Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

 1. На підставі господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за грудень 200_ року визначимо кореспонденцію рахунків і відобразимо її на рахунках синтетичного і аналітичного обліку, після чого підрахуємо обороти і визначимо сальдо на кінець місяця (табл. 16).

Таблиця 16

Журнал реєстрації господарських операцій у ват “ Зоря” за грудень 200_ року

з/п

Документи, зміст господарських операцій

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

Платіжне доручення №101. Виписка банку. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості АТ “Сільгосптехніка”

Рахунок-фактура №87.Одержано і оприбутковано на склад від магазину “Тканини” матеріал для пошиву халатів, розрахунки не проведені

Звіт про використання коштів №65.Списані витрати на придбання періо­дичної літератури з головного бухгалтера Сорочана О.О. на адміністративні витрати

700

800

50

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Платіжне доручення №102. Виписка банку Перераховано з поточного рахунку АТ “Сільгосптехніка” в погашення заборгованості

Платіжне доручення №103. Перераховано з поточного ра­хунку ПСП “Світанок” за придбане насіння озимої пшениці

Виписка банку. Надійшла заборгованість від торгової бази і зарахована на поточний рахунок

Накладні внутрішньогосподарського призначення №25-30. Видана матеріальна допомога пенсіонерам зерном, ц:

 • кукурудза – 10;

 • жито – 25;

 • ячмінь – 50;

 • соняшник – 100;

 • пшениця – 100

Всього:

Звіт про використання коштів №66. Списані і віднесені витрати на службове відрядження Микитенко В.І. на адміністративні витрати

Виписка банку. Отримано від райвідділення “Агросервіс” в погашення дебіторської заборгованості

Товарно-транспортна накладна №276. Здано районному хлібоприймальному пункту (ХПП) зерно за фактичною собівартістю, ц:

- пшениця – 500;

- жито – 100;

- ячмінь – 100

Всього:

Приймальні квитанції. Нараховану підприємству за здану продукцію районному ХПП за заготівельними цінами:

 • пшениця

 • жито

 • ячмінь

Всього:

Видатковий касовий ордер №81 Видано з каси на службове відрядження завгоспу Микитенко В.І.

Відомість витрати кормів №63. Списуються на витрати тваринництва корми, ц:

 • силос – 50

 • концентровані –100

Всього:

Виписка банку. Надійшла заборгованість від районного ХПП за здану продукцію і зарахована на поточний рахунок

Авансовий звіт №67. Оприбутковані придбані за рахунок підзвітної суми експедитора Петренка Д.В. запасні частини

Рахунок-фактура. №64. Одержано від районної нафтобази пальне:

 • дизельне паливо –1000 л

 • бензин – 500 л

 • мастильні матеріали – 1200 кг

Всього:

Накладна внутрішньогосподарського призначення. Пере­дано насіння з центрального складу у відділкові склади, ц:

 • кукурудза – 30

 • соняшник – 20

 • ячмінь – 50

Всього:

Облікові листи №81-86 тракториста-машиніста. Списується пальне використане на роботи в тваринництві:

- дизельне паливо –2000 л

 • бензин – 700 л

 • мастильні матеріали – 2800 кг

Всього:

Акт на списання автотранспортних засобів №4. Списано з балансу підприємства спрацьований автонавантажувач

Відомість витрати кормів №64. Списуються на витрати тваринництва згодовані корми на фермі, ц:

 • сіно –200

 • силос – 300

 • солома–500

Всього:

Заява №5 на відкриття акредитиву. Виставлено з поточного рахунку акредитив для придбання насіння

Акредитив №5. За рахунок виставленого акредитиву здійснено передоплату ВАТ “Сортнасіння”

Рахунок-фактура №89. Отримано і оприбутковано куплене насіння, ц:

 • кукурудзи – 100

 • соняшника – 50

 • озимої пшениці –50

Всього:

Виписка банку. Зараховано на поточний рахунок залишок невикористаного акредитиву

Авансовий звіт №68. Чек магазину. Списана підзвітна сума для придбання новорічної ялинки із завгоспа Микитенко В.І. на адміністративні витрати

Прибутковий касовий ордер №55. Оприбутковано в касу від Микитенко В.І. невикористану підзвітну суму

Акт №121 на оприбуткування приплоду тварин. Опри­бутковано приплід від основного стада ВРХ

Платіжне доручення №105. Виписка банку. Оплачена заборгованість перед бюджетом

Табель обліку робочого часу. Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу

Видатковий касовий ордер №82. Видані кошти експедитору Петренку Д.В. на господарські потреби

Журнал обліку надою молока №52. Оприбутковане молоко, одержане від основного стада ВРХ

720

2500

1150

200

600

1100

1500

2500

5900

112

1000

12500

2400

2200

17100

15500

2900

2500

20900

50

400

1000

1400

20900

280

1500

1000

3000

5500

600

320

1150

2070

3000

1400

7000

11400

40000

1200

2400

1500

5100

6000

4200

2000

800

1400

4200

1800

25

15

450

1500

4700

140

1200

 1. Складемо оборотні відомості за рахунками аналітичного і синтетичного обліку (табл. 17). Звіримо дані відповідних аналітичних рахунків.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 17

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]