Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міністерство науки і освіти Україн1.docx
Скачиваний:
54
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
128.11 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра української мови і літератури Курсова робота Методика проведення нетрадиційних уроків з української мови

Виконав

студент 4 курсу

філологічного фак-ту

групи У 41

денної форми навчання

Карпюка С.В,

Науковий керівник Нестелєєв

Рівне 2012

ПЛАН

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3

І. Методика проведення нетрадиційних уроків з мови

1.1 Поняття нестандартного уроку……………………………………………………………5

1.2 Форми проведення нетрадиційних уроків:

а) урок КВК…………………………………………………………………………………………….7

б) урок-семінар…………………………………………………………………………………….8

в) урок-практикум………………………………………………………………………………..9

г) урок-залік………………………………………………………………………………………….10

д) урок захисту реферату…………………………………………………………………….10

е) інтегральні (інтегровані) уроки……………………………………………………….11

є) дослідницькі уроки………………………………………………………………………….11

ж) урок-суд…………………………………………………………………………………………..12

з) урок-дискусія………………………………………………………………………………….. 13

і) урок-прес-конференція………………………………………………………………….. 15

ї) урок-теле-, радіопередача……………………………………………………………… 16

к) урок-салон……………………………………………………………………………………… 16

л) урок-екскурсія………………………………………………………………………………….17

м) урок-брейн-ринг………………………………………………………………………………18

н) урок-репортаж………………………………………………………………………………….18

о) урок рольової гри……………………………………………………………………………..19

ІІ. Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

2.1 Урок-гра «Найрозумніший»……………………………………………………………….20

2.2 Урок-гра «Значення іменника в морфології української мови»………..29

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….31

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………………………..32

ДОДАТКИ

ВСТУП

Методика проведення нестандартних уроків є невід’ємним компонентом сучасної системи освіти. Нестандартні уроки повинні використовуватися у школах для підвищення ефективності навчання, формування мотивації на уроці. Ми зробимо огляд методики проведення нетрадиційних уроків для того, щоб вчителям та викладачам було легше розібратися у розмаїтті видів уроків, у підготовці до їх проведення.

Тема нестандартних уроків надзвичайно актуальна сьогодні. Наша держава стоїть на порозі глобальних змін у суспільстві. Людина, вимоги до життя дуже змінилися. Основні проблеми, які вчитель має розв’язати на уроці з учнями, - уміння мислити, комунікабельність, тобто необхідно пробудити творчість, активність, захоплення дітей, інтерес до навчального процесу. Тому важливо використовувати особливі форми і методи навчання для цього. Актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, інтуїції, творчості, інтегративності мислення.

Об’єктом дослідження є методика проведення нестандартних уроків з української мови в організації навчально-виховного процесу. Предметом дослідження є виховання учнів та навчання української мови під час застосування нетрадиційних уроків у школі.

Наукова гіпотеза нашого дослідження визначається як наукове осмислення передових ідей, теорій, які завжди були рушійною силою вдосконалень. Тому вивчення методики проведення нетрадиційних уроків з української мови є гарантією вдосконалення вивчення української мови в школі. Чим глибше ми вивчаємо методику викладання мови, тим результативнішою буде наша діяльність, спрямована на поглиблення знань учнів.

Метою нашого дослідження є:

1. Визначити суть поняття «нестандартний урок».

2. Розкрити роль нетрадиційних уроків з мови у сучасному навчанні.

3. Окреслити методику проведення нестандартних уроків з мови.

4. Науково та практично осмислити можливості використання нетрадиційних уроків у сучасній школі.

Згідно з вищезазначеною метою можна сформулювати такі завдання:

1. Розкрити поняття «нестандартний урок», використовуючи різні його типи.

2. Описати різноманітні види нетрадиційних уроків з мови та методику їх проведення.

3. Зробити методичний аналіз нестандартних уроків.

4. Підготувати методичні рекомендації для вчителів-мовників щодо використання нетрадиційних уроків з мови.

Для того, щоб виконати усі завдання, будуть використовуватися такі методи, як: вивчення педагогічного досвіду, монографічний, соціологічний, методи роботи з літературою (аналіз, вивчення документації), дистрибутивний аналіз (вивчення оточення), структурний.

Методологічною основою нашого дослідження є ідеї використання нетрадиційних форм проведення уроків, а саме: шляхи підвищення ефективності навчання, пробудження інтересу учнів до вивчення рідної мови, ідеї розвитку творчих здібностей учнів, емоційного піднесення на уроках з мови.

Ми вважаємо, що дослідження допоможе упевнитися в тому, що традиційний процес вивчення української мови в школі потребує нововведень, одним із видів яких і є нестандартні уроки. Дослідна робота допоможе вчителям-мовникам краще орієнтуватися у різних типах нетрадиційних уроків та у їх використанні на уроках української мови.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.