Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фадеєва - авт.біз.проц.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Порядок виконання роботи

 1. Ознайомитися з методологією класифікації

бізнес-процесів підприємства.

 1. Побудувати організаційну структуру

підприємства відповідно до варіанта ( модель

„AS IS”):

 1. видобування нафти і газу;

 2. транспортування газу;

 3. виробництво електронної апаратури;

 4. виробництво хліба;

 5. медичне обслуговування;

 6. постачання, монтаж і обслуговування обладнання;

 7. продаж товарів;

 8. виробництво молочної продукції;

 9. виробництво будівельних матеріалів;

10) виробництво м’ясної продукції;

11) виробництво меблів;

12) виробництво кондитерської продукції.

3 Для обраного підприємства, провести

класифікацію бізнес-процесів і побудувати

„дерево бізнес-процесів”.

 1. Визначити бізнес-функції кожного бізнес-процесу і сформувати таблицю 1.2

Таблиця 1. 2 – Карта бізнес-процесів підприємства

Бізнес-процес (БП)

Функції

(БФ)

Роботи

(Р)

Підрозділ

Посади

1

2

3

4

5

1. Керування:

 • Управліня персоналом

1.1. Прийняття на роботу

1.2. Звільнення

1.3. Формування звітності

1.1. Організація співбесіди

1.2. Підготовка і видання наказу

1.3 Оформлення документів

1. Відділ кадрів

1.1,1.2,1.3 Кадровик

 • Управління замовленнями

1.3. Організація реалізації замовлення

1.5. Розподіл співро-бітників за замовленнями

1.6.Формування звіту про виконану роботу

1.3. Організаційна робота

1.4. Розподіл співро-бітників відповідно до типу замовлення

1.5. Опис виконаної роботи.

2. Відділ планування замовлень.

2.1 Начальник відділу замовлень.

2.2 Менеджер

2.3 Секретар

2. Основний:

 • Виробництво продукції

  1. Підготовка сировини

  2. Виготовлення продукції

  3. Пакування продукції

2.1 Змішування інгредієнтів

2.2 Виготовлення конкретної продукції

2.3 Фасування товару

3 Цех № 1

4 Цех № 2

5 Пакувальний цех

3.1 Нач.цеху

3.2 Робітники

4.1 Головний інженер,

4.2 Робітники

5.1 Майстер

Продовження таблиці 1.1

3.Забезпечуючі:

 • Фінансові ресурси

 • Матеріальні ресурси

 • Інформаційні

ресурси

3.1. Фінансовий облік

3.2. Формування фонду оплати праці

3.3.Щомісячна звітність

3.4 Зберігання продукції

3.5 Забезпечення матеріалами та сировиною

3.6 Настройка інфор-маційної системи

3.7 Автоматизація рутинних операцій

3.1. Управління фінан-совими потоками

3.2. Нарахування зарплатні

3.3. Складання звітності.

3.4 Складський облік продукції

3.5 Контроль наявності необхідної сировини

3.6 Переналаштування.

3.7 Оптимизація процесів

3. Бухгалтерія

(Фінансовий відділ)

4. Склад

5.Відділ постачання

6. Технічний відділ

3.1 Головний бухгалтер

3.2, 3.3 Бухгалтер

4.1 Комірник

5.1 Нач. відділу постачання

6.1, 6.2 Програміст

4 .Допоміжні:

 • Підтримка обладнання

 • Забезпечення

безпеки і санітарного стану

  1. Профілактика обладнання

  2. Ремонт обладнання

4.3. Охорона

4.4. Прибирання.

4.1 Планово-попереджувальний огляд

4.2 Поточний, капітальний ремонт

4.3. Охрона приміщень

4.4. Прибирання виробничих та офісних приміщень

7. Ремонтно-механічний цех

8 Відділ охорони

9.Господар-ський відділ

7.1 Нач.цеху

7.2 Слюсарі-ремонтники

8.1. Охоронник

9.1 Прибиральниця

5 На підставі даних таблиці 1.2 побудувати матрицю функціональної відповідальності (табл.1.3)

Таблиця 1. 3 – Матриця функціональної віповідальності

Бізнес-функції

Підрозділ

Посадова

особа

БФ1

...

БФн

6 На підставі матриці функціональної відповідальності побудувати організаційно-функціональну структуру підприємства з врахуванням недоліків попередньої ( модель „ТО-ВЕ”).

7 Скласти звіт до лабораторної роботи № 1.

Склад звіту:

1 Титульний аркуш

2 Мета виконання лабораторної роботи

3 Короткі теоретичні відомості

4 Організаційна структура підприємства

(модель „AS IS”)

5 „Дерево” бізнес-процесів підприємства

6 Карта бізнес-процесів підприємства

7 Матриця функціональної відповідальності

8 Організаційно-функціональна модель бізнес-

процесів (модель „ТО ВЕ”)

9 Висновки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]