Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Завдання 2. Групування об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві

Мета – засвоїти розподіл об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1 . Данні про стан господарських засобів та джерел їх утворення на підприємстві “Світанок” на 1 січня 200_ року (табл. 1).

Таблиця 1

Наявність та розподіл засобів підприємства “Світанок” на 1 січня 200_ року, грн.

№ з/п

Найменування

Госпо­дарські засоби, грн.

Джерела утворення засобів, грн.

1

2

3

4

1

Насіння

2

Готівка в касі

3

Будівельні матеріали

4

Ліцензія на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності

5

Трактори

6

Виробничі будівлі

7

Гаражі для самохідних машин

8

Відра, лопати, інші МШП

9

Запасні частини

10

Пальне

11

Торгівельний патент

12

Поточний рахунок в банку

13

Сіно

14

Заборгованість підзвітних осіб

15

Робочі коні

16

Ветеринарні медикаменти

17

Мінеральні добрива

18

Заборгованість підприємства в бюджет по податках

1

2

3

4

19

Корови продуктивного стада

20

Сировина і матеріали

21

Заборгованість господарства органам соціального забезпечення

22

Молодняк великої рогатої худоби

23

Вартість меду, залишеного у вуликах для зимівлі бджіл

24

Заборгованість заготівельної організації перед господарством

25

Заборгованість м’ясокомбінату за продану їм ВРХ

26

Заборгованість працівникам по оплаті праці

27

Заборгованість підприємства постачальникам

28

Довгострокові кредити банку

29

Інші рахунки в банку

30

Незавершене капітальне будівництво

31

Додатковий капітал

32

Споруди

33

Зерно для реалізації

34

Зерносховище

35

Видані векселі

36

Затрати під урожай наступного року

37

Інша продукція власного виробництва

38

Статутний капітал

39

Знос основних засобів

40

Автомобілі вантажні

41

Витрати майбутніх періодів

42

Готівка на валютному рахунку

43

Багаторічні насадження

44

Будівля офісу

45

Право на користування землею

46

Будинок побуту

47

Цільове фінансування з бюджету на будівництво житла

48

Забезпечення гарантійних зобов’язань

49

Резерв на виплату відпусток

50

Бібліотечні фонди

51

Позички на індивідуальне житлове будівництво

52

Прибуток звітного року

53

Векселі одержані

54

Дивіденди отримані

55

Товари

56

Заборгованість працівників за надану їм позику

57

Цільове фінансування на підготовку кадрів

58

Інвентар торгівельно - складського призначення

59

Будинок культури

60

Отримана наперед орендна плата

Разом:

Відповідь на питання:

 1. Чим викликана рівність підсумкових величин засобів та джерел їх утворення в підприємстві?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

 1. Який вид засобів утворений зі спеціального джерела?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Які види засобів володіють:

а) найбільшою ліквідністю;

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

б) найменшою ліквідністю?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 3. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1. Групування господарських засобів (табл. 2) за наступними ознаками:

 1. за складом і розміщенням та функціональною роллю в процесі відтворення;

 2. за джерелами утворення господарських засобів.

Таблиця 2

Групування господарських засобів підприємства “Світанок”

станом на 1 січня 200_ року, грн.

Господарські засоби за їх складом і розміщенням та функціональною роллю у процесі відтворення

Сума, грн.

Господарські засоби за джерелами їх утворення

Сума, грн.

1

2

3

4

1. Засоби виробництва

1. Джерела власних засобів:

1.1. Засоби праці

1.1. Власний капітал

1.2. Предмети праці

1.2. Резерви

1.3. Цільове фінансування і цільові надходження

1.4. Прибуток

2. Засоби у сфері обігу

2. Джерела залучених засобів:

2.1. Предмети обігу

2.1. Кредити банків

2.2. Кошти

2.2. Зобов’язання по розподілу суспільного продукту

2.3. Кошти у розрахунках

1

2

3

4

2.4. Засоби, що обслуговують сферу обігу

2.3. Інші зобов’язання

3. Засоби невиробничої сфери

4. Вилучені засоби

5. Нематеріальні активи

Всього

Всього

Відповідь на питання:

 1. У чому полягає відмінність в економічному змісті прибутку та збитку під­приємства, і на якій стадії кругообігу господарських засобів вони виникають?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

 1. У чому полягає відмінність джерел власних засобів підприємства і джерел залучених засобів?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

 1. До якої з груп джерел засобів належить заборгованість підприємства з оплати праці своїх працівників?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

 1. Яким видам засобів властиві:

а) найбільша оборотність;

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

б) найменша оборотність?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 4. Характеристика функцій та методу бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти зміст функцій і елементів методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок між собою. З’ясувати зв’язок бухгалтерського обліку з іншими функціями управління підприємством.

 1. Перелік функцій, які виконуються бухгалтерським обліком на підприємстві, і змістовна характеристика кожної функції.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­

 1. Взаємозв’язок між функціями і елементами методу бухгалтерського обліку (табл. 3).

Таблиця 3

Визначення взаємозв’язку між функціями та

елементами методу бухгалтерського обліку

Функції бухгалтерського обліку на підприємстві

Елементи методу бухгалтерського обліку, що сприяють здійсненню конкретної функції

 1. Інформаційна

 1. Контрольна

3. Аналітична

 1. Перелік і змістовна характеристика окремих елементів методу бухгалтерського обліку.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Схема взаємозв’язків елементів методу бухгалтерського обліку ( рис. 1).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]