Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
118-133.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
896.31 Кб
Скачать

125.Коефіцієнт надміру повітря . Діапазони зміни  в бензинових двигунах і дизелях.

Коефіцієнт надміру повітря – відношення кількості фактично спожитого повітря до його кількості, що теоретично необхідна для повного згорання палива в суміші з повітрям.

126.Коефіцієнт наповнення V. Вплив V на показники двигуна.

ηv = [Т0 * (φдоз * ε * Ра]/[(Т0 + ΔТа) * (ε – 1) * Р0]

127.Теплота згоряння палива: вища, нижча, активна.

Питома теплота згоряння, тобто кількість теплоти, яка виділяється у разі повного згоряння 1 кг палива, позначають літерою q, вимірють в Дж/кг.

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні довільної маси палива, визначається за формулою

де Q - теплота згоряння,

m - маса.

Оскільки теплота є видом енергії, здатної виконувати роботу, то вона в системі СІ виражається спільною для всіх видів енергії одиницею – Джоулем (Дж), який рівний добутку сили 1 Н на шлях 1 м. 1 кал=4,1868 Дж 4,19 Дж.

Вища теплота згоряння – кількість тепла, що виділяється при повному згорянні 1 кг або 1 м3 робочого палива за умови, що водень, який міститься в ньому, згоряє з утворенням води.

Нижча теплота згоряння – кількість тепла, що виділяється 1 кг або 1м3 робочого палива, з урахуванням згоряння водню у водяну пару і випаровування вологи палива.

Нижчу теплоту згоряння використовують для підрахунку потреби в паливі і його вартості, при складанні теплових балансів і визначенні ККД установок, що використовують паливо. Для порівняння різних видів палива і підрахунку потреби в пальному введене поняття про умовне паливо та нафтовий еквівалент. Умовне паливо характеризується нижчою теплотою згоряння, рівною 7 000 ккал/кг або 29,33 МДж/кг, нафтовий еквівалент – 10 000 ккал/кг або 41,90 МДж/кг.

— для твердого та рідкого палива, кДж/кг

Qрн=338·Ср+1025·Нр−108,5·(Ор−Sр)−25·Wр.

— для газового палива, кДж/м3

Qрн=108·Нр+126·СОр+234·Н2Sз+358·СН4р+591·С2Н4р+638·С2Н6р+860·С3Н6р+913·С3Н8р+1135·С4Н8р+1187·С4Н10р+1461·С5Н12р+1403·С6Н6р.

128.Індикаторні показники двз.

Теоретичний середній індикаторний тиск, дійсний середній індикаторний тиск, індикаторна потужність двигуна, індикаторний коефіцієнт корисної дії, індикаторні питомі витрати палива.

129.Ефективні показники ДВЗ.

Тиск механічних втрат Рм визначають за емпіричною залежністю по заданому у таблиці А-1 значенню середньої швидкості Для бензинових двигунів з числом циліндрів 8 та більше

Середній ефективний тиск, МПа.

Механічний коефіцієнт корисної дії

Ефективний коефіцієнт корисної дії

Ефективна потужність двигуна,Ne

Ефективні питомі витрати рідкого палива, г/кВт×год.

Годинні витрати палива, кг/год.

Циклова подача рідкого палива, г/цикл.

130.Детонація. Ознаки детонації. Передчасне запалювання. Октанове число бензину.

Детонація – процес хімічного перетворення вибухових речовин, що супроводжується вивільненням енергії і поширюється по речовині у вигляді хвилі з постійною швидкістю, яка перевищує швидкість звуку в даній речовині. Наукові основи процесу детонація пояснюються гідродинамічною теорією детонації. Завдяки високій швидкості детонації, яка в газовому середовищі сягає 100-3500 м/с, а у рідинах і твердих тілах – до 9000 м/с, розвивається тиск, який у рідинах і твердих тілах становить декілька десятків ГПа.

Детонація - це мимовільне займання палива, викликане рядом таких причин як склад палива або раніше запалювання.

Детонація найчастіше відбувається при неправильному виборі бензину для двигунів з високим ступенем стиснення. При нормальному горінні швидкість горіння становить 20 ... 40 м / с, а при детонації вона збільшується до 1500 ... 2000 м / с. І пружні детонаційні хвилі багаторазово вдаряються об стінки камери викликаючи металевий стукіт. Хвилі порушують нормальну роботу, викликають вібрацію, в результаті чого зростає знос двигуна.

Гази набувають чорний колір, збільшується неповне згорання палива.

Не варто плутати детонацію з калильним запалюванням-це коли запалення суміші відбувається від розпечених деталей або при неправильному виборі гартівного числа свічки і її перегріву.

Для боротьби з детонацією основним є правильний підбір хімічного складу палива.

Октанове число — умовний показник, що характеризує здатність палива забезпечити бездетонаційну роботу двигунів із примусовим запаленням. Октанове число — це вміст (по об'єму) ізооктану в суміші палив, еквівалентний по детонаційній стійкості досліджуваному паливу.[1] Октанове число може бути і більше 100 і менше нуля.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]