Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Оборотна відомість за субрахунками до синтетичних рахунків 44, 79 за звітний період, грн.

Найменування субрахунків

Шифр

рахунку

Сальдо на 1 ______

200_ року

Обороти за місяць

Сальдо на 1_____ 200_ року

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

441

*

443

Всього по рахунку

*

791

*

792

*

793

794

Всього по рахунку

*

Відповідь на питання:

1. На яких рахунках бухгалтерського обліку формуються складові фінансових результатів діяльності підприємства, які зменшують його прибуток?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. На яких рахунках бухгалтерського обліку формуються складові фінансових результатів діяльності підприємства, які збільшують його прибуток?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Дати характеристику субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” з точки зору економічного змісту відображених на рахунку операцій і механізму здійснених записів.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. На які потреби може бути використаний прибуток підприємства у звітному періоді і на якому бухгалтерському рахунку узагальнюються відповідні операції?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. За інформацією якого бухгалтерському рахунку можна судити про ефективність діяльності підприємства?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 18. Види і сутність облікових оцінок, характеристика методичного прийому калькулювання і його роль у господарській діяльності підприємства (на самостійне опрацювання)

Мета – засвоїти порядок оцінки майна підприємства, уяснити сутність калькулювання та його роль у господарській діяльності підприємства.

 1. Характеристика оцінки різних видів господарських засобів підприємства:

Таблиця 35

з/п

Господарські засоби

Метод оцінки

Складові оцінки

1

2

3

4

5

6

Нематеріальні активи

Основні засоби

Виробничі запаси

Готова продукція

Товари

Незавершене виробництво

 1. Об’єкти калькулювання за окремими процесами кругообігу господарських засобів підприємства.

Таблиця 36

з/п

Процеси кругообігу господарських засобів

Об’єкти калькулювання

1

2

3

Процес придбання виробничих запасів

Процес виробництва продукції

Процес реалізації готової продукції

 1. Характеристика складеним на підприємствах калькуляціям собівартості готової продукції.

Таблиця 37

з/п

Види калькуляцій

Час складання калькуляцій

Порядок складання калькуляцій (вихідні дані)

А. Довиробничі:

1.

2.

Б. Виробничі:

1.

2.

 1. Сфера застосування окремих методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Таблиця 38

з/п

Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Сфера застосування (вид виробництва, галузь)

1

2

3

4

5

Простий

Попередільний

Позамовний

Коефіцієнтний

Нормативний

Відповіді на питання:

 1. Що таке оцінка і які її основні принципи?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Який порядок оцінки окремих видів активів і пасивів (нематеріальних активів, основних засобів, запасів, зобов’язань) існує в Україні і якими нормативними документами він регламентується?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. За якою вартістю зараховуються до балансу підприємства придбані (створені) ним нематеріальні активи?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. У чому полягає сутність оцінки запасів, що вибувають з підприємства за методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Які відмінності існують між об’єктами обліку витрат на виробництво і об’єктами калькулювання собівартості продукції?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. У чому полягає прогресивність нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Який нормативний документ визначає вимоги до складу і змісту статей калькулювання виробничої собівартості готової продукції?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]