Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОКЛ Гавриш.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.6 Mб
Скачать

Передумови вирішення гп:

- Прорив у суспільній свідомості – нові підходи до розуміння перспектив розвитку людства

- Переосмислення суті економічної безпеки держав

- Перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей

- Формування нового світопорядку, який відповідає потребам забезпечення гідного майбутнього людства

- Об’єднання зусиль і ресурсів людства

Концепція сталого (стійкого розвитку) (прийнята в 1992 р. на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро) обґрунтовує здатність постіндустріального світу до подальшого прогресу на основі використання власних ресурсів.

Екологічна криза - незворотні антропогенні зміни екосистеми, глобальне порушення природної рівноваги й деградація природного середовища, яке втрачає можливість до відтворення та саморегулювання

Основні напрями подолання екологічної кризи :

1.Техніко-технологічний

2.Економічний

3.Науково-теоретичний

4.Адміністративно-правовий

5.Еколого-просвітницький

6.Міжнародний

Глобальна інформаційна криза пов’язана з:

- протиріччями між обмеженими можливостями людей у сприйнятті і переробці великих обсягів інформації та глобальними міжнародними інформаційними потоками

- зростанням обсягів надлишкової інформації

- порушенням цілісності глобальних комунікацій

Основні форми співробітництва у вирішенні гп:

1.Обмін ініціативами у рамках міжнародних форумів ООН, Ради Європи, ЄС тощо

2.Проведення міжнародних переговорів, зустрічей 3.Повідомлення про військові навчання, випробування зброї

4.Реалізація спільних проектів

5.Передача технологій

6.Виділення кредитів

7.Реформування системи ціноутворення на світові природні ресурси

8.Надання країнам, що розвиваються ,доступу на світові ринки

9.Загальнопланетарні та регіональні угоди під егідою ООН та ін..

Основні сфери міжнародного співробітництва у вирішенні гп:.

Практичні проблеми реалізації способів розв’язання гп

Міжнародна конференція, яка проводилася ще в 1992 р. під егідою ООН (м.Ріо-де-Жанейро), дійшла таких висновків:

1.

Модель розвитку сучасної капіталістичної ринкової економіки вичерпала себе. Ринок – загроза цивілізації (Дж. Сорос)

2 Потрібна нова модель соціально-економічного розвитку й розподілу виробленого продукту .

- Спирається на централізоване регулювання соціально-економічного розвитку як на рівні держави, так і на рівні світової економіки

- Пріоритет інтегрованим інтересам суспільства, а потім – інтересам приватного підприємства, країни

- Здійснити це можливо тільки за умови орієнтації на колективні форми власності й можливості розроблення та реалізації програми розв’язання ГП, створення системи міжнародної безпеки

- Усвідомлення реальності взаємного знищення має змінити політичне мислення керівників держав і створити нові економічні відносини між країнами

- Перша хвиля глобальної соціалістичної цивілізаційної революції (реальний соціалізм СРСР, Куби, Китаю, соціалістичний капіталізм Швеції, розвиток нових механізмів у США, Німеччині тощо) є змістом цієї хвилі як діалектичне заперечення ринкової капіталістичної форми господарювання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]