Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
robochy_zoshit.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

Тема 6. Облік господарських процесів

Завдання 12 .Облік процесу придбання виробничих запасів

Мета – засвоїти порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій процесу придбання виробничих запасів, визначення первісної вартості придбаних матеріальних цінностей і розподілу транспортно-заготівельних витрат між об’єктами обліку запасів.

 1. Відкриємо рахунки синтетичного обліку.

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

 1. Відкриємо аналітичні рахунки до субрахунку 207 «Запасні частини»

Операції

Од. виміру

Ціна,

грн.

Оборот за місяць

Дт

Кт

к-ть

сума

к-ть

сума

Матеріали „А”

Матеріали „Б”

Матеріали „В”

Матеріали „Г”

Транспортно-заготівельні витрати

 1. На підставі господарських операцій за звітний місяць визначимо кореспонденцію рахунків (табл.24).

Таблиця 24

Господарські операції з обліку процесу заготівлі за місяць 200__р.

з/п

Документи, зміст господарських операцій

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

к ре­дит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рахунок-фактура №86 Оприбутковані на склад підприємства запасні частини за купівельними цінами, які надійшли від постачальника (кількість ціною за одиницю), шт. :

“А” – 120 шт.

“Б” – 200 шт.

“В” – 150 шт.

“Г” – 150 шт.

Разом :

Податкова накладна № 91 Відображений податковий кредит за податком на додану вартість за придбаними запасними частинами

Видатковий касовий ордер № 144 Видано з каси готівку експедитору Герасименко А.М. на службове відрядження, пов’язане із придбанням запасних частин

Рахунок-фактура №114 Нараховано залізничній станції за зберігання запасних частин

Рахунок-фактура №132 Нараховано автотранспортному об‘єднанню за доставку запасних частин в підприємство

Виписка банку Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості постачальникам запасних частин

Авансовий звіт №55 Віднесено вартість послуг експедитора Герасименко А.М. на витрати, пов’язані з придбанням і доставкою запасних частин

Наряд на виконану роботу Нарахована робітникам підприємства заробітна плата за розвантаження запасних частин

Виписка банку Перераховано з поточного рахунку:

 • залізничній дорозі за зберігання запасних частин

 • автотранспортному об‘єднанню за доставку запасних частин

Лімітно-забірна картка №26 Списані на потреби виробництва запасні частини за купівельними цінами

“А” – 210 шт.

“Б” – 375 шт.

“В” – 60 шт.

“Г” – 275 шт.

Разом:

Довідка бухгалтерії Включаються до витрат на виробництво транспортно-заготівельні витрати у частині, яка віднесена до відпущених у виробництво матеріалів (суму визначити, відобразивши розрахунок у відомості розподілу транспортно-заготівельних витрат)

2400

2400

1500

600

6900

1380

250

120

260

8280

200

100

120

260

4200

4500

600

1100

10400

Таблиця 25

Відомість розподілу транспортно-заготівельних витрат

Зміст показників

Вартість запасних частин, грн.

Транспортно-заготівельні витрати, грн.

Облікова вартість запасних частин, грн

Разом

А

Б

В

Г

1. Залишок на початок місяця

2. Надійшло за місяць

3. Вибуло за місяць

4. Залишок на кінець місяця

(ряд.1 +ряд.2 – ряд.3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповіді на питання:

 1. Як визначити первісну вартість придбаних підприємством матеріальних цінностей?

__ _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дати характеристику рахунків з обліку процесу придбання.

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. З яких витрат складається вартість придбаних матеріалів?

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 13. Облік процесу виробництва продукції

Мета – засвоїти порядок відображення у бухгалтерського обліку операцій з виробництва продукції, розподілу непрямих (побічних) витрат між різними об’єктами обліку витрат, калькулювання фактичної виробничої собівартості гото­вої продукції та обчислення її відхилень від нормативної виробничої собівартості.

 1. Відкриємо рахунки синтетичного обліку:

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Дт Кт

Дт Кт

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

Оборот по Дт -

Оборот по Кт -

 1. Відкриємо рахунки аналітичного обліку:

Аналітичні рахунки до рахунку 23 «Виробництво»

Операції

Од. виміру

Ціна,

грн.

Оборот за місяць

Дт

Кт

к-ть

сума

к-ть

сума

Аналітичні рахунки до рахунку 26 «Готова продукція»

Операції

Од. виміру

Ціна,

грн.

Оборот за місяць

Дт

Кт

к-ть

сума

к-ть

сума

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У Журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць (табл. 26) визначимо кореспондуючі рахунки за наведеними операціями.

Таблиця 26

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку процесу виробництва

за звітний період 200_ р.

№з/п

Документи, зміст господарських операцій

Сума,

грн.

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

2

3

Лімітно-забірна картка № 49 Відпущено зі складу у виробництво основні матеріали:

на виробництво продукції А

на виробництво продукції Б

Всього:

Відомість витрат палива № 11 Відпущено зі складу у виробництво паливо:

на виробництво продукції А

на виробництво продукції Б

на загальновиробничі потреби цехів

Всього:

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів № 4 Відпущені із інструментальної комори малоцінні інструменти у виробництво:

3210

3460

6670

2437

2890

2200

7527

4

5

6

на виробництво продукції А

на виробництво продукції Б

на загальновиробничі потреби цехів

Всього:

Розрахункова відомість № 11 Нарахована заробітна плата за звітний місяць:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

обслуговуючому та управлінському персоналу цехів

Всього :

Відомість розрахунків за страхуванням № 11. Зроблено від­рахування у Пенсійний фонд у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний місяць:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

обслуговуючому і управлінському персоналу цехів

Всього (суми визначити):

Відомість розрахунків за страхуванням № 11. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове соціальне страхування у розмірі ___% від нарахованої заробітної плати за звітний місяць:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

обслуговуючому і управлінському персоналу цехів

Всього (суми визначити):

296

484

320

1100

2940

2788

1940

7668

7

8

9

10

Відомість розрахунків за страхуванням № 11. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний місяць:

робітникам, зайнятим на виробництві продукції А

робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б

обслуговуючому і управлінському персоналу цехів

Всього (суми визначити):

Розрахункова відомість № 11 З нарахованої заробітної плати утримується податок з доходів фізичних осіб для сплати у бюджет

Прибутковий касовий ордер № 171 Отримана з поточного рахунку в банку і оприбуткована у касу готівка для виплати заробітної плати

Виписка банку Перераховано з поточного рахунку для погашення заборгованості:

Пенсійному фонду

органам соціального страхування

бюджету

Всього (див. суми операцій 5, 6, 7, 8):

1170

6498

11

12

13

14

15

Рахунок - фактура. Відомість розподілу витрат з електроенергії № 6 Нарахована міськенергооб’єднанню сума оплати за електроенергію розподіляється за напрямками її використання:

на виробництво продукції А

на виробництво продукції Б

на освітлення приміщень цехів та ділянок

Всього

Відомість нарахування амортизації за основними засобами № 11 Нарахована амортизація основних засобів:

які використовуються у виробництві продукції А

які використовуються у виробництві продукції Б

загальновиробничого призначення

Всього

Відомість розподілу загальновиробничих витрат № 11

Змінні загальновиробничі витрати включаються:

до витрат на виробництво продукції А

до витрат на виробництво продукції Б

Всього:

Розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються:

до витрат на виробництво продукції А

до витрат на виробництво продукції Б

Всього:

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати вклю­чаються до собівартості реалізованої готової продукції

Всього:

(суми визначити використовуючи дані рахунків “Виробни­цтво”, “Загальновиробничі витрати” та інформацію табл.27).

Накладна № 22 Оприбуткована на склад випущена з ви­робництва за плановою собівартістю:

готова продукція А – 800 од.

готова продукція Б – 900 од.

Всього:

Довідка бухгалтерії № 13 Визначається фактична собівартість отриманої з виробництва готової продукції (табл.28) і списуються калькуляційні різниці на відповідні рахунки:

готової продукції А

готової продукції Б

Разом:

6140

5860

4600

16600

1860

2140

960

4960

19200

18000

37200

Таблиця 27

Розподіл загальновиробничих витрат

Вид продукції

База розподілу

Загальновиробничі витрати

Всього

змінні

постійні

розподілені

нерозподілені

Таблиця 28

Розрахунок фактичної виробничої собівартості готової продукції, випущеної у звітному періоді, та відхилень фактичної собівартості від нормативної, грн.

Об’єкти кальку­лювання виробничої собівартості (види продукції

Витрати у незавер­шеному виробни­цтві на початок періоду

Фактич­ні витра­ти на виробни­цтво у звітному періоді

Витрати у незавер­шеному виробни­цтві на кінець місяця

Фактич­на ви­робнича собівар­тість усієї готової продукції

Фактич­на виро­бнича собівар­тість одиниці продукції

Нормати­вна ви­робнича собівар­тість готової продукції

Відхиле­ння (+,-) фактич­ної собі­вартості від нор­мативної

Продукція А

Продукція Б

5400

6200

8000

9500

19200

18000

Всього:

11600

17500

37200

 1. Складемо оборотну відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 26 “Готова продукція” .

Таблиця 29

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]