Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 13 Множинність злочинів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
27.44 Кб
Скачать

Тема 13 Множинність злочинів

  1. Поняття множинності у кримінальному праві. Юридична характеристика множинності злочинів. Відмежування множинності від одиничних, що складаються з декількох діянь, від складених (складних) злочинів, від триваючих і продовжуваних

Множинність злочинів означає, що особою вчинено два чи більше злочинних діянь, кожне з яких містить ознаки самостійного складу злочину.

Значення множинності злочинів полягає в тому, що вона:

а)впливає на кваліфікацію злочинів; залежно від виду множинності визначається кваліфікація злочинних діянь за відповідними статтями КК;

б)ураховується при призначенні покарання;

в)впливає на вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

Одиничний злочин - це злочин, передбачений кримінальним законом як єдиний, один, самостійний склад злочину.

Головною ознакою одиничного злочину є те, що він охоплюється однією й тією самою статею КК.

Видами одиничних злочинів є:

1)прості одиничні злочини (1 ст КК,структурна єдність) ;

2)ускладнені одиничні злочини

У свою чергу, ускладненими одиничними злочинами є:

1)триваючі злочини (він складається з двох чи більше самостійних, тобто відокремлених у часі одне від одного, тотожних злочинних діянь; усі ці окремі самостійні злочинні діяння об'єднані спільною метою, мають загальну мету; виходячи з цього ці діяння розглядаються не як множинність злочинів, а як один, єдиний, одиничний злочин, що підпадає під ознаки однієї статті КК)

2)продовжувані злочини ( розпочавшись дією або бездіяльністю особи, далі вчиняється безперервно протягом більш-менш тривалого часу);

3)складні, або складені, злочини (він складається з двох чи більше злочинних діянькожне з цих злочинних діянь, якщо розглядати його окремо, ізольовано, утворює окремий злочин, містить у собі ознаки самостійного складу злочину, ці окремі злочини, з огляду їх органічної єдності, типовості зв'язків між ними, поширеності, розглядаються законодавцем

як один, єдиний одиничний складний (складений) злочин,передбачений в диспозиції відповідної статті КК як єдиний складний (складений) злочин).

  1. Форми множинності злочинів. Підстави (критерії) виділення окремих форм множинності злочинів

Повторність, сукупність і рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів і призначенні покарання, при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Так, всі злочини, що входять до сукупності, підлягають самостійній кваліфікації; наявність повторності і рецидиву тягне за собою більш сувору кваліфікацію вчиненого; повторність і рецидив визначаються як обставини, які обтяжують покарання при його призначенні; встановлені спеціальні правила призначення покарання при сукупності злочинів і при рецидиві тощо.

В якості окремих ознак (підстав), за якими розрізняються окремі прояви множинність злочинів та системного утворення “повторність, сукупність та рецидив злочинів”, виступають такі обставини:

а) одним чи кількома діяннями вчинено декілька злочинів, що утворюють множинність;

б) якщо злочини вчинені кількома діяннями – окремими ознаками (підставами) необхідно визнавати час, обстановку та ситуацію вчинення злочину;

в) чи мали злочини, що вчинялися, один і той самий юридичний склад (тотожні), чи були різнорідними;

г) чи мала особа судимість за попередні злочини на час вчинення нею наступного (у відповідній обстановці та/або ситуації); якщо мала, то яке покарання їй було призначено; чи відбувала вона призначене покарання; якщо відбувала, то чи відбула його повністю на час вчинення нею іншого (у відповідній обстановці та/або ситуації).

Виділяючи зазначені ознаки (підстави), важливо підкреслити таку їх суттєву особливість: оскільки вони мають різний характер і зміст, окремі прояви множинності злочинів можуть включати одночасно кілька таких ознак.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]