Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
місцеві фінанси.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
109.67 Кб
Скачать

54. Фінансове вирівнювання

Фін. вирівнювання –процес усунення вертик. і горизонт. дисбалансів. У процесі фін.вирівн. здійсн. заходи з перерозп. фін.ресурсів як між ланками системи бюдж. по вертикалі, так і між так званими бідними і багатими тер. по гориз.

Метою фін.вирівнювання є перерозподіл фінансових ресурсів на користь тих владних рівнів, котрі мають вертикальні й горизонтальні фіскальні дисбаланси, з метою їх усунення.

Обєктивна необх. фін. вирівнювання зумовлена рядом причин:

1.Нерівномірність терит. РПС, яка зумовлює диференціювання подат бази регіонів на тер.У. Зменш. роль індустр. областей і зрост. значення столиці держави. Ще більш занепадає податк.база аграрних регіонів України.

2.Диференціація обсягів витрат у сфері надання держ.і гром.послуг та цін на ці послуги. Більш ви-сокі витрати на ці послуги несуть еколог. забруднені сх рег та регіони зони Чорн.катастрофи.

3.Внасл. неефект. провед. заходів із забезп. єдиних стандартів держ.і гром.послуг по всій терит.країни сформув. розрив у рівнях життя в окр. регіонах У., в сільс. і міськ. місцевостях.

4.Потребами передачі від центр. влади на місц. рівень значної част. видатків, які більш ефективно здійснюватимуться на місц.рівні (це фін-ня освіти, культури, ох.здоровя, фізкульт.і спорту та ін.)

5.Зовн.ефектами соц. виплат. послугами, які фін-ся з бюдж. однієї адмін.-тер. один., корист. і жителі ін.тер.одиниць, але їхні владні органи при цьому не несуть витрат.

55. Інструменти міжбюджетних відносин

Міжбюджетні взаємовідносини- це форма взаємо­зв'язків і взаємозалежностей між окремими ланками системи місцевих бюджетів, а також між місцевими бюджетами та Державним бюджетом України.

Власні доходи - це доходи, що належать місцевому органу влади, формуються на підвідомчій йому території на основі рішень цього органу.

Закріплені доходи - це доходи, що повністю або пев­ною частиною на довгостроковій основі закріплюються за тим чи іншим бюджетом.

Регульовані доходи - це доходи, які на пайовій основі розподіляються між усіма ланками бюджетної системи України.

Дотації - кошти, що передаються з Державного бю­джету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня безповоротно для збалансування їхніх доходів і видатків.

Субвенції - кошти, що надаються місцевим бюджетам з Державного бюджету або з місцевих бюджетів вищого півня на фінансування цільових видатків і підлягають поверненню в разі їх нецільового використання.

Субсидії - кошти, які надаються з Державного бюдже­ту місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня на фінансування цільових видатків.

Внески до Державного бюджету України - це кошти, що передаються адміністративно-територіальними одиницями до держбюджету в обсягах, визначених Законом про Держав­ний бюджет України на поточний рік.

Бюджетні позички надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам України для покриття тимчасових касових розривів у процесі їх виконання; вони підлягають по­верненню протягом поточного бюджетного року.

Міжбюджетні взаєморозрахунки як елемент міжбю­джетних взаємовідносин є інструментом перерозподілу фі­нансових ресурсів між рівнями бюджетної системи в процесі виконання Державного і місцевих бюджетів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.