Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gtfnmТ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
478.78 Кб
Скачать

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

К У Р С О В А Р О Б О Т А

Пояснювальна записка

з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ»

Тема: «ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ MULTISIM 11 »

Виконала: студентка 212 групи інституту інформаційно-діагностичних систем

Заїка Ганна Володимирівна

Керівник: к.т.н., професор Медведенко Б.І.

Київ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем

Завдання на виконання курсової роботи

студентки Заїки Ганни Володимирівни

Тема курсової роботи: Проектування, моделювання та налагодження пристрою обробки інформації в середовищі “Multisim11

1. Термін виконання проекту: з 24.02.2012 р. до 25.04.2012 р.

2. Вихідні дані до роботи: тип операційного підсилювача – К140УД6;

початкова частота – f1=27кГц

вихідна потужність – Pвих =1 2Вт;

3. Етапи роботи над курсовим проектом:

  • розробка функціональної схеми

  • розробка принципових схем функціональних вузлів пристрою ;

  • моделювання і дослідження функціональних вузлів у середовищі Multisim 10;

  • розробка повної принципової схеми пристрою

  • оформлення пояснювальної записки та креслень

4. Перелік обов'язкового графічного матеріалу:

  • функціональна схема пристрою;

  • повна принципова схема пристрою.

5. Завдання видав Медведенко Б.І. ( )

(підпис керівника) (П.І.Б. керівника)

” _______ 2012 р.

  1. Завдання прийняв до виконання

(підпис студента)

Курсову роботу захищено з оцінкою

Голова комісії: 25.04.2012р.

Члени комісії:

Вступ

Курсова робота (КР) виконується з метою удосконалення та закріплення теоретичних умінь в процесі засвоєння всього учбового матеріалу дисципліни в області побудови та використання функціональних вузлів електронної техніки на дискретних компонентах та ІМС.

КР є важливим етапом у здобутті навичок при роботі з довідковою та науково-технічною літературою в процесі пошуку необхідних елементів пристрою, дозволяє краще оволодіти та вдосконалити вміння працювати в середовищі “ELECTRONICS WORCBENCH “.

Неперервне вдосконалення характеристик інтегральних мікросхем – збільшення функціональної складності, підвищення швидкодії, зниження споживаної потужності, покращення якості та надійності – дозволяє підвищити технічний рівень та якість продукції машинного будівництва, засобів автоматизації та приладів, значно піднімає економність та продуктивність техніки, її надійність.

Розроблена схема являє собою фрагмент поширеного пристрою обробки електричних сигналів, який входить до складу аналогово-цифрових перетворювачів.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………… 3

Перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів……………… 6

1. Системотехнічне проектування…………………………………………. 8

1.1. Структурна схема………………………………………………………. 7

1.2. Функціональна схема…………………………………………………... 9

1.3.Формування та передача електричних інформаційних сигналів ….... 9

2. Схемотехнічне проектування……………………………………………. 10

2.1. Операційний підсилювач…………………………………………… 10

2.2. Компаратор………………………………………………………….. 11

2.3. Вибірковий підсилювач ……………………………………………. 13

2.4.Автоколивальний мультивібратор.………………………………… 14

2.5.Комутатор…………………………………………………………………..15

2.6.Генератор гармонічного сигналу…………………………………… 16

2.7.Суматор ……………………………………………………………… 17

2.8. Підсилювач потужності…………………………………………… 18

2.9. Принципова електрична схема пристрою обробки інформації... 19

Висновки…………………………………………………………………….. 24

Список використаної літератури…………………………………………... 25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]