Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gotove_pravo.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
91.1 Кб
Скачать
  1. Функції та повноваження Президента України.

Глава нашої держави — Президент. Як керівник держави він виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності держави, дотримання Конституції, прав і свобод людини та громадянина (ст. 102 Конституції України). Він представляє Українську державу в міжнародних відносинах, веде переговори, укладає міжнародні угоди України, приймає рішення про визнання іноземних держав, вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Як глава держави Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; він призначає та звільняє з посад вище командування, присвоює вищі військові звання. Він приймає рішення з питань громадянства: видає укази про прийняття, вихід із громадянства України чи його втрату. На керівника держави покладено також обов'язок припинення повноважень Верховної Ради України у випадку, якщо впродовж 30-ти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Він призначає всеукраїнський референдум (ст. 156 Конституції), проголошує його за народною ініціативою тощо.

Президент України згідно з Конституцією: — вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до ст. 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в термін не пізніше аніж п'ятнадцятого дня після отримання такої пропозиції; — вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; — вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. Як глава української держави Президент України створює суди у визначеному законом порядку, призначає третину складу Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції терміном на п'ять років (перше призначення на посаду професійного судді). За згодою Верховної Ради України Президент призначає на посаду і звільняє з неї Генерального прокурора України. Однією з особливостей статусу Президента є те, що він не може передавати повноваження іншим особам або органам. Це становить гарантію як статусу Президента, так і конституційного ладу загалом (ст. 106 Конституції). Президент України на основі Конституції і законів України видає укази і розпорядження, обов'язкові до виконання на території України. Окремі види актів Президента скріплюються, відповідно до Конституції України, підписами Прем'єр-міністра і міністра, відповідального за акт та його виконання. Для здійснення повноважень Президент у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, створює консультаційні, дорадчі й інші допоміжні органи і служби, які називаються Секретаріатом Президента України. Особливою організаційною формою гарантування Президентом конституційного ладу України, державної незалежності та безпеки є Рада національної безпеки й оборони — координаційний орган з питань національної безпеки й оборони при Президентові України. До виконавчих органів України належить: вищий орган у системі органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів України; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації на відповідній території. Сукупно вони становлять єдину систему органів виконавчої влади. На відміну від органів законодавчої влади органи виконавчої влади здійснюють виконавчу діяльність, яка полягає у виконанні Конституції України, нормативних актів законодавчих органів державної влади, Президента України. За характером повноважень органи виконавчої влади поділяють на органи загальної компетенції (відають усіма або багатьма галузями виконавчої діяльності — Кабінет Міністрів України) й органи спеціальної компетенції (міністерства, інші органи державної виконавчої влади). Натомість органи спеціальної компетенції, залежно від повноважень, поділяють на галузеві органи (відають певними галузями — міністерства) та міжгалузеві (здійснюють міжгалузеве управління — державні комітети).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]