Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102-126.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
257.54 Кб
Скачать

 1. сультація з питань вибору і споживання товарів, інформація по­купців про товари).

 2. За характером використовуваної праці — необхідні для виконання спеціальні навики і професіональна підготовка (виконання гравер­них робіт) і не потребуючі їх (виклик таксі на прохання покупців).

 3. За термінами виконання — термінові, виконані в присутності покуп­ця (гравірування виробів) і з регламентованим терміном виконан­ня, надані в узгоджений із клієнтом час (ремонт годинників, до­ставка товарів на дім).

 4. За частотою надання — масові (доставка товарів на дім), періодичні (демонстрація моделей одягу) і епізодичні (стіл знахідок, організація зустрічей покупців, які загубились в магазині).

З метою розширення і поліпшення якості послуг існує перелік додат­кових послуг за типами магазинів.

Розглянемо послуги, які можуть бути надані в процесі продажу това­ру, послуги, які можуть бути надані в процесі після продажного обслуго­вування, та послуги, які не пов'язані із безпосереднім продажем товарів.

До послуг, які можуть бути надані в процесі продажу, відносять:

  1. Приймання попередніх замовлень на товари, наявні в продажу.

  2. Приймання попередніх замовлень на товари, тимчасово відсутні в продажу.

  3. Продаж окремих товарів у кредит.

  4. Розрахунок за товари із застосуванням кредитних карток.

  5. Організація дегустації окремих товарів.

  6. Консультації спеціалістів в магазині (лікаря-дієтолога, дизайнера по інтер'єру і т.п.).

  7. Демонстрація в дії нових товарів.

До послуг, які можуть бути надані в процесі після продажного обслугову­вання, належать:

   1. Доставка товарів до автомобіля покупця і їх завантаження.

   2. Доставка придбаних товарів.

   3. Виклик покупцю таксі для доставки придбаних товарів.

   4. Складання і встановлення придбаних товарів вдома у покупця.

   5. Навчання використанню придбаних складних технічних товарів вдома у покупця.

   6. Заміна товарів упродовж гарантійного терміну вдома у покупця.

   7. Здійснення ремонту товарів упродовж гарантійного терміну вдома у покупця.

   8. Розкрій куплених тканин.

Техніко-економічні показники використання приміщень магазину

Техніко-економічна оцінка будівель і приміщень магазинів може бути здійснена за допомогою наведених нижче коефіцієнтів.

   1. Показник торговельної площі, що припадає на одного працівника (К). Він дає змогу порівняти, наскільки раціонально організований технологічний процес у магазині. Чим вищим є цей показник, тим ефективніше використовується площа будівель магазину. Практика показує, що цей показник коливається в межах від 6 до 12 м2 на одного працівника.

   2. Коефіцієнт раціональності планового рішення К2 показує, наскільки раціонально здійснено планування будівлі магазину. Він визначається як відношення робочої площі до корисної площі магазину:

 1. Приймання замовлень на пошиття одягу з тканини покупця.

 2. Гравірування товарів.

 3. Заміна елементів живлення.

 4. Проявлення плівки і друк фотографій.

 5. Подарункове упакування придбаних товарів.

До послуг, які не пов'язані із продажем товарів, відносять:

  1. Організація автостоянки біля магазину.

  2. Організація обмінних пунктів валюти.

  3. Організація в магазині кафе і барів.

  4. Організація камери зберігання особистих речей.

  5. Організація дитячої кімнати.

  6. Організація аптечних кіосків.

  7. Організація прокату відеокасет.

  8. Встановлення кабін фотоапаратів.

  9. Організація телефонних кабін в магазині.

  10. Організація пунктів міської довідки.

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image1.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image2.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image2.jpeg" \* MERGEFORMAT

Аналіз вітчизняних та зарубіжних проектів показує, що найбільш ефективною є квадратна або кругла конфігурація плану магазину. При квадратній формі необхідно приблизно на 20-25 % огороджуючих кон­струкцій менше, ніж для витягнутої (вбудовано-прибудованої) будівлі, тобто витрати на утримання будівлі будуть нижчими.

 1. Коефіцієнт, що характеризує відношення торговельної площі до ко­рисної К). За новими типовими проектами він становить 0,28-0,38, на практиці - 0,20-0,30, в зарубіжних європейських країнах він становить 0,6-0,7 за рахунок більш досконалих технологій завезення та продажу товарів.

 2. Поверховістьпоказник, що справляє суттєвий вплив на еко­логічні показники як будівництва, так і експлуатації будівлі. Організація торгово-технологічного процесу найбільш ефективна в одноповерховій будівлі, але в цьому випадку для будівництва необхідна велика тери­торія, що вимагає додаткових капіталовкладень, особливо в центрі міста. У зв'язку з цим значного розвитку, особливо за кордоном, набу­ло будівництво багатоповерхових магазинів.

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image3.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT

Цей показник залежить від розмірів магазину і коливається від 3,3 до 6-8 м і більше. Від об'ємного коефіцієнта залежать як витрати на будівництво (витрата будматеріалів), так і експлуатаційні витрати (на опалення, вентиляцію, електроенергію та ін).

4. Коефіцієнт компактності К4 характеризує якість планування будівлі і визначається відношенням площі огороджуючих конструкцій П (зовнішніх стін та даху) до корисної площі:

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image4.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT

Пк — корисна площа, рівна робочій площі, плюс коридори, технічні приміщення, тамбури та ін.

Чим вищий цей показник, тим більш економічним та раціональним є планування. У практиці проектування оптимальною є величина 0,75:0,85.

3. Об'ємний коефіцієнт К3 характеризує відношення об'єму будівлі до робочої площі і фактично показує висоту поверхів будівлі:

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image5.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image5.jpeg" \* MERGEFORMAT

Тести для самоконтролю

1.3 Яких приміщень складається магазин?

1. Торговельні, підсобні.

2. Торговельні, для приймання, зберігання і підготовки товарів до про­дажу, підсобні, адміністративно-побутові, технічні, площі зв'язку.

 1. Технічні.

 2. Адміністративно-побутові.

2. Технічні приміщення включають:

1. Розміщення технічних служб і виконання робіт з технічного обслуго­вування робочих місць та обладнання.

  1. Приміщення апарату управління, бухгалтерія, медпункт, санітарно-побутові приміщення.

  2. Розвантажувальні, приймальні, комірки, приміщення для підготовки товарів до продажу, фасовочні, укомплектовочні.

  3. Торговельні зали магазинів, відділ замовлень, зал кафетерію.

3. Торговельні приміщення включають:

   1. Розміщення технічних служб і виконання робіт з технічного обслуго­вування робочих місць та обладнання.

   2. Приміщення апарату управління, бухгалтерія, медпункт, санітарно- побутові приміщення.

   3. Розвантажувальні, приймальні, комірки, приміщення для підготовки товарів до продажу, фасовочні, укомплектовочні.

4. Торговельні зали магазинів, відділ замовлень, зал кафетерію.

4. До складу підсобних приміщень входять:

 • Технічні служби і служби виконання робіт з технічного обслуговуван­ня робочих місць та обладнання.

 • Приміщення апарату управління, бухгалтерія, медпункт, санітарно-побутові приміщення.

 • Розвантажувальні, приймальні, кладовочні, приміщення для підготов­ки товарів до продажу, фасовочні, укомплектовочні.

 • Приміщення для зберігання тари, упаковочних матеріалів, торговель­ного інвентаря, спецодягу, прийому склотари.

5. До складу приміщень для приймання, зберігання і підготовки то­варів до продажу входять:

 1. Розміщення технічних служб і виконання робіт з технічного обслуго­вування робочих місць та обладнання.

 2. Приміщення апарату управління, бухгалтерія, медпункт, санітарно- побутові приміщення.

 3. Розвантажувальні, приймальні, комірки, приміщення для підготовки товарів до продажу, фасовочні, укомплектовочні.

 4. Торговельні зали магазинів, відділ замовлень, зал кафетерію.

6. До складу адміністративно-побутових приміщень входять:

  1. Розміщення технічних служб і виконання робіт з технічного обслуго­вування робочих місць та обладнання.

  2. Приміщення апарату управління, бухгалтерія, медпункт, санітарно-побутові приміщення.

  3. Розвантажувальні, приймальні, комірки, приміщення для підготовки товарів до продажу, фасовочні, укомплектовочні.

  4. Приміщення для зберігання тари, упаковочних матеріалів, торгівельного інвентаря, спецодягу, прийому склотари.

7. Під облаштуванням торговельного залу розуміють:

   1. Його конфігурацію, розміщення всередині будівлі та відносно інших приміщень магазину, кількість і розташування входів, виходів, віконних прорізів.

   2. Розподіл всієї площі на функціональні зони і розміщення всередині них торговельного обладнання.

   3. Спеціально обладнану частину торговельного приміщення магазину, передбачену для обслуговування покупців.

   4. Виділення секцій в магазинах.

    1. Під плануванням торговельного залу розуміють:

     1. Його конфігурацію, розміщення всередині будівлі та відносно інших приміщень магазину, кількість і розташування входів, виходів, віконних прорізів.

     2. Розподіл всієї площі на функціональні зони і розміщення всередині них торговельного обладнання.

     3. Спеціально обладнану частину торговельного приміщення магазину, передбачену для обслуговування покупців.

     4. Виділення секцій в магазинах.

    2. Під торговельним залом розуміють:

     1. Його конфігурацію, розміщення всередині будівлі та відносно інших приміщень магазину, кількість і розташування входів, виходів, віконних прорізів.

     2. Розподіл всієї площі на функціональні зони і розміщення всередині

них торговельного обладнання.

3. Спеціально обладнану частину торговельного приміщення магазину, передбачену для обслуговування покупців.

4. Виділення секцій в магазинах.

    1. Лінійне планування торговельного залу:

     1. Виділення секцій (відділів) в магазинах з відносно великою торговельною площею.

     2. Торгівля за зразками.

     3. Розміщення торговельного обладнання вздовж стін або у вигляді паралельних ліній.

     4. Обладнання розміщується у вигляді окремих островків, що мають круглу, овальну або прямокутну форми.

    2. Боксове планування торговельного залу:

1. Виділення секцій (відділів) в магазинах з відносно великою торговельною площею.

 1. Торгівля за зразками.

 2. Розміщення торговельного обладнання вздовж стін або у вигляді паралельних ліній.

 3. Обладнання розміщується у вигляді окремих островків, що мають круглу, овальну або прямокутну форми.

12. Виставкове планування торговельного залу:

1. Виділення секцій (відділів) в магазинах з відносно великою торговельною площею.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]