Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фадеєва - авт.біз.проц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання для обговорення

1 Дайте визначення бізнес-процесу.

2 За якими ознаками класифікуються бізнес-

процеси?

3 Назвіть та охарактеризуйте основні базові

категорії класифікації бізнес-процесів

підприємства.

4 У чому полягає суть бізнес-моделювання?

5 Який вигляд має карта бізнес-процесів

підприємства?

6 Для чого будують матрицю функціональної

відповідальності?

  1. У чому відмінність між моделями „AS IS” та

„ТО ВЕ” ?

Лабораторна робота № 2

Синтез структури інтегрованої

автоматизованої системи керування бізнес-

процесами підприємства (ІАСК БП)

Мета роботи: Навчитися формувати структуру інтегрованої АСК бізнес-процесами підприємства.

Теоретичні відомості

Загальна технічна структура системи керування бізнес-процесами відрізняється від технічної структури АСКТП наявністю ще одного рівня робочих станцій (РС) – організаційно-економічних станцій (ОЕС), що підключені до окремої загальнозаводської мережі або інформаційної шини підприємства ІШП, і виконують функції керування бізнес-процесами підприємства.

Вузли верхнього рівня забезпечують адміністративно-комерційну діяльність підприємства, виконуючи функції техніко-економічного планування, бухгалтерського обліку, управління матеріальними, технічними, трудовими та фінансовими ресурсами.

Вузли верхнього рівня разом з вузлами середнього рівня керування підключені до локальної обчислювальної мережі (ЛОМ).

Вузли середнього рівня забезпечують керування виробництвом. До функцій цих вузлів належать календарне та оперативне планування оперативне керування та облік виробництва, координація роботи дільниць технологічного виробництва.

Сервер АСКТП (С-АСКТП) разом з диспетчерською станцією ДСК утворюють систему збору інформації про технологічний процес та мають локальну СУБД, що входить до складу С-АСКТП і має однакову архітектуру з сервером центральної бази даних системи (С-СКБД).

Вся інша інформація зберігається у сервері додатків С-ДОД. Через Web-сервер (С- Web) система може мати зв’язок з Інтернетом.

Вузли нижнього рівня виконують функції автоматичного контролю та регулювання, логіко-програмного керування приводами і механізмами, сигналізацію стану технологічного процесу і обладнання. До вузлів нижнього рівня належать локальні технологічні станції (ЛТС).

Таким чином, особливостями такої структури ІАСК БП є:

  • наявність дворівневої структури мереж з об”єднанням у верхній мережі функцій організаційно-економічного та оперативного управління;

  • надання функцій диспетчерського управління операторській станції, що керує основними технологічними дільницями виробництва соку;

  • секціонування мережі нижнього рівня залежно від групування робочих станцій нижнього рівня навколо операторських станцій.

Порядок виконання роботи

1 Ознайомитися з методологією структурного

проектування ІАСК БП.

2 Визначити перелік задач автоматизації

3 На підставі розробленої у лабораторній роботі №1 організаційно-функціональної моделі бізнес-процесів підприємства (відповідно до варіанта) розробити структуру інтегрованої системи автоматизованого керування бізнес-процесами підприємства з графічним зображенням і поясненням всіх складових, визначити кількість рівнів.

4 Скласти звіт.

Склад звіту:

1 Титульний аркуш

2 Короткі теоретичні відомості

3 Короткий опис діяльності підприємства

4 Організаційно-функціональна модель бізнес-

процесів підприємства

5 Схема розробленої структури ІАСК

підприємством

6 Опис структури ІАСК

7 Висновок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]