Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102-126.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
257.54 Кб
Скачать

  1. Торгівля за зразками.

  2. Розміщення торговельного обладнання вздовж стін або у вигляді па­ралельних ліній.

  3. Обладнання розміщується у вигляді окремих островків, що мають круглу, овальну або прямокутну форми.

   1. Острівна форма планування торговельного залу:

    1. Виділення секцій (відділів) в магазинах з відносно великою торго­вельною площею.

    2. Торгівля за зразками.

    3. Розміщення торговельного обладнання вздовж стін або у вигляді па­ралельних ліній.

4. Обладнання розміщується у вигляді окремих островків, що мають круглу, овальну або прямокутну форми.

   1. Як визначається коефіцієнт установочної площі в магазині само­обслуговування?

    1. Як відношення торговельної площі до установочної.

    2. Як відношення загальної площі до установочної.

    3. Як відношення установочної площі до загальної.

4. Як відношення установочної площі до площі торговельного залу.

15. Як визначається коефіцієнт експозиційної площі у магазині?

     1. Як відношення експозиційної площі до площі торговельного залу.

     2. Як відношення експозиційної площі до загальної площі.

     3. Як відношення площі торговельного залу до експозиційної площі.

     4. Як відношення загальної площі до експозиційної.

І 16. Дайте визначення поняттю "Торговельно-технологічний процес": 1. Приймання товару за кількістю та якістю. 2. Комплекс взаємопов'язаних та послідовних операцій, що забезпе­чує доведення товарів до кінцевих споживачів з повним збережен­ням якості при найменших витратах праці і високому рівні торговель­ного обслуговування.

      1. Розміщення та викладка товарів у торговельному залі.

      2. Операції з відпуску товарів.

17. У чому полягає вертикальний спосіб викладки товарів у торго­вельному залі?

1. Розташування однорідних товарів у декілька рядів на всіх полицях гори зверху вниз.

       1. Розміщення однорідних товарів уздовж всієї довжини обладнання, займаючи кожним товаром одну-дві полиці.

       2. Розміщення товару на різних полицях.

       3. Правильна відповідь відсутня.

18. У чому полягає горизонтальний спосіб розміщення товарів у тор­говельному залі?

        1. Розташування однорідних товарів у декілька рядів на всіх полицях гори зверху вниз.

        2. Розміщення однорідних товарів уздовж всієї довжини обладнання, займаючи кожним товаром одну-дві полиці.

        3. Розміщення товару на різних полицях.

        4. Правильна відповідь відсутня.

19. Де розміщують товари короткотривалого зберігання?

         1. На нижніх полках стелажів, ближче до дверей.

         2. На верхніх поличках.

         3. Углибині приміщення.

         4. Ближче до дверей.

 1. Де розміщують легкий товар?

 1. На нижніх полках стелажів, ближче до дверей.

 2. На верхніх поличках.

 3. Углибині приміщення.

 4. Правильні відповіді 2,3.

  1. Що Ви розумієте під терміном зберігання товару?

   1. Дату, до якої товар може пропонуватись споживачу для використан­ня за призначенням і до якої він не втрачає своїх споживчих власти­востей.

   2. Період, упродовж якого властивості товару, вказані в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановле­них умов його зберігання).

   3. Період, по закінченні якого товар вважається непридатним для ви­користання за призначенням.

   4. Створення необхідних умов, здатних затримати біохімічні процеси в продуктах.

  1. Що Ви розумієте під терміном придатності товару?

   1. Дату, до якої товар може пропонуватись споживачу для використан­ня за призначенням і до якої він не втрачає своїх споживчих власти­востей.

   2. Період, упродовж якого властивості товару, вказані в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановле­них умов його зберігання).

   3. Період, по закінченні якого товар вважається непридатним для ви­користання за призначенням.

   4. Створення необхідних умов, здатних затримати біохімічні процеси в продуктах.

  2. Що Ви розумієте під терміном "реалізація товару"?

   1. Дату, до якої товар може пропонуватись споживачу для використан­ня за призначенням і до якої він не втрачає своїх споживчих власти­востей.

   2. Період, упродовж якого властивості товару, вказані в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановле­них умов його зберігання).

   3. Період, по закінченні якого товар вважається непридатним для ви­користання за призначенням.

   4. Створення необхідних умов, здатних затримати біохімічні процеси в продуктах.

  3. Які операції включають в себе розпакування товару?

   1. Групування виробів за розміром, фасоном.

   2. Звільнення товару від зовнішньої тари.

   3. Сортування товару.

   4. Правильна відповідь відсутня.

  4. У чому полягає сутність самообслуговування як методу продажу

товару?

   1. Покупець самостійно оглядає, відбирає та доставляє відібрані това­ри у вузол розрахунку.

   2. Замовлення товару у пунктах приймання та видачі замовлень на підприємствах, магазинах.

   3. Покупець знайомиться з наявним асортиментом товарів самостійно чи з допомогою продавця.

   4. Правильна відповідь відсутня.

  1. Дайте визначення поняттю "торговельно-технологічний процес":

1. Приймання товару за кількістю та якістю.

 1. Комплекс взаємопов'язаних та послідовних операцій, що забезпе­чує доведення товарів до кінцевих споживачів з повним збережен­ням якості при найменших витратах праці і високому рівні торговель­ного обслуговування.

 2. Розміщення та викладка товарів у торговельному залі.

 3. Операції з відпуску товару.

  1. У чому полягає вертикальний спосіб викладки товарів у торго­вельному залі?

   1. Розташуванні однорідних товарів у декілька рядів на всіх полицях гори зверху вниз.

   2. Розміщенні однорідних товарів уздовж всієї довжини обладнання, займаючи кожним товаром одну-дві полиці.

   3. Розміщенні товару на різних полицях.

   4. Правильна відповідь відсутня.

  2. У чому полягає горизонтальний спосіб розміщення товарів у тор­говельному залі?

   1. Розташуванні однорідних товарі в у декілька рядів на всіх полицях гори зверху вниз.

   2. Розміщенні однорідних товарів уздовж всієї довжини обладнання, займаючи кожним товаром одну-дві полиці.

   3. Розміщенні товару на різних полицях.

   4. Правильна відповідь відсутня.

  3. Що Ви розумієте під терміном "зберігання"?

   1. Дату, до якої товар може пропонуватись споживачу для використан­ня за призначенням і до якої він не втрачає своїх споживчих власти­востей.

   2. Період, упродовж якого властивості товару, вказані в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановле­них умов його зберігання).

   3. Період, по закінченні якого товар вважається непридатним для ви­користання за призначенням.

   4. Створення необхідних умов, здатних затримати біохімічні процеси в продуктах.

30 Що Ви розумієте під терміном "придатність"?

1. Дату, до якої товар може пропонуватись споживачу для використан­ня за призначенням і до якої він не втрачає своїх споживчих власти­востей.

    1. Період, упродовж якого властивості товару, вказані в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановле­них умов його зберігання).

    2. Період, по закінченні якого товар вважається непридатним для ви­користання за призначенням.

    3. Створення необхідних умов, здатних затримати біохімічні процеси в продуктах.

31. Що Ви розумієте під терміном "реалізація"?

     1. Дату, до якої товар може пропонуватись споживачу для використан­ня за призначенням і до якої він не втрачає своїх споживчих власти­востей.

     2. Період, упродовж якого властивості товару, вказані в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановле­них умов його зберігання).

     3. Період, по закінченні якого товар вважається непридатним для ви­користання за призначенням.

     4. Створення необхідних умов, здатних затримати біохімічні процеси в продуктах.

Практичні завдання

Задача 1

Визначити раціональність використання площі торговельного залу магазину, якщо площа, зайнята під обслуги, становить 50 м2, а загальна площа магазину -120 м2.

Задача 2

Площа торговельного залу становить 120 м2. Плаща, зайнята елементами обладнання, передбачена для викладки товарів становить 74 м2. Визначити відхилення від оптимального, коефіцієнта експозиційної площі.

Задача З

Загальна площа магазину - 160 м2. Визначити оптимальну контрольно- касову площу, площу проходів, площу для покупців та переміщення товарів, установчу та робочу площу магазину.

Задача4

Визначити висоту поверхів магазину об'ємом 100 м3, робоча площа якого -20м2.

Задача 5

Визначити доцільність двох проектів: маючи 100 тис. грн. купити торго­вий центр з метою його продажу через п'ять років за 120 тис. грн. чи покла­сти ці 100 тис. грн. у банк під 5 % річних ?

Задача 6

Організація магазину вартістю 40 тис.грн. має за прогнозованими роз­рахунками приносити упродовж п'яти років щорічний чистий прибуток у сумі 12 тис. грн. Чи доцільний цей проект ?

Задача 7

Інвестиційний торговельний проект має такі показники прибутку і став­ки дисконту, диференційовані за роками:

тис.грн

Показники

Роки

1

2

3

4

5

Обсяг прибутку, тис.грн

250

300

370

400

400

Ставка дисконту, %

20

17

15

14

13

Визначити сумарний за 5-річний період існування проекту обсяг прибут­ку, приведений до умов поточного року.

Задача 8

Інвестиційний проект передбачає організацію реалізації товарів за ціною 10 тис. грн. Змінні витрати на одиницю товарів мають складати 4 тис. грн. Умовно постійні витрати за проектом очікуються в обсязі 2 млн. грн. на місяць. Визначити мінімально необхідний обсяг реалізації, при якому не буде збитків за проектом.

Задача 9

Інвестор прагне придбати акції торгового дому, що пропонуються за ціною 10 грн./шт., у проспекті емісії доводиться, що через 5 років їх вартість збільшиться удвічі. Чи варто купувати ці акції, якщо інвестору реально доступні інші варіанти вкладення засобів, які забезпечують дохід на рівні 10 % річних? Розрахувати, чи буде вигідно купувати ці акції, якщо рівень доходності альтернативних вкладень становить 15 % річних.

Задача 10

Торговому підприємству необхідно через 5 років замінити обладнання вартістю 100 000 грн. Є домовленість з банком про відкриття рахунку під амортизаційний фонд зі ставкою 10 % річних. Скільки підприємству не­обхідно щорічно перераховувати на цей рахунок коштів, щоб до початку 6- го року зібрати суму, яка буде достатньою для придбання аналогічного об­ладнання (інфляцію не враховувати).

Задача 11

Фірмі запропоновано за 500 млн. грн. купити приміщення для великого універсального магазину, організація продаж якого може забезпечити щорічний приплив грошових засобів у розмірі 100 млн.грн. на протязі 10 наступних років. Стандартний рівень доходності за альтернативними фор- мами інвестування становить на момент проведення аналізу 10 %. Чи вар- то фірмі купувати цей магазин.

Задача 12

Припустимо, що акціонерне товариство хоче придбати супермаркет за 510тис. грн., рівень рентабельності за альтернативними вкладеннями становить 15 %. Згідно з розрахунками, цей супермаркет здатний забезпечувати отримання щорічно грошових надходжень на суму 70 тис. грн.

Визначити:

      1. Чи є доцільною така пропозиція ?

      2. Чи є доцільною така пропозиція при щорічному темпі росту доходів на4%?

Задача 13

Керівництво продовольчого магазину прагне придбати холодильник, для чого спочатку необхідно підготовити відповідне приміщення. Така підготовка займе декілька місяців і буде розглядатись нами як передінвестиційні витрати у році 0. Сама ж холодильна камера буде придбана у кінці року 1 і буде потім експлуатуватись протягом 3 років. Як оцінити цей інвестиційний проект, якщо підготовчі витрати складуть 5 тис. грн., вартість самої камери - ЗО тис. грн., грошові надходження у році 2, 3 та 4 - відповідно 10, 15 і 20 тис. грн., а потрібний рівень рентабельності (коефіцієнт дисконтування) -10 %.


Задача 14

Керівництво магазину хоче придбати вантажний автомобіль вартістю 40 тис. грн. Його експлуатація, за розрахунками, може забезпечити протягом 20 років грошові надходження на рівні 3200 грн. на кінець року. Визначити внутрішню норму прибутку від такого виду діяльності.

Задача 15

Фірма з торгівлі предметів домашнього вжитку прагне придбати два приміщення загальною вартістю 65 тис. грн., щоб продати перше з них че­рез рік за 35 тис. грн., а друге - через два роки за ціною 50 тис. грн. Виз­начте чисту приведену вартість та внутрішню норму прибутку вкладених коштів.

Задача 16

За наведеними нижче даними визначити:

       1. Скільки відсотків прибутку зможе зберегти торговельне підприємство, якщо виручка від реалізації скоротиться на 25% ?

       2. Процент зниження виручки, при якому торговельне підприємство повністю втрачає прибуток і знову стає на поріг рентабельності;

       3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при ско­роченні виручки на 25% і при тому ж значенні сили дії операційного важеля підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку.

Таблиця вихідних значень

Показники

Значення, тис. грн.

Обсяг продажу Змінні витрати

1500 1050

Постійні витрати

300

Задача 17

Торговий центр "А" прагне отримати після податковий прибуток у розмірі 6000 тис. грн. Визначити обсяг продажу при заданому прибутку, якщо відо­мо, що постійні витрати рівні 15000 грн., ставка податку - 25%, питома ва­лова маржа - 15грн.

Задача 18

Визначити показник безпеки (запас фінансової міцності) для фірми "А", якщо відомо, що вона прогнозує обсяг продажу на рівні 35000грн., а врівно­важений обсяг продажу рівний 25000 грн.

По горизонталі:

 1. Представлена на ринку потреба в товарах, послугах, роботах.

7. Групування виробів за розмірами, фасонами, сортами, цінами тощо.

  1. Форма продажу товару.

  2. Змагання на ринку.

По вертикалі:

1. Звільнення товару від зовнішньої тари.

 1. Спеціально відведене місце із створеними на ньому належними умовами для торгівлі.

 2. Спосіб викладення товару.

 3. Поза магазинна форма продажу товару.

 4. Вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів і наданням послуг покупцям.

8. Супровідний документ на перевезення вантажу.

116 І =

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image6.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image6.jpeg" \* MERGEFORMAT


INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image7.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image7.jpeg" \* MERGEFORMAT

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА В МАГАЗИНІ

Теоретичні питання розділу

3.1 Рекламні засоби та їх характеристика. 3.2 Оформлення інтер'єра магазину. 3.3 Методи стимулювання продажу товарів.

Ключові терміни і поняття

Реклама, рекламний засіб, буклет, оголошення, інтер'єр, стимулювання продажу.

Рекламні засоби та їх характеристика

Згідно із Законом України „Про рекламу" реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена формувати або підтримувати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару [4].

Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Серед завдань, що вирішує реклама — це поширення інформації про торгівельне підприємство, одержання запитів про повнішу інформацію щодо товару, поширення відомостей про сервіс, формування позитивного ставлення до підприємства з боку суспільства та ін.

Згідно із Законом України „Про рекламу" розрізняють такі види реклами:

 • внутрішня реклама — реклама, що розміщується всередині будинків та споруд;

 • зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

 • недобросовісна реклама — реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;

 • порівняльна реклама — реклама, яка містить порівняння з іншими особами та товарами іншої особи;

 • прихована реклама — інформація про особу чи товар у програмі,передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій;

 • соціальна реклама — інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image8.jpeg" \* MERGEFORMAT

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Без реклами неможливе формування широких ринків товару, пе­ретворення потенційно існуючих потреб на попит.

Торгова реклама — інформація про торгове підприємство, товари і послуги, що поширюється в будь-якій формі, за допомогою будь- яких засобів і сприяє реалізації товарів. Вона є сукупністю різних засобів і методів, що використовуються для об'єктивної інформації споживачів про товари, їх властивості і якість, розміщення торго­вих підприємств, форми торгового обслуговування. Завданнями торгової реклами є:

 • стимулювання попиту і формування потреб населення;

 • освоєння і розширення ринку збуту товарів;

 • прискорення товарообігу, досягнення збалансованості попиту і пропозиції;

 • формування культури споживання і розвиток естетичних смаків населення.

За допомогою торгової реклами покупці отримують відомості про основні правила поводження з товарами, способи їх застосування і зберігання.

Працівники магазину повинні прагнути зробити свій магазин не­схожим на безліч інших, йому подібних, і зацікавити покупців у ви­борі саме його для здійснення покупок. Основними способами для цього можуть служити різні рекламні засоби.

Рекламні засоби — засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Розглянемо такі види реклами як реклама у пресі, інших друкарсь­ких виданнях, зовнішня реклама, світлова реклама, реклама на транспорті, радіо реклама, телевізійна реклама, поштова реклама.

Реклама у пресі

Реклама у пресі (газетах, журналах) є одним з найпоширеніших і дієвих засобів реклами. Читачі, знайомлячись з новинами в газетах, одночасно проглядають і розміщені там оголошення.

У рекламному оголошенні відображають суть комерційної про­позиції рекламодавця („пропоную", „продам" і т. д.), а також ос­новні властивості рекламованого товару, відомості про підприємство й умови продажу. Рекламне оголошення — найдешевший і масовий

рекламний засіб, оскільки його вартість у перерахунку на одного читача незначна. Ефективність рекламного оголошення залежить від того, чи вдало вибране видання, яка частота публікацій, а також від місця його розміщення, розміру, форми, вибраного шрифту і спосо­бу Друку.

Оголошення складається зазвичай з декількох елементів: заголов­ка, тексту, назви або товарного знаку фірми. Іноді текст супрово­диться зображенням рекламованого товару. Заголовок оголошення покликаний привернути увагу, тому він повинен бути коротким, виразним. Якщо в декількох словах заголовка не вдасться передати суть рекламної пропозиції, то уявну довжину тексту заголовка мож­на зменшити, використовуючи підзаголовки і шрифти різних розмірів. Можна також використовувати одночасно декілька ілюст­рацій з підписами, які допоможуть читачу швидко зрозуміти основ­ну ідею тексту. Сам текст оголошення також бажано складати з 10- 15 слів, оскільки довгі оголошення повністю можуть бути не прочи­таними.

Сприйняття тексту реклами багато в чому залежить від вибраного шрифту. Помічено, що спочатку погляд „ловить" слова, набрані най­крупнішим і жирним шрифтом. Тому саме ним набирають ключові слова в оголошенні, які повинні зацікавити читача і примусити його прочитати все оголошення.

Рекламні друкарські видання

До рекламних друкарських видань відносять плакати, каталоги, проспекти, буклети, листівки, пам'ятки, рекламу на упаковці, фірмові календарі.

Плакати — традиційний елемент будь-якої рекламної кампанії. За допомогою плакатів інформують про нові товари, їх властивості. Зазвичай плакати розміщують у вітринах, на стінах магазинів, по­близу місць продажу рекламованого товару і т.п.

Каталоги містять інформацію про одну або декілька, як правило споріднених, груп товарів чи товари конкретної фірми-виробника. Разом із зображенням у каталогах публікують докладну характерис­тику товарів, ціни на них, інформацію про підприємство-виробника, умови продажу.

Проспекти випускають у вигляді добре ілюстрованих брошур (не­великих книжок).

Буклет — це віддрукований з двох сторін лист, який має один або декілька згинів. Рівень рекламної дії буклета багато в чому залежить від якості його виготовлення (багатоколірності, наявності фото­графій, малюнків і ін.).

Листівки містять відомості про конкретний товар, нові або щой­но відкриті магазини, послуги, умови пільгового продажу і т.д.

Пам'ятки випускаються промисловими підприємствами. З їх змісту покупці дізнаються не тільки про властивості товарів, але й про особливості догляду за ними, способи застосування або приго­тування блюд, технічні характеристики товарів.

Листівки і пам'ятки розміщують в торговому залі поблизу від рек­ламованого товару або вкладають в упаковку купленого товару.

Велике значення має реклама на упаковці товарів. Особливо важ­лива вона в магазинах самообслуговування, коли основне естетич­не і інформаційне навантаження несе сам товар, його упаковка і оформлення. Характер упаковки (колір, форма і т. п.) і розміщена на ній інформація часто служать приводом для вибору споживачем конкретного товару.

До засобів друкарської реклами відносяться також фірмові кален­дарі: кишенькові, настільні, календарі-плакати. їх застосовують як для реклами товарів, так і як ефективний носій інформації про фірму-виробника, її адресу, телефони і т.п. Зовнішня реклама

Зовнішня реклама розрахована на людей, які проходять або проїжджають поруч. Вимоги до вивісок зовнішньої реклами відрізня­ються від вимог до текстів повідомлень в газеті або журналі. Пішо­ходи, автомобілісти, пасажири наземного транспорту повинні помітити і прочитати інформацію за дуже короткий час. Тому ос­новне завдання зовнішньої реклами — нагадати про уже відомий товар, запропонувати відвідати конкретний магазин або скориста­тися певною послугою.

Засоби зовнішньої реклами не повинні мати схожості з дорожніми знаками і покажчиками, не погіршувати їх видимість і не знижувати безпеку руху. В населених пунктах розміщення засобів зовнішньої реклами припускається за наявності дозволу відповідного органу місцевого самоврядування.

До зовнішньої реклами відносять щити, транспаранти, плакати, світлові табло, вивіски й інші стаціонарно встановлені рекламні при­строї.

Рекламні щити розміщують у місцях найінтенсивнішого вулич­ного руху: на основних магістралях населеного пункту, біля станцій метро, на перехрестях, зупинках пасажирського транспорту. Найбільш часто така реклама запрошує відвідати який-небудь мага­зин, вказує його найменування, адресу і напрям руху. Щити — до­рогий рекламний засіб. Вони стоять на одному місці довго, тому од­ним з недоліків такої реклами є звикання до неї.

Біля дверей магазинів, павільйонів, на автостоянках розміщують виносні, барвисто оформлені двосторонні щити у вигляді куреня (штендери) із закликами купити що-небудь з наявних товарів, ско­ристатися пропонованими послугами і т.п. Як засіб реклами, вони дуже популярні, оскільки прості за конструкцією і порівняно дешеві.

При проведенні рекламних кампаній, виставок, ярмарків, розпро­дажів використовують транспаранти, виготовлені зі смуг одно­колірних тканин з нанесенням тексту. їх розвішують над проїжджою частиною вулиць, біля входу в парки і в інших подібних місцях за декілька днів до проведення рекламованого заходу і під час нього.

Світлова реклама

Одним з поширених рекламних засобів є світлова реклама. До неї відносять рекламні засоби з використанням різних джерел світла. Наприклад, на вулицях міст надійно зайняла своє місце неонова реклама. Це різної конфігурації скляні трубки, наповнені інертним газом, що відсвічує в нічний час голубуватими, червонуватими або зеленуватими тонами.

Останнім часом у рекламі все частіше використовують оптико-волоконні нитки. По кабелю з них пропускається не інертний газ, а світло. Причому нитці можна надати будь-якого кольору, використовуючи джерело світла в поєднанні з кольоровим фільтром. Крім { того, оптико-волоконна нитка добре гнеться і, що дуже важливо, їй можна надати будь-яку форму або напис. Ця властивість — одна з основних переваг оптико-волоконних ниток над з неоновими труб­ками.

Застосовують світлову рекламу як для оформлення вивісок, по­кажчиків, табло, так і для рекламування товарів, торгової марки, послуг, що надаються. До переваг світлової реклами можна віднести те, що вона «працює» і з настанням темряви. Не обмежуючись повідомленням інформації, вона служить також прикрасою і засо­бом освітлення вулиць.

Світлова реклама статична (з нерухомими елементами і постійним кольором) і динамічна (створюється ефект руху елементів реклами за рахунок зміни кольору, контурів, включення і виключення світла).

Реклама на транспорті

Реклама на транспорті стає в Україні все більш популярною. Вона звернена до величезних потоків людей, що рухаються, — це водії і пасажири громадського та легкового транспорту, приватні особи і представники ділового світу. В невеликих містах, де наземні транс­портні магістралі охоплюють все місто, цей вид реклами дуже ефек­тивний. Тролейбуси, автобуси, трамваї можна розглядати як рекламні щити, маршрути яких вибираються з урахуванням інтересів замов­ника. Там же, де є метро, з'являється можливість комбінувати варіан­ти наземної і підземної реклами з врахуванням специфіки завдання і досягнення найбільшого охоплення споживачів. До реклами на транспорті можна віднести:

 • рекламні наклейки у вагонах електричок і метро, всередині са­лонів автобусів, тролейбусів і трамваїв, на приладовій панелі таксі;

 • рекламні наклейки на кузовах вагонів метро, на бортових по­верхнях наземного транспорту;

 • світлові і звичайні щити на ескалаторних спусках, у вестибю­лях і переходах метро;

 • електронні табло на вокзалах;

 • трансляцію аудіо реклами (наприклад, реклама магазинів, що знаходяться на шляху проходження автобуса, тролейбуса, трамвая).

Радіо реклама

Радіо реклама застосовується як в крупних магазинах, так і у ви­гляді повідомлень, переданих в ефір радіостанціями. Основними видами радіо реклами є оголошення, рекламний нарис, консультація і бесіда (інтерв'ю).

Оголошення — найпоширеніша форма реклами по радіо. В них повідомляється про товари, підприємства торгівлі, послуги. В ос­новному, радіо реклама використовує короткий текст, що містить, наприклад, перелік товарів, адреси магазинів, телефони для довідок. Передача оголошень з музичним супроводом підвищує інтерес слу­хачів до них.

Рекламні радіонариси розкривають зміст реклами не в прямій формі, як оголошення, а побічно. Для цього ставляться невеликі п'єси, підбирається цікавий матеріал, використовуються шумові і

звукові ефекти, що підвищують виразність рекламного тексту і по­силюють рекламну дію на радіослухачів.

Для популяризації товару дуже вдалою формою радіореклами є консультації і бесіди. Вони можуть бути разовими або передаватися регулярно в найбільш зручний для певної аудиторії час (наприклад, в передачах для домогосподарок, садоводів, автоаматорів і т. д.).

Телевізійна реклама

Телевізійна реклама володіє необмеженими можливостями. їй властива комплексна дія на глядача за допомогою зображення, ко­льору, звуку і переконання аргументами. Тому запам'ятовуваністьте­левізійної реклами дуже висока. Цьому сприяє і використання у те­левізійній рекламі спеціально написаної музики або мелодій попу­лярних пісень, а також звукових і зорових ефектів.

Якщо оголошення в журналах і газетах читають, щоб знайти відо­мості, що цікавлять, то радіо- і телевізійну рекламу ніхто не планує слухати або дивитися наперед. Не секрет, що реклама на радіо і те­лебаченні часто сприймається як перешкода, викликаючи роздра­тування і незадоволення. Успіх телереклами багато в чому залежить не тільки від сюжету, але й від голосу, зовнішнього вигляду вико­навців. Тут важливо дати відчути кожному, що реклама адресована саме йому, що саме про його здоров'я, зовнішній вигляд, благопо­луччя піклуються рекламодавці.

Найбільш часто така реклама представлена у вигляді телевізійно­го ролика. Інформація, що міститься в ньому, залежить від його три­валості. В ролику тривалістю 10-20 с, як правило, дається назва фірми, її адреса і телефон, а при рекламі товару й його назва або марка. В ролику більшої тривалості наводиться більш детальна інформація, поєднується гра акторів і графічний матеріал, кадри з художніх і мультиплікаційних фільмів.

Іншими формами телевізійної реклами є: репортаж, сюжет, дик­торське оголошення, телетекст, рядок, що біжить.

Пряма поштова реклама

Пряма поштова реклама — новий для нашої країни вид реклами. Під нею мають на увазі як розсилку рекламних матеріалів поштою, так і їх розповсюдження за принципом „в кожні двері", а також роз­дачу рекламних звертань перехожим, відвідувачам виставок і т.д. Одним з різновидів прямої реклами є розсилка поштою безкоштов­них сувенірів, що містять рекламне повідомлення.

Оформлення інтер'єра магазину

Для того, щоб магазин мав належний внутрішній та зовнішній вигляд, йому необхідно додати неповторний стиль. Цього можна досягти за рахунок оформлення фасаду, внутрішнього пристрою, місця розташування будівлі. Крім того, успіху в роботі сприятиме і застосування елементів, що створюють фірмовий стиль.

Фірмовий стиль передбачає єдиний підхід до оформлення підприємства, використання певних колірних поєднань і образів для рекламних матеріалів, ділових паперів, спецодягу.

Підкреслити індивідуальність магазину, побудованого за типовим проектом і з типовим устаткуванням, можна також при творчому підході до створення його інтер'єра.

Під інтер'єром розуміється як внутрішній простір будівлі, так і оздоблення та оформлення окремих його приміщень.

Основне завдання інтер'єра магазину — забезпечити показ товарів, зручність придбання їх покупцями, комфортність роботи обслуговуючого персоналу. Цьому повинні бути підпорядковані всі елементи інтер'єра:

Слід відмітити, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючо­го суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання. Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені до­дається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) [3, с.4].

Таким чином, кожен суб'єкт підприємницької діяльності пови­нен обрати власні рекламні засоби з метою просування товарів від виробників до споживачів, які в найбільш повній мірі відобража­ють характеристики та властивості даного товару.

INCLUDEPICTURE "E:\\институт\\ТОТ\\організація торгівлі\\media\\image9.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "media/image9.jpeg" \* MERGEFORMAT

 • колір і вид обробних матеріалів для стін, стелі і підлоги;

 • освітлення;

 • підбір і розміщення устаткування;

 • рекламно-інформаційні матеріали;

 • викладення товарів на устаткуванні і у вітринах. Властивості об­робних матеріалів впливають на художню виразність інтер'єра. При їх підборі враховують функціональне призначення, розміри, архітектурні особливості приміщень магазину, а також естетичні і експлуатаційні якості самих матеріалів.

Обробні матеріали повинні володіти міцністю, бути звукопоглинаючими, водо відштовхуючими, гігієнічними, зручними в експлу­атації.

Вирішальним чинником при виборі матеріалів можуть стати особ­ливі вимоги до окремих приміщень. Наприклад, відповідно до санітарно-гігієнічних норм матеріали, використані для обробки тор­гових залів, приміщень для зберігання товарів і їх підготовки до про­дажу, повинні бути вологостійкими, не змінювати своїх властивос­тей при митті і дезінфекції.

Кольори обробних матеріалів для стін, підлоги і стелі повинні відповідати архітектурним елементам інтер'єра і не відволікати ува­гу покупців від викладених товарів.

В організації інтер'єра велике значення має раціональне поєднан­ня природного і штучного освітлення. Природне освітлення зале­жить від величини віконних отворів, їх розташування щодо сторін світла, сезону, часу доби і кліматичних умов. Максимальному вико­ристанню природного освітлення сприяє утримання в чистоті заск­лених отворів, а також використання обробних матеріалів світлих тонів для стін і стелі.

Форма і величина віконних отворів у свою чергу впливають на облаштування віконних вітрин.

Художньо-естетичне сприйняття магазину залежить від вдалого розташування устаткування, розміщення елементів реклами і інфор­мації. Інтер'єр, устаткування, рекламно-інформаційні матеріали повинні бути фоном для товарів, сприяти їх реалізації.

При оздоблення інтер'єра торгового залу магазину слід обов'яз­ково враховувати ергономічні вимоги (особливо при виборі і роз­становці устаткування), а також місцеві і національні особливості та традиції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]