Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit-1.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
3.1 Mб
Скачать

130

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Миколаївський державний аграрний університет Кафедра бухгалтерського обліку р о б о ч и й з о ш и т

для виконання практичних завдань з дисципліни

“Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання

напряму підготовки 6.050100 “Облік і аудит”

Миколаїв – 2009

Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили:

Дубініна М.В. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Бабенко М.Д. – к. е. н., в.о. доцента кафедри фінансів

Лугова О.І. - асистент кафедри бухгалтерського обліку

Протокол № ___ від «____» ________________ 2009 року

Рецензенти:

Потриваєв І.І. - начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Іваненко Г.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства, декан факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації МДАУ

Відповідальний за випуск –завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ кандидат економічних наук, доцент Дубініна М.В.

Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету МДАУ

Протокол № ___ від «____» ________________ 2009 року

Загальні положення

Робочий зошит розроблено відповідно до стандарту МОН України “Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” (Київ, 2002), робочої навчальної програми дисципліни “Бухгалтерський облік” для напряму підготовки 6.050100 “Облік і аудит” та методичних вказівок для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.050100 “Облік і аудит”.

Метою робочого зошита є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах; поглиблене засвоєння студентами методологічних основ та найважливіших принципів бухгалтерського обліку, оволодіння та вироблення навичок використання методичних прийомів і технікою складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку в практичній роботі, застосування облікових даних для контролю та аналізу господарської діяльності з метою прийняття управлінських рішень.

Робочий зошит передбачає виконання студентами завдань, які наведено в методичних вказівках для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.050100 “Облік і аудит”, вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах з різними формами власності на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу з теорії бухгалтерського обліку, який начитується студентам у 3-му семестрі II курсу, а також на вивченні рекомендованих навчально – методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]