Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKOLOGIA(Ігнатюк,Сисоєва).DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
393.22 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Кафедра англійської мови

О.Г. Ігнатюк, В.О. Сисоєва

англійська мова для екологів

Навчальний посібник

для студентів спеціальності

Екологія та охорона навколишнього середовища”

Івано-Франківськ

2005

МВ 02070855 – 1489 – 2005

Ігнатюк О.Г., Сисоєва В.О. Англійська мова для екологів. Навчальний посібник.– Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 78 с.

Робота над темою “екологія” передбачає оволодіння студентами необхідної інформації з різних аспектів теми та набуття мовленнєвого досвіду її використання. Посібник містить інформаційно насичений текстовий матеріал, який уможливлює отримання достатньої кількості екологічних знань, необхідних для сприймання і розуміння іншомовних текстів, а також обговорення проблем, пов’язаних з довкіллям та його охороною. Посібник складається з 5 розділів, завдання до текстів допомагають усвідомити різні аспекти теми, вчать констатувати і аналізувати факти. Матеріали розділів допоможуть урізноманітнити роботу над темою на занятті. Вони можуть також бути використані в позааудиторній роботі.

Рецензент: доцент кафедри англійської мови,

Лабурець Т. О.

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.

ЗМІСТ

UNIT 1

стор

Why we should feel responsible

for future generations

.........................

6

UNIT 2

Pollution

.........................

26

UNIT 3

Deforestation

.........................

48

UNIT 4

A Brief History of the Future

.........................

69

UNIT 5

The 21st Century

.........................

75

ВСТУП

Робота над темою “екологія” передбачає оволодіння студентами необхідної інформації з різних аспектів теми та набуття мовленнєвого досвіду її використання. Посібник містить інформаційно насичений текстовий матеріал, який уможливлює отримання достатньої кількості загальнолюдських та екологічних знань, необхідних для адекватного сприймання і розуміння іншомовних текстів, а також обговорення проблем, пов’язаних з довкіллям та його охороною. Тексти посібника запозичені із сучасних англомовних джерел і подані з незначними скороченнями.

Посібник складається з 5 розділів, завдання до текстів допомагають усвідомити різні аспекти теми, вчать констатувати і аналізувати факти. Завдання розділів розвивають навички коментування, аргументування та контраргументування отриманої інформації, стимулюють до ведення бесіди та дискутування проблем.

Матеріали розділів допоможуть урізноманітнити роботу над темою на занятті. Вони можуть також бути використані в позааудиторній роботі.

Treat the Earth well. It was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children.”

Ecologist Lee Talbot

The environment is everything that surrounds and affects the character and growth of living things. When talking about environmental problems, ecological issues cannot be separated from their effect on mankind, nor can human actions be separate from their effect on the ecology. The condition of life, our daily actions, and the state of the global environment are interdependent, yet often this interdependence is overlooked.

UNIT 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]