Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 13.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
132.61 Кб
Скачать

3. Радіообмін, вимоги до ведення радіопереговорів.

а) Порядок використання радіозвязку.

Радіозв’язок між радіостанціями здійснюється за єдиними для всіх частин (підрозділів) правилами радіозв’язку.

Для забезпечення радіозв’язку на радіостанціях повинні бути радіодані, що включають частоти, азимути на кореспондентів, документи з прихованого управління підрозділами і вказівки щодо порядку роботи на радіостанціях. Радіодані записуються в апаратний журнал або на передній панелі радіостанції. Радіодані видаються на один строк дії, після закінчення якого вони вилучаються і знешкоджуються.

Встановлення радіозв’язку - це процес виявлення та пізнавання радіостанцій. Встановлення радіозв’язку повинно займати наймінімальніший час.

Радіообмін передбачає передачу і прийом радіограм, сигналів, команд і ведення переговорів по радіо.

За змістом радіообмін поділяється на оперативний, який ведеться з питань управління підрозділами, і службовий - з питань встановлення зв’язку, зміни частот тощо.

Переговори з особистих питань і передачі відкритих текстів з а б о р о н я ю т ь с я.

Радіограми та сигнали поділяються на вихідні (для передачі кореспондентам) і вхідні (прийняті від кореспондентів для передачі іншим радіостанціям).

Радіограми та сигнали можуть передаватись наступними способами: квитанційним (прийом радіограм підтверджується квитанцією), безквитанційним (підтвердження в прийомі радіограми не передається) і спосіб відпрацьованої перевірки (шляхом повного повторення прийнятої радіограми).

б) Обовязки командира підрозділу по організації і підтриманню звязку в бою.

Зв’язок є основним засобом, який забезпечує управління військами.

Своєчасна організація і підтримання надійного зв’язку з підпорядкованими і взаємодіючими військами є найважливішими обов’язками командира.

Втрата зв'язку веде до втрати управління військами. Зв’язок організується відповідно до рішення командира, вказівок начальника штабу, розпорядження по зв’язку вищестоящого штабу з врахуванням наявності та стану сил і засобів зв’язку.

Керівництво зв’язком полягає у своєчасному вжитті заходів з організації зв’язку і забезпечення його надійної роботи в ході бойових дій. Керівництво зв’язком включає:

- підтримання постійної бойової готовності та високого морально-

психологічного стану підрозділів зв’язку;

- планування зв’язку;

- постановку задач з установлення зв’язку;

- підготовку сил і засобів зв’язку до виконання поставлених задач;

- забезпечення зв’язку в ході бойових дій;

- поповнення втрат особового складу і засобів зв’язку;

- контроль за станом і використанням зв’язку.

Перед включенням радіостанції на передачу необхідно перевірити, чи не ведеться на робочій частоті радіообмін між радіостанціями мережі.

Якість радіозв’язку оцінюється за чутністю та розбірливістю сигналів кореспондентів.

Запитання і повідомлення про чутність не передаються, поки прийом можливий.

При поганих умовах зв’язку повідомлення про чутність і розбірливість передаються з потреби.

Запис прийнятих радіограм повинний бути акуратним і розбірливим.

Групи тексту відокремлюються інтервалами.

в) Радіодані, їх склад і призначення.

Основними документами при організації зв’язку в ланці батальйон - рота є витяг з радіоданих бригади (радіодані батальону і радіонапрямки між підрозділами). До змісту цих документів входять:

- частина радіоданих радіомережі або радіонапрямків, що торкаються

батальйону чи роти, з позивними радіостанцій;

- робочі частоти (хвилі), основні і запасні;

- циркулярний позивний;

- сигнал зміни хвилі;

- пароль;

- запитання пароля.

Циркулярні позивні застосовуються при роботі радіостанцій в радіомережі для передачі загальних команд, що стосуються всіх підрозділів і бойових машин.

Загальні команди головної радіостанції мережі, передані нею команди можуть повторюватись всіма або окремими радіостанціями мережі.

Якщо через 5-10 сек. не буде відповіді радіостанції, що викликається, то відповідає наступна радіостанція.

Сигнал зміни хвилі подається у вигляді тризначного числа (наприклад, 444).

Пароль є секретним числом чи словом, наприклад, 678 або "Буря" і входить до складу службових сигналів. Пароль застосовується виключно тоді, коли є необхідність встановити належність станції до даної радіомережі. Якщо пароль не даний або даний невірно, то розпорядження, подане цією станцією, не виконується і робота з нею припиняється.

З метою забезпечення потайності переговорів і передач по технічних засобах зв'язку застосовуються найпростіші документи з прихованого управління підрозділами:

- переговорна таблиця;

- таблиця сигналів;

- таблиця позивних вузлів зв’язку, телефонних станцій і посадових осіб штабу;

- кодована карта.

г) Організація звязку в механізованій роті в бою.

Зв’язок в роті організується по радіо, проводовим засобом, рухомими засобами.

Радіо є основним засобом зв’язку. В бою всі команди по радіо передаються відкритим текстом, при цьому найменування підрозділів і посади командирів вказуються позивними, а пункти місцевості - від орієнтирів, а також умовними (кодованими) найменуваннями.

Проводові засоби зв’язку звичайно застосовуються при розташуванні роти на місці та в обороні. В роті зв''язок забезпечується:

- з командиром батальйону - по радіомережі командира батальйону;

- з командирами взводів - по радіомережі командира роти;

- з підрозділами доданих і підтримуючих засобів посилення - по

радіомережі командира роти.

Вся управлінська діяльність командира роти в бою здійснюється з командно-спостережного пункту.

Безпосередньо організовує зв’язок і відповідає за його стан командир роти.

Зрозумівши розпорядження по зв’язку штаба батальйону, командир роти встановлює порядок роботи радіостанцій ротної мережі, визначає порядок підтримування зв’язку як пішими зв’язковими, так і сигнальними засобами і віддає розпорядження командирам взводів з організації управління і зв’язку.

У цьому розпорядженні він вказує:

- місце розташування свого спостережного пункту у вихідному положенні і в ході бою;

- позивні радіостанцій командира батальйону, своєї радіостанції і радіостанцій командирів взводів, хвилю (частоту) ротної мережі і порядок роботи в ній (початок роботи, обмеження тощо);

- позивні телефонних станцій, посадових осіб і сигнали, що подаються старшим командиром;

У вихідному положенні для наступу командир роти підтримує зв’язок з командирами взводів через піших зв’язкових і засобами звукової та зорової сигналізації.

Для спостереження за сигналами командира роти командири взводів виділяють спостерігачів.

У роті може створюватись група зв’язкових від підрозділів, які знаходяться, як правило, на КСП роти.

Зв’язок з командирами доданих і підтримуюючих підрозділів зв’язку здійснюється особистим спілкуванням. При відокремленому розташуванні їх спостережних пунктів зв’язок з командирами цих підрозділів підтримується через піших зв’язкових і засобами сигналізації.

Радіозв’язок у вихідному положення працює, як правило, тільки на прийом.

З сусідніми ротами свого батальйону зв’язок здійснюється сигналами і пішими посильними.

Проводовий телефонний зв’язок з командиром батальйону встановлюється по польовій кабельній лінії силами і засобами взводу зв’язку батальйону.

Правильно організований зв’язок та його чітка робота в будь-якій обстановці забезпечують командиру надійне управління підрозділами і багато в чому сприяють успішному виконанню поставлених задач.

III. Висновки - 5 хвилин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]