Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gotove_pravo.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
91.1 Кб
Скачать

12. Поняття і види джерел конституційного права

Джерело права – це форма (спосіб) існування правових норм, яка перетворює право (як волю) в об’єктивовану реальність. Джерел права. Це акти-документи, традиції, правові (в тому числі й конституційні) звичаї, правові прецеденти. У більшості випадків вони складають систему джерел права (відповідно – систему джерел галузі права). Все це повною мірою стосується й конституційного права, яке також має відповідну систему джерел. Джерела конституційного права закріплюють найважливішу сферу політико-правових відносин, які виникають у процесі здійснення народовладдя. Це обумовлює багатство змісту таких джерел, оскільки народовладдя – надзвичайно складний комплекс економічних, політичних, соціальних, соціально-психологічних та інших відносин. Такі відносини виникають при безпосередній реалізації національного, державного та народного суверенітету народу. В таких джерелах втілюються основи конституційного ладу, взаємовідносини особи й держави, національного і адміністративно-територіального будівництва, побудови органів державної влади. Одна з особливостей джерел конституційного права полягає в тому, що значна їх частина має політичний характер. І це цілком природно, оскільки конституційне право – найбільш “політизована” галузь національної системи права. Джерела конституційного права є результатом правотворчості державних органів та безпосереднього творення права самим народом. Причому така правотворчість має особливий характер, оскільки вона закріплює найбільш важливі відносини – відносини влади. Джерела конституційного права мають комплексний характер, оскільки об’єднують і матеріальні, і процесуальні норми. І нарешті, варто мати на увазі, що більшість джерел конституційного права виходять за межі права: можна говорити про економічні джерела (наприклад, відносини власності), політичні (програми і платформи діяльності політичних партій, інші документи політичного характеру), соціальні (соціальна діяльність класів, соціальних груп, громадських об’єднань), соціально-психологічні (різноманітні психологічні установки, мораль). У своїй сукупності джерела конституційного права утворюють надзвичайно складну як за структурою, так і за змістом динамічну систему, елементами якої є акти, що містять конституційно-правові норми. Множинність конституційних відносин та різноманітність їх об’єктів обумовлюють різні види правових приписів, а відтак – різноманітність видів джерел конституційного права.

Тема 2

1.Теорія Конституції

1. Теорія конституції

1.1 Загальні положення

Конституція в будь-якій державі це правовий акт вищої юридичної сили, основний закон, своєрідний ознака державності і, у відомому сенсі, суспільства в цілому. Конституція виступає юридичним фундаментомдержавного і суспільного життя, головним джерелом національноїсистеми права, гарантом законності, правопорядку і стабільності інститутіввлади. Конституція демократичної держави закріплює суверенітет народу, основи соціально-політичного ладу, права і свободи людини ігромадянина, форму державного устрою, механізм реалізації влади. Так вже склалося у світовій практиці, що основним змістом будь-якоїконституції є чотири блоки проблем: > Сутність суспільного ладу і форма правління. > Основи правового положення особистості в державі та суспільстві. > Державний устрій. > Структура влади, в першу чергу верховної, система поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Основний Закон - це фундамент законодавства, що регулюєвзаємовідносини громадян між собою і з державою. Конституція потрібна длятого, щоб закони не суперечили один одному і не порушували права ісвободи громадян. Розвиток Російської держави підтверджує загальне правило нашогочасу: кожна країна, яка вважає себе цивілізованою, має своюконституцію. І це закономірно. Конституція важлива і необхідна длясучасної держави, перш за все тому, що в ній закріплюються йоговихідні принципи і призначення, функції та основи організації, форми іметоди діяльності. Конституція встановлює межі і характердержавного регулювання у всіх основних сферах суспільногорозвитку, взаємини держави з людиною і громадянином. Саме головне - конституція додає вищу юридичну чинність фундаментальнимправ і свобод людини, захищає його честь і гідність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]