Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 5ичаст. тема 6-самостоятельно.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
453.12 Кб
Скачать

5.5. Моделі ств в системі соціального партнерства

З існуючих моделей соціально-трудових відносин найвідомішими є:

1. Європейська або континентальна модель, яка характеризується попередженням негативних наслідків, що виникають в соціально-трудових відносинах.

Її характеристики: високий рівень соціальної захищеності працівників; жорстокі норми трудового права, які орієнтовані на збереження робочих місць; високий рівень законодавчо встановленої мінімальної оплати праці і відносно незначна їх дифференціація; широка система норм галузевих тарифних угод.

Вона заснована на системі соціального страхування з пайовим відрахуванням внесків працівниками іроботодавцями.

Експерти МОП вважають її ідеалом СТВ. Водночас вона переживає певну кризу, ознаками якої є зростання безробіття, унеможливлення доступу на ринок праці молоді й осіб з невисокою кваліфікацією, послаблення стимулюючої ролі заробітної плати, зниження темпів економічного зростання.

2. Англосаксонська або ліберальна модель, якій властиві:

- висока диференціація заробітної плати;

- широко розвинуте колективно-договірне регулювання на рівні підприємств, а не галузі або регіону;

- обмеження щодо сфери застосування мінімальної заробітної плати;

- підвищена мобільність робочої сили;

- висока схожість цивільного і трудового права.

Характерна для Велікобрітанії, США, Австралії, Нової Зеландії. Ця модель сприяє більш динамічному створенню робочих місць, мобільності робочої сили, скороченню рівня безробіття, підвищенню темпів соціально-економічного розвитку. Характерними рисами для даної моделі є перевірка нужденних, обмеження розмірів універсальних трансфертів і програм соціального страхування.

3. Скандінавська або соціально-демократична модель, яка характеризується універсалізмом і перерозподілом доходів за допомогою прогресивної системи оподаткування населення. Вона націлена на недопущення бідності і забезпечення всім зайнятим громадянам гідного рівня життя. Характерними рисами даної моделі є: сильні профспілки, постійні органи соціального партнерства на всіх рівнях економіки, законодавство, спрямоване на захист.

4. Китайська модель або змішана, яка:

- з одного боку, поєднує жорстке регулювання трудових відносин „державно-соціалістичного” типу в державному секторі;

 • з іншого боку, характеризується повною відсутністю правового регулювання в приватному та концесійному секторах, де переважають відносини, які нагадують ранньокапіталістичні.

Дана модель за своєю сутністю є двосекторною.

Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Розкрийте суть категорії „Соціальне партнерство”.

 2. Що є метою соціального партнерства.

 3. Умови виникнення соціального партнерства.

 4. Чим відрізняється патерналізм від соціального партнерства?

 5. У чому полягає ідеологія соціального партнерства?

 6. Скільки функцій виконує соціальне партнерство?

 7. Розкрийте суть організаційної функції соціального партнерства.

 8. Розкрийте суть захисної функції соціального партнерства.

 9. Розкрийте суть „миротворчої”функції соціального партнерства.

 10. Визначте основні напрями соціального партнерства.

 11. Охарактеризуйте суб’єкти, предмет, нормативно-правове забезпечення і форми функціонування соціального партнерства в Україні на міжнародному (мегаекономічному) рівні.

 12. Охарактеризуйте суб’єкти, предмет, нормативно-правове забезпечення і форми функціонування соціального партнерства в Україні нанаціональному (макроекономічному) рівні.

 13. Охарактеризуйте суб’єкти, предмет, нормативно-правове забезпечення і форми функціонування соціального партнерства в Україні на галузевому чи регіональному (мезаекономічному) рівні.

 14. Охарактеризуйте суб’єкти, предмет, нормативно-правове забезпечення і форми функціонування соціального партнерства в Україні на виробничому (мікроекономічному) рівні.

 15. Розкрийте суть економічних передумов виникнення системи соціального партнерства.

 16. Розкрийте суть соціальних передумов виникнення системи соціального партнерства.

 17. Які принципи за методологією МОП повинні лежати в основі соціального партнерства?

 18. Перерахуйте основні принципи соціального партнерства, які повинні бути в Україні.

 19. За якими напрямами виділяють специфічні принципи соціального партнерства ?

 20. Яких принципів соціального партнерства необхідно дотримуватись під час здійснення колективних переговорів?

 21. Яких принципів соціального партнерства необхідно дотримуватись під час заключення колективних договорів і угод?

 22. Яких принципів соціального партнерства необхідно дотримуватись під час взаємних консультацій і контролю?

 23. Яких принципів соціального партнерства необхідно дотримуватись під часрозвязання конфліктних суперечок?

 24. Які основні елементи виділяють в Україні в системі соціального партнерства?

 25. Якими шляхами можуть розв’язуватись проблеми суспільних відносин?

 26. Розкрийте суть і особливості регулювання СТВ в окремих моделях: в європейській, англосаксонській, скандинавській, китайській.

 27. Охарактеризуйте кожну з груп, на які підрозділяються суб’єкти соціального партнерства.

 28. Роль і функції держави в соціальному партнерстві.

 1. Конвенції МОП, розроблені для поліпшення розширення соціально-договірного процесу в світі.

 2. Нормативно-правова база соціального партнерства в Україні.

 3. Профспілки і організації роботодавців в соціальному партнерстві: роль профспілок в системі СП; роль організацій роботодавців в системі СП.

 4. Колективно-договірне регулювання СТВ: сутність колективного договору; його зміст; підготовка проекту договору; контроль за виконанням.

 5. На якому рівні укладається генеральна угода?

 6. Що є сферою регулювання генеральної угоди і які питання при цьому розв’язуються?

 7. Охарактеризуйте суб’єкти галузевої угоди?

 8. Що є сферою регулювання галузевої угоди і які питання при цьому розв’язуються?

 9. На якому рівні укладається галузева угода?

 10. Що є сферою регулювання регіональної угоди і які питання при цьому розв’язуються?

 11. Охарактеризуйте суб’єкти колективного договору.

 12. Які питання розглядаються в колективному договорі?

 13. Які основні функції виконує колективний договір?

 14. На якому рівні укладається колективний договір?

 15. Розкрийте суть категорії „Трудовий конфлікт”.

 16. Які методи вирішення трудового конфлікту існують та розкрийте суть кожного з них?

 17. До яких негативних наслідків приводять трудові конфлікти?

 18. В чому полягають позитивні наслідки трудового конфлікту?

 19. Визначте чинники, що обумовлюють складність конфлікту?

 20. Якими ознаками характеризується Європейська модель регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн?

 21. Які ознаки притаманні Англосаксонській моделі регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн?

 22. Якими ознаками характеризується Скандинавська модель регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн?

 23. Яка модель регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн є двосекторною?

 24. Яка модель регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн вважається ідеалом СТВ?

 25. Надайте характерні риси Англосаксонській моделі регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн.

 26. Надайте характерні риси Скандинавської моделі регулювання СТВ у системі соціального партнерства різних країн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.