не 180 °.

Випускний клапан відкривається за 50 ° до приходу поршня в НМТ і закривається після проходження поршнем ВМТ за 22 °. Такт випуску триває 50° + 180° + 22° = 252° замість 180°.

Діаграма фаз газорозподілу двигуна автомобіля ГАЗ-53А

Рис.20. Діаграма фаз газорозподілу двигуна автомобіля ГАЗ-53А.

З діаграми видно, що в момент знаходження поршня у ВМТ обидва клапани відкриті (впускний відкривається, випускний закривається). Отже, в цей момент здійснюється продувка циліндра свіжої горючою сумішшю. Фактично надходить горюча суміш витісняє відпрацьовані гази з циліндра і в момент, коли вона почала б виходити на вихлопну трубу, випускний клапан закривається. Це сприяє більш повному очищенні циліндра від відпрацьованих газів і кращому його наповнення свіжій горючою сумішшю, що дозволяє отримати велику потужність двигуна при тих же розмірах циліндрів, клапанів і інших деталей. Для двигуна ГАЗ-53А перекриття клапанів буде 24 ° + 22 ° = 46.

Момент, коли обидва клапана в циліндрі двигуна прочинені, називається перекриттям клапанів. В кінці такту випуску і на початку такту впуску обидва клапани залишаються відкритими. В цей час відбувається продування циліндрів свіжим зарядом горючої суміші для кращого очищення їх від продуктів згоряння. Цей період має назву перекриття клапанів.

124.Види палив, які використовують в двз. Їх характеристики.

Для бензинового двигуна використовують різні типи бензинів. Як паливо бензинових двигунів також може використовуватись горючий газ, різні типи спиртів. У дизельному використовується легке нафтове паливо.(дизпаливо).

Бензин— природна (одержують з нафти) або штучно одержана суміш вуглеводнів різної будови, які киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C. Б. — рухлива, горюча здебільшого безколірна рідина з характерним запахом; питома вага 0,700—0,780; легко випаровується, утворює з повітрям у певних концентраціях вибухові суміші, Т° спалаху нижче 0°. Більшість бензинів замерзає нижче -60 °C. Близько 90 % добувають з нафти.

Бензин прямої гонки одержують прямою перегонкою нафти, відбираючи фракцію (бензинову) при температурах нижче 200 °C. При цьому способі кількість вуглеводнів, що визначають якість, залежить від природи нафти.

Крекінг-бензин утворюються крекінгом (розщепленням) важких фракцій нафти (мазуту, солярового масла) при температурі вище 400 °C. Крекінг при наявності алюмосилікатних каталізаторів дає бензин високої якості. Близько половини виробляють способом крекінгу.

Газовий бензин добувають з природних і нафтових газів, які містять пару бензинів. Щоб відокремити їх, гази стискують і охолоджують (компресійний метод) або вбирають маслом чи активованим вугіллям. Газовий бензин хімічним складом схожий на такий отриманий прямою гонкою, але містить більше легких фракцій.

Гідрогенізований бензин. Бензини також добувають гідрогенізацією (приєднання водню) нафти та вугілля, яку провадять під тиском 200 — 800 атмосфер. Синтетичний бензин одержують, переробляючи водяний газ при наявності каталізаторів.

Октанове число — умовний показник, що характеризує здатність палива забезпечити бездетонаційну роботу двигунів із примусовим запаленням. Октанове число — це вміст (по об'єму) ізооктану в суміші палив, еквівалентний по детонаційній стійкості досліджуваному паливу.[1] Октанове число може бути і більше 100 і менше нуля.

Ди́зельне па́ливо — рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.

Основний показник дизельного палива — цетанове число (Л-45). Цетанове число характеризує здатність палива до займання в камері згорання і рівне об'ємному вмісту цетану в суміші з α-метилнафталіном, яке в стандартних умовах ASTM D613 має однакову займистість порівняно з дослідженим паливом. Щільність дизельного палива 0,79 — 0,97 г/см³, температура спалаху 35—80°С (температура спалаху, визначена по ASTM D93, для дизельного палива повинна бути не вище 70 °C). Температура перегонки, визначена по ASTM D86, для дизельного палива не повинна бути нижче 200 і вище 350 °C. Температура помутніння для літніх сортів не вище −5 °C, а для зимових — від −25 до −30 °C. Температура застигання повинна бути на 5—10°С нижча температури помутніння.

На території країн СНД дизельне паливо виготовляють за ГОСТ 305-82, який передбачає три марки дизельного палива:

літнє;

зимове;

арктичне.

В Україні чинний державний стандарт технологічних умов з виготовлення дизельного палива ДСТУ 3868-99. Цим стандартом передбачено дві марки дизельного палива:

літнє;

зимове.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]