Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Оборотна відомість по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 26 “Готова продукція”, грн.

Найменування аналітичних рахунків

Оди­ниця вимі­ру

Сальдо на

1.__.200_ р.

Обороти за місяць

Сальдо на

1.__.200_ р.

дебет

кредит

кіль­кість

сума,

грн.

кіль­кість

сума, грн.

кіль­кість

сума,

грн.

кіль­кість

сума, грн.

Всього по рахунку:

х

х

х

х

х

Відповідь на питання:

 1. Яка характеристика рахунків з обліку процесу виробництва?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Які рахунки в обліку процесу виробництва виконують роль збирально-розподільного рахунку і роль калькуляційного рахунку?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Як класифікуються витрати на виробництво за ознакою способу їх розподілу та включення до собівартості об’єктів обліку витрат?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. З яких витрат складається виробнича собівартість продукції? Який порядок їх включення у собівартість?

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Які відмінності об’єктів обліку витрат від об’єктів калькулювання собівартості?

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Яку роль виконує інвентаризація незакінченого виробництва на кінець звітного періоду в калькулюванні виробничої собівартості готової продукції?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 14 .Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції (на самостійне опрацювання).

Мета – закріпити порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з процесу виробництва та включення витрат в собівартість калькуляційних об’єктів, способи розподілу накладних витрат за об’єктами калькуляції.

 1. Відкриємо рахунки синтетичного обліку:

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Відкриємо аналітичні рахунки до рахунків синтетичного обліку:

Аналітичні рахунки до рахунку 23 «Виробництво»

Операції

Од. виміру

Ціна,

грн.

Оборот за місяць

Дт

Кт

к-ть

сума

к-ть

сума

Виробництво продукції „А”

Виробництво продукції „Б”

Виробництво продукції „В”

Аналітичні рахунки до рахунку 26 «Готова продукція»

Операції

Од. виміру

Ціна,

грн.

Оборот за місяць

Дт

Кт

к-ть

сума

к-ть

сума

 1. У Журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць визначимо кореспондуючі рахунки за наведеними операціями (табл.30).

Таблиця 30

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку процесу виробництва

за звітний період 200_ р.

№з/п

Документи, зміст господарських

операцій

Сума,

грн.

Кореспондую­чі рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

2

Облікові листи праці і виконаних робіт. Табель обліку робочого часу. Нараховано заробітну плату:

а) робітникам, зайнятим на виробництві продукції:

“А”

“Б”

“В”

Разом:

б) апарату управління цехами

в) адміністративному персоналу

Всього:

Відомість розрахунків за страхуванням № 32 Зроблено від­рахування у Пенсійний фонд у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний період:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

робітникам, зайнятим на виробництві продукції В

управлінському персоналу цехів

адміністративному персоналу

Всього (суми визначити):

7500

5200

6840

19540

3050

5400

27990

3

4

5

6

7

8

Відомість розрахунків за страхуванням № 32. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності у розмірі ___% від нарахованої заробітної плати за звітний період:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

робітникам, зайнятим на виробництві продукції В

управлінському персоналу цехів

адміністративному персоналу

Всього (суми визначити):

Відомість розрахунків за страхуванням № 32. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний період:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

робітникам, зайнятим на виробництві продукції В

управлінському персоналу цехів

адміністративному персоналу

Всього (суми визначити):

Довідка бухгалтерії № 23 Створено резерв на оплату відпусток в розмірі 10 % і віднесено відповідно на:

виробництво продукції А

виробництво продукції Б

виробництво продукції В

загальновиробничі витрати

адміністративні витрати

Всього (суми визначити):

Подорожні листи вантажного автомобіля. Списана вартість послуг вантажного автотранспорту на:

виробництво продукції А

виробництво продукції Б

виробництво продукції В

Разом:

Лімітно-забірна картка № 35. Відпущено зі складу у вироб­ництво основні матеріали на:

виробництво продукції А

виробництво продукції Б

виробництво продукції В

Всього:

Відомість нарахування амортизаційних відрахувань № 8. Нарахована амортизація основних засобів, яка віднесена на:

виробництво продукції А

виробництво продукції Б

виробництво продукції В

Разом:

загальновиробничі витрати

адміністративні витрати

Всього:

9700

6200

11050

26950

10500

23400

12700

46600

7720

840

780

2340

360

490

3190

9

10

11

12

13

14

15

Рахунок-фактура №16.Отримані послуги підрядної організації, вартість яких віднесена на:

виробництво продукції А

виробництво продукції Б

виробництво продукції В

Разом:

Відомість витрат палива № 29. Списано зі складу використане паливо і віднесено на:

виробництво продукції А

виробництво продукції Б

виробництво продукції В

Разом:

загальновиробничі витрати

адміністративні витрати

Всього:

Авансовий звіт №65. Списана і віднесена на адміністративні витрати підзвітна сума з головного бухгалтера підприємства, пов’язана із службовим відрядженням

Щоденник надходження продукції. Оприбуткована вироблена продукція за нормативною виробничою собівартістю:

готова продукція А – 1200 од.

готова продукція Б – 1940 од.

готова продукція В – 1800 од.

Всього (суми визначити):

Відомість розподілу загальновиробничих витрат № 4

Змінні загальновиробничі витрати включаються:*

до витрат на виробництво продукції А

до витрат на виробництво продукції Б

до витрат на виробництво продукції В

Всього:

Розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються:

до витрат на виробництво продукції А

до витрат на виробництво продукції Б

до витрат на виробництво продукції В

Всього:

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої готової продукції

Всього:

(суми визначити використовуючи дані рахунків “Виробництво”, “Загальновиробничі витрати”)*

Довідка бухгалтерії № 25 Визначається фактична собівартість отриманої з виробництва готової продукції і списуються калькуляційні різниці на відповідні рахунки:

готової продукції А

готової продукції Б

готової продукції В

Разом:

Довідка бухгалтерії № 26 Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

4100

6700

5800

16600

4200

4450

4380

13030

556

1738

15324

412

Відповідь на питання:

 1. За якими напрямками списують калькуляційні різниці із рахунків виробництва?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Які методи списання калькуляційних різниць використовують в обліку?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 15. Класифікація витрат на виробництво продукції (на самостійне опрацювання)

Мета – засвоїти класифікацію витрат на виробництво, як основу обліку процесу виробництва, за різними ознаками групування.

 1. Класифікація витрат на виробництво продукції за відповідними ознаками

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відповідь на питання:

 1. За якими принципами класифікуються витрати?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Що належить до витрат живої та уречевленої праці?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Які витрати належать до прямих і непрямих?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Яка різниця між одноелементними та комплексними статтями?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Чим викликана необхідність групування витрат за галузями господарської діяльності?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]