Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фадеєва - авт.біз.проц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Порядок проведення роботи

1 Ознайомитися з методикою визначення

показників економічної ефективності

впровадження КІС.

2 Для задачі, сформульованої і розв’язаної у

лабораторній роботі № 3 сформувати вихідні

дані для розрахунку економічної ефективності

для випадку коли КІС впроваджується замість

ручної системи обробки інформації.

3 Розрахувати поточні витрати для нового та

базового варіанту.

4 Розрахувати показники економічної

ефективності впровадження КІС.

5 Зробити висновки з отриманих розрахунків.

6 Скласти звіт

Склад звіту

1 Титульний аркуш.

2 Короткі теоретичні відомості.

3 Вихідні дані для розрахунку економічної

ефективності впровадження КІС (табл. 3.1 з

лабораторної роботи № 3).

4 Розрахунок поточних витрат для нового та

базового варіанту.

5 Розрахунок показників економічної ефектив-

ності впровадження КІС.

6 Висновок

Питання для обговорення

1 Які показники застосовують для визначення

економічної ефективності впровадження КІС?

Як їх розраховують?

2 Які випадки впровадження КІС слід

розрізняти для розрахунку економічної

ефективності?

3 У чому відмінність між капітальними та

поточними витратами при впровадження КІС?

4 З чого складаються капітальні витрати на

впровадження КІС?

5 Що показує нормативний коефіцієнт

ефективності капіталовкладень?

6 Які умови ефективності впровадження КІС на

підприємстві?

Лабораторна робота № 5 Проектування бази даних інформаційної системи підприємства

Мета роботи: навчитися формувати базу даних інформаційної системи підприємства у середовищі MS ACCESS.

Теоретичні відомості

База даних - це сукупність відомостей про реальні об'єкти, процеси, події, які стосуються конкретної теми, організована таким чином, щоб забезпечити зручне представлення цієї сукупності, як в цілому, так і в будь-якій її частині.

Система управління базами даних (СУБД) - це комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для створення БД, підтримання їх в актуальному стані та організації пошуку в них необхідної інформації.

Система СУБД Access є універсальним засобом для створення та обслуговування бази даних, забезпечення доступу до даних і їх обробки.

Кожна база даних зберігається у вигляді файлу з розширенням *. mdb

База даних створюється користувачем для вирішення певних завдань. Робота над створенням БД повинна починатися з постановки завдань і цілей, основних функцій, які виконуються БД та інформації, що міститься в ній.

При проектуванні таблиць потрібно пам'ятати, що інформація в таблиці не повинна дублюватися, не повинно бути повторень і між таблицями. Якщо певна інформація зберігається лише в одній таблиці, то і змінювати її доведеться лише в одному місці. Це робить роботу ефективнішою, а також виключає можливість розбіжності інформації в різних таблицях.

Основні цілі, яких необхідно досягти під час створення реляційної БД:

1 Забезпечити швидкий доступ до даних у таблицях.

2 Виключити непотрібне повторення даних, яке може бути причиною помилок при введенні і нераціонального використання дискового простору комп'ютера.

3 Забезпечення цілісності даних таким чином, щоб при зміні одних об'єктів автоматично відбувалася відповідна зміну пов'язаних з ними об'єктів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]