Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій (архітектура та буд. конструкці....doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.21 Mб
Скачать

4.3.5. Перевірка пружних деформацій, які порушують нормальні умови експлуатації

Ця перевірка виконується за ІІ групою граничних станів. Прогини згинальних елементів перевіряють від найбільш несприятливої комбінації розрахункових експлуатаційних навантажень за пружної стадії роботи сталі.

В МК перевіряють не абсолютний, а відносний прогин (рис. 4.20):

Рис. 4.20. До перевірки відносного прогину

, (50)

де fmax – максимальний абсолютний прогин, обчислений від дії розрахункових експлуатаційних навантажень. Визначається за формулами будівельної механіки;

l – проліт балки;

- граничний відносний прогин, він залежить від призначення елемента та умов його роботи і визначається в основному вимогами зручності експлуатації.

Рекомендована література до вивчення дисципліни

  1. Інженерні конструкції. За ред. Бабича Є.М. Підручник.- Львів: Світ, 1991.- 352 с.

  2. СНиП ІІ-23-8І*. Стальные конструкции / Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991. – 96с.

  3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ”Архітектура і будівельні конструкції” (розділ ”Будівельні конструкції”) для студентів за напрямом підготовки 6.060103 ”Гідротехніка (водні ресурси)” (за професійним спрямуванням ”Гідромеліорація“, ”Водопостачання і водовідведення“) денної та заочної форм навчання / О.І.Налепа. – Рівне: НУВГП, 2009. – 20 с. (051-152).

  4. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. М., 1991.

  5. Файбишенко В.К. Металлические конструкции. М., 1984.