Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Документування

Подвійний запис

Бухгалтерські рахунки

Балансове узагальнення та звітне відображення

Оцінка Калькулювання Інвентаризація

Рис. 1. Елементи методу бухгалтерського обліку

  1. Характеристика взаємозв’язків між окремими елементами методу бухгалтерського обліку.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Відповідь на питання:

  1. Яке місце займає облік у функціональному контурі управління підприємством?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

  1. У чому полягає особливість взаємозв’язку функції бухгалтерського обліку та функції аналізу на підприємстві?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  1. Які елементи методу бухгалтерського обліку є спільними для всіх видів господарського обліку?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

  1. Які елементи методу бухгалтерського обліку є специфічними та відрізняють його від інших видів господарського обліку?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  1. Які елементи методу бухгалтерського обліку мають між собою прямі та зворотні зв’язки?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

­­­­­­­_______________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Завдання 5. Побудова бухгалтерського балансу підприємства й особливості звітних відображень об’єктів бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти особливості балансового узагальнення та звітного відображення об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві за вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. З’ясувати можливості використання інформації балансу в управлінні підприємством.

  1. Складемо баланс підприємства “Світанок” станом на 1 січня 200_ року (табл. 4):

Таблиця 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]