Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 16.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
187.9 Кб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Військовий інститут

КАФЕДРА ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ДИСЦИПЛІНА Тактика

ВОС – всі спеціальності

Тема № 16. Стандарти НАТО у бойовій підготовці особового складу, підрозділів

(частин, з’єднань) військ (сил). Основи бойових дій підрозділів, частин і з’єднань військ країн членів НАТО.

Заняття № 1.

Заняття № 2.

м. Київ – 2006 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Військовий інститут

КАФЕДРА ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри тактики

та оперативного мистецтва

полковник С. А.ШВОРОВ

“___”____________________2006 р.

Лекція для проведення заняття з курсантами

ВОС – всі спеціальності

Дисципліна Тактика

Тема № 16. Стандарти НАТО у бойовій підготовці особового складу, підрозділів

(частин, з’єднань) військ (сил). Основи бойових дій підрозділів, частин і з’єднань військ країн членів НАТО.

Заняття № 1.

Розроблена у відповідності до навчальної програми 200_р.

Розглянута на засіданні кафедри тактики та оперативного мистецтва і рекомендована для використання в навчальному процесі

Протокол № від “ “ 200 р.

м. Київ – 2006 р.

Навчальна мета: Довести до тих хто навчається основи побудови з'єднання

(об'єднання) в наступі та наступальній операції.

Виховна мета: Формувати у тих хто навчається професійну компетентність в

веденні бойових дій армій ПКС та СД.

Час: 2 години.

Матеріальне забезпечення: схеми, плакати, слайди, полілюкс.

Література:

1 .Розвід, зведення РУ МО України, 1997-1999 рр.

2.Польовий статут США ФМ-100-5, 19983 р.

3."ВС основних кап. государств" М, 1988 г.

4.3арубежное военное обозрение № 5, 11, 12 1994 г.

Навчальні питання і розподіл часу:

І. Вступ - 10 хвилин

ІІ. Основна частина - 65хвилин

1. Види бойових дій СВ США і ФРН - 20 хвилин

2. Основи оборони дивізії (бригади) США і ФРН - 15 хвилин

3. Бойовий порядок дивізії і бригади - 10 хвилин

4. Ведення оборонного бою -20 хвилин

ІІІ. Висновки - 5 хвилин

Організаційно-методичні вказівки:

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Вступ - 10 хвилин

1.Прийняти доповідь чергового по взводу (групі).

2.Перевірити наявність тих хто навчається за журналом і їх готовність до

заняття.

3.Здійснити контрольне опитування за матеріалами попередніх тем.

4.Оголосити тему, мету та учбові питання заняття.

ІІ. Основна частина - 65 хвилин

ВСТУП

Український уряд в останні роки прикладає великі зусилля по запобіганню виникнення війни, за зберігання миру і безпеки на європейському ТВД.

Командування армії учасників блока НАТО особливу увага приділяє питанням організації і ведення наступу з'єднаннями і частинами сухопутних військ, як із застосуванням, так і без застосування ядерної зброї при активній підтримці армійської і тактичної авіації.

Досвід і історія війн говорить про те, що на перемогу в збройній боротьбі можна розраховувати тільки в тому випадку, якщо добре знаєш протистоячого противника, організацію його військ, характеристику техніки й озброєння, тактику і оперативне мистецтво, слабкі і сильні сторони.

Інтереси захисту Батьківщини і держави вимагають від нас глибокого і всебічного вивчення прийомів і способів ведення бойових дій армій розвинутих країн, і в першу чергу армій США і ФРН, що складають основу блока НАТО. Ціль лекції - розкрити основні положення по організації і веденню наступу дивізією й армійським корпусом армій США і ФРН.

У лекції будуть розглянуті наступні навчальні питання:

1.Основи наступу армій ПКС.

2.Бойовий порядок армій ПКС.

3.Ведення наступу з'єднаннями (об'єднаннями) армій ПКС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]