Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhofiziologiya.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
93.67 Кб
Скачать

Індивідуальні відмінності та емоції

До змін темпераменту, що пов’язані з емоціями, відносять тривогу, силу-слабкість процесів збудження, екстраверсію-інтроверсію, імпульсивність, емоційність. Екстраверти мають низький поріг щодо соціальних стимулів з позитивним знаком і тому найчастіше реагують на емоції радості і зацікавленості. Вони більш чутливі до нагороди, а інтроверти до покарання В інтровертів виявлено посилання кровоточу в скроневих ділянках. ці відмінності пояснюють зв’язком кори інтровертів з лімбічною системою, руйнування якої зменшує емоції реакції страху, яка в нормі пригнічується оборонними реакціями.

На думку Симонова, переважання у суб’єкта функцій лобової кори і гіпоталамуса буде визначати актуалізацію потреб і поведінку, спрямовану на х задоволення. Суб’єкт буде ігнорувати все що відвертає його увагу від наміченої цілі е характерно для холерика.

Переважання системи «гіпокамп - мигдалеподібне тіло» суб’єкт реагує на велику кількість сигналів, поведінка нерішуча- меланхолік.

«гіпоталамус - гіпокамп» відповідає сангвініку- сильному урівноваженому типу »мигдалеподібне тіло – лобова кора» - флегматик –реагує на високозначущі сигнали.

Переважання мотиваційних систем «гіпоталамус – мигдалеподібне тіло» характерні для інтроверта. За цією концепцією кожний тип нервової системи пов'язаний з певною групою емоцій. Внаслідок ураження передніх відділів кори і гіпокампа змінюється поведінка. Руйнування фронтальної кори і частинок ядер гіпоталамуса призводить до зрушення емоційної стабільності до нейротизму. Сильний подразник, який застосовується вперше викликає не оборонну, а орієнтувальну реакцію.

Властивість високої активності мають інтроверти, невротики, високоемоційні індивіди. Абсолютна і відносна новизна подразника активує гіпофізарно-адреалінову систему. Усі емоції визначаються комбінаціями внеску двох систем: мигдалеподібне тіло і гіпокамп.

Рівень сиротину також впливає на емоції-з його збільшенням у мозку настрій людини покращується, і навпаки.

Пошук відчуттів(SS) – має відношення до властивості активності яка проявляє себе у відповідях на стимули помірної і більшої інтенсивності, має такі фактори: TAS - пошук нервового хвилювання ES – прагнення до різноманітних вражень DIS – розгальмованість BS – відчуття нудьги G – пошук відчуттів в цілому. Індивідуальний рівень ss має свої біохімічні організми. Люди з великою величиною за шкалою ss, мають низький рівень МАО, а з слабкою величиною рівень МАО збільшується. Функція МАО – пригнічення нейромедіаторів: норадреналіну, дофаміну, сиротину. Якщо вміст МАО зменшується, збільшується рівень вмісту у мозок катехоламанів.

Нейроанатомічна і функціольна організація центральних механізмів емоцій.

Гіпоталамус(ГТ) бере участь у регуляції зовнішніх проявів емоційної поведінки шляхом керування соматичними і вегетативними реакціями. Під час сильного емоційного збудження ГТ вибірково активізує симпатичний відділ автономної нервової системи. Реакції люті підвищують рівень адреналіну і норадреналіу в крові. При афективній агресії спостерігалися всі ознаки емоційного збудження й активації симпатичної системи. Виявлені нейрони які вибірково реагують на сенсорі стимули, пов’язані з харчовим підкріпленням

Середній мозок. ГТ пов'язаний двосторонніми зв’язками з ядрами ретикулярної формації середнього мозку. При їх ураженні блокується агресивна поведінка, середній мозок запускає рухову активність. Гіпокамп розташований у скроневій частині має розвинену систему аферентно-еферентних зв’язків. Гіпокамп пов'язаний з механізмами просторової памяті та регуляцією орієнтовно-дослідницької діяльності. Зв'язок з емоціями відбувається через участь гіпокампа в системі негативного підкріплення. Поясна закрутка має багато зв’язків з різними відділам мозку. Має аферентний і еферентний шлях до гіпокампа, виявлені зв’язки з мигдалеподібним тілом, субікулумом, себтумом і середнім мозком. Поясна закрутка пов’язана з корою лобових, тімяних і скроневих частин півкуль гол.мозку

Мигдалеподібне тіло(МТ) Кортикальні і медіальні ядра беруть учать в обробці смакової і нюхової інформації. Важлива роль МТ у процесі навчання а саме у формуванні зв’язків між стимулом і емоційним забарвленням. Одна частина МТ реагує на сенсорні стимули різних модульностей інша на закріплення. МТ забезпечує механізм емоційного навчання.

Мозочок Має зв’язки ядер з поясною закруткою, скроневою корою та відділами фронтальної кори. Порушення активності корелює розвиток функціональних психозів. Прозора перетинка нейрони перетинки передають сигнали гіпокампа, фронтальної та пе ріетальної дільнки кори. Перетинка включена у систему позитивного закріплення. Має тісний зв'язок не лише з емоціями а й з процесами памяті.

Кора головного мозку Орбітофронтальна кора(ОФК) я частиною при фронтальної кори(ПФК) яка бере початок від медіодорзального ядра таламуса і розташована перед моторною і премоторною ділянками кори. Медіальна частина проектується на вентральну поверхню при фронтальної кори, яка пов’язана з емоціями.

Аферентні шляхи ОФК через таламус ОФК отримує сигнали від структур скроневої частки –нюхової кори, мигдалеподібного тіла, нижньої скроневої кори. Має прямі шляхи від нижньої скроневої кори і полюса скроневої частки. Еферентні шляхи ОФК пов’язані з нижньої скроневою корою, поясною звивиною, при оптичною ділянкою ГТ, головкою хвостатого ядра і вентральною частиною середнього мозку

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]