Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 5ичаст. тема 6-самостоятельно.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
453.12 Кб
Скачать

5.4. Соціально-трудові відносини як джерело трудовіх конфліктів

Трудовий конфлікт – це випадок загострення протиріч в трудових відносинах. Він заснований на основній суперечності, суть якої полягає в тому, що підприємець (власник засобів виробництва) самостійно (без участі найманих працівників) визначає суму грошової винагороди за продукт, що було виготовлено, залишаючи при цьому собі значну частину прибуткової вартості.

В світовій практиці регулювання трудових відносин є таким поняттям трудового конфлікту як вирішення конфлікту або трудової суперечки, а саме: це цілеспрямована дія суб’єктів відносин, при якій вони спільно намагаються знайти взаємоприйнятний вихід з конфлікту.

Існують такі методи вирішення трудового конфлікту:

 1. Реорганізація: зміна в структурі відносин.

 2. Інформування: спрямоване на соціально-психологічну регуляцію та досягнення оптимального погляду на конфлікт.

 3. Трансформація: переведення конфлікту з стану ворожнечі в стан переговорів.

 4. Відволікання: увага сторін, що конфліктують, переноситься на інші проблеми.

 5. Дистанціонування: виключення сторін, що конфліктують, з соціально-трудових відносин.

 6. Ігнорування: мати намір не зважати на конфлікт, сподіватись на його розв’язання самого по собі.

 7. Подавлення: ситуація, при якій переважають адміністративні засоби втручання (санкції, штрафи, заборони).

 8. Метод комфортної переваги: обирається найбільш сильна соціальна група або за ознакою впливу чи кількості членів у групі та задовольняються її потреби, ігноруючи при цьому вимоги інших груп.

Конфлікти можуть відбуватися з приводу окремо взятих проблем. Наприклад, у зв’язку з режимом праці і відпочинку, із змінним режимом, з приводу оплати праці, виплати допомоги працівникам, що потерпіли від нещасних випадків або у зв’язку з професійними захворюваннями, з наданням відпусток тощо.

Чинники, що обумовлюють складність конфлікту, - це:

 • масштаб конфлікту за кількістю сторін і позицій в конфлікті;

 • тривалість конфліктної ситуації, стадії конфлікту;

 • новизна або стандартність конфлікту;

 • об’єктивність або суб’єктивність причин, що викликали конфлікт;

 • суб’єктивні характеристики сторін, що конфліктують: вік, освіта.

Будь-який трудовий конфлікт має як негативні, так і позитивні наслідки:

НЕГАТИВНІ

ПОЗИТИВНІ

НАСЛІДКИ ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ

- посилення ворожнечі;

- погіршення соціального самопочуття і самосвідомості в трудовій сфері;

- згортання ділових контактів;

- падіння мотивації до продуктивної праці;

- навмисне і цілеспрямоване руйнування певних спільних зв’язків, культури, традицій;

- втрати робочого часу, невиконання договірних зобов’язань;

- не вирішення та заплутування певних проблем.

- інформаційна, завдяки чому стає відкритою інформація, що функціонально потрібна посадовим особам;

- соціалізація: отримання соціальних знань, досвіду спілкування в умовах конфлікту;

- нормалізація морального стану;

- інноваційна: визнання існуючих проблем; стимулювання змін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.