Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
275.46 Кб
Скачать

18

Київський національний університет імені тараса шевченка

Військовий інститут

Кафедра тактики та оперативного мистецтва

Методична розробка

Для проведення заняття з курсантами

ДИСЦИПЛІНА: Тактика

ВОС – всі спеціальності

Тема № 12. Основні принципи організації скритого управління військами

(СУВ.) Документи СУВ та правила користування ними.

Заняття № 1. Організація скритого управління військами.

Заняття № 2. Практична робота з документами кодованого зв’язку.

м. Київ – 2008

Київський національний університет імені тараса шевченка

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

Затверджую

Начальник кафедри тактики

та оперативного мистецтва

полковник С.А.ШВОРОВ

“___”_________________200 р.

ЛЕКЦІЯ

для проведення заняття з курсантами

ВОС – всі спеціальності

Дисципліна Тактика

Тема № 12. Основні принципи організації скритого управління військами

(СУВ.) Документи СУВ та правила користування ними.

Заняття № 1. Організація скритого управління військами.

Розроблена у відповідності до навчальної програми 200_р.

Розглянута на засіданні кафедри тактики та

оперативного мистецтва і рекомендована для

використання в навчальному процесі

Протокол № від “___ “ __________200 р.

м.Київ – 2008 р.

Навчальна мета: Ознайомити тих хто навчається з організацією скритого управління військами. Вивчити документи які використовуються для скритого управління військами.

Виховна мета: Виховати у тих хто навчається високу пильність.

Час: 2 години.

Місце: аудиторія

Матеріальне забезпечення: перемовні таблиці, таблиці сигналів, таблиці позивних вузлів зв'язку і посадових осіб, кодовані топографічні карти.

Література:

1.БССВ ч. ІІ стор. 22-34; БССВ ч. ІІІ стор. 14-20;

2. Навч. посібник "Засоби зв'язку" вид. КНУ 1971р. стор. 83-93; Наставляння з радіозв'язку ч. II.

Навчальні питання і розподіл часу:

І. Вступ - 10 хвилин

ІІ. Основна частина - 65 хвилин

1. Роль і значення СУВ. Вимоги, які пред'являються до СУВ

- 30 хвилин

2. Документи кодованого зв'язку. Призначення, загальні принципи

побудови таблиць - 15 хвилин

3. Способи кодування топографічних карт - 10 хвилин

4. Система бойової підготовки частин з’єднань - 10 хвилин

ІІІ. Висновки - 5 хвилин

Організаційно-методичні рекомендації:

Під час проведення лекції з тими, хто навчається слід звернути увагу на дотримання вимог щодо СУВ, як одної з основних складових частин досягнення успіху у бою (операції). Під час проведення занять матеріал лекції ілюструвати слайдами.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Вступ - 10 хвилин

1.Прийняти доповідь чергового по взводу (групі).

2.Перевірити наявність тих хто навчається за журналом і їх готовність до

заняття.

3.Здійснити контрольне опитування за матеріалами тем №10,11.

  • сутність та цілі управління військами;

  • пункти управління (дати визначення, перелічити пункти управління полку, дивізії, їх елементи та їх віддалення від переднього краю у наступі та обороні);

  • класифікація бойових документів

  • з яких частин складається бойовий наказ та їх сутність.

4.Оголосити тему, мету та учбові питання заняття.

ІІ. Основна частина - 65 хвилин

ВСТУП

В кожній державі особлива увага приділяється питанням зберігання військової та державної таємниці, особливо при організації і здійсненні керівництва військами. Між командирами (штабами) передається велика кількість інформації, яка в більшості випадків містить секретні дані про стан, чисельність і діяльність військ, дані про озброєння і способах його використання і т.п.

З розвитком науки і техніки забезпеченість сучасних армій різноманітними технічними засобами боротьби постійно зростає, серед яких важливе місце займають розвідувальні засоби, на дослідження і розробку яких щорічно в світі витрачаються сотні мільйонів доларів.

Для того, щоб виключити можливість виходу секретної інформації при здійсненні управління військами, розроблено комплекс організаційних і технічних заходів, який називається скрите управління військами. Знання сутності, вміння організувати і слідувати правилам СУВ - один з обов'язків кожної посадової особи Збройних Сил України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.