Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhofiziologiya.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
93.67 Кб
Скачать

Кодування і декодування експресії обличчя.

Прояв емоцій при спілкуванні починається з мотиваційно-емоційного стану – спеціального кодую чого механізму. Людина яка сприймає сигнал повинна бути підготовлена до сприйняття, тобто володіти механізмом декодування. Біологічна природа механізму декодування експресії проявляється у природженому страху людини, з яким вона утворює умовні рефлекси на негативному підкріпленні. Експресія обличчя залежно від знаку емоцій по різному впливає на емоційний стан і умовно-рефлекторні реакції партнерів, емоційна експресія може діяти на рівні підсвідомості. Патерни реакції м’язів обличчя, пов’язані з емоціями, виникають на соціальні сигнали й на емоційні ситуації. Стимули які викликають страх, активують мязи насуплення. За допомогою посилення аверсивних ознак в обличчі можна затримати згасання раніше виробленої умовної оборонної реакції. Якщо замінити умовний сигнал згасання оборонної вегетативної реакції прискорюється і темп згасання оборонного рефлексу прискорюється. Сприйняття експресії обличчя - це не лише сприйняття будь-якого зорового патерна, а сприйняття значного сигналу який впливає на стан і поведінку партнера. Реакція людини на експресію обличчя партнера включає елемент відтворення його міміки, що виражається в мимовільній зміні активності мязів обличчя і залежить від отримуваної емоційної інформації. Мязи обличчя імітують, відтворюють емоцію, яка на обличчі партнера. Для розпізнавання та ідентифікації патернів людина в використовує два канали. Один канал – зоровий, який викликає впізнавання експресії обличчя за допомогою гностичних нейронів нижньоскроневої кори, вибірково реагуючи на емоційний вираз обличчя. Другий канал оцінює патерн власної експресії обличчя, який відповідає емоції партнера. Зворотній зв'язок мязів обличчя не лише виконує функцію модуляції власної емоції, але й забезпечує декодування емоційної міміки партнера.

Емоції та функціональна асиметрія мозку

Сприйняття емоційних сигналів знаходить під контролем правої півкулі. З ураженням правої півкулі стає неможливо декодування емоційного настрою, порушується розпізнавання емоційної експресії обличчя, втрачається здатність виражати або передавати свої переживання інтонацією голосу. Права півкуля пов’язана більше ніж ліва з вегетативними і руховими реакціями. Проте обидві півкулі відповідають за емоційне переживання. Емоційний стан легковажності, бездіяльності, що виникає під впливом алкоголю, повязують з його переважною дією на праву півкулю мозку. Позитивний стан корелює з посиленням альфа-активності у лівій півкулі, а негативний емоційний стан- з посиланням альфа-активності у правій півкулі і дельта коливань у лівій. Права швидше реагує на вираження смутку, ліва- радості. Права швидше розпізнає в емоційному виразі обличчя, незалежно від якості емоцій. Розпізнання міміки пов’язане з функцією правої пікулі. Ураження скроневої частки праворуч, порушує впізнавання емоц. інтонації мови. При відключенні лівої півкулі покращується розпізнавання емоційного забарвлення гголосу. Ураження мозку у фронтальних ділянках кори викликають зміни в емоційній сфері, оскільки між фронтальною корою і лімбічною системою існують реципрокні відношення. Ліва і права фронтальна кора – параанатомічний субстрат відповідно для вираження тенденції «наближення» і «відмови». Домінування тенденції «наближення» збігається з активацією лівою фронтальної кори і прояву позитивних емоцій. Емоції залежать від співвідношення активності лівою і правою фронтальної кори. Якщо домінує активність лівого фронтального неокортекса, суб’єкт має лише нову інформацію, яка не збігається з раніше набутою, тому всі емоції мають позитивний знак. При домінуванні активності правого фронтального неокортекса суб’єкт має здобуті знання, але розуміє, що не може зважати нову інформацію, і тому страждає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]