Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОКЛ Гавриш.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.6 Mб
Скачать

Завдання

  1. Обґрунтуйте необхідність трансформації відносин власності в перехідній економіці України

  2. Навіщо здійснювати роздержавлення власності в перехідній економіці України?

  3. Який, на ваш погляд, суб’єкт власності є провідним в Україні? Які соціально-економічні наслідки від цього можна чекати в майбутньому?

Тема 5 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. План

  1. Товарна форма організації виробництва. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин.

  2. Товар як економічна категорія. Основні властивості товару.

  3. Теорії вартості товару.

  4. Суть та функції грошей.

  5. Грошовий обіг та його закони.

Міні-лексикон: Натуральне виробництво, товарне виробництво, товар, споживча вартість товару, мінова вартість товару, форми мінової вартості товару, конкретна і абстрактна праця, індивідуальний робочий час, суспільно-необхідний робочий час, вартість товару, гроші, масштаб цін, функції грошей, ціна, товарний фетишизм.

Література

Основна: 1, р.8, 9;2, гл.5 4, гл.7; 5, гл.5; 9, с.65-77; 8, с.30-32

Додаткова: 6; 13; 19; 20; 21; 30; 46 кн. 3 гл. 6; 47 кн.5 гл.3; 60; 62;

  1. Товарна форма організації виробництва. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин.

Критерії розмежування форм організації суспільного виробництва:

1.Форма включення індивідуальної праці в спільну

2. Форма власності

3. Мета виробництва

4.Організація та управління виробництвом

Форми суспільного виробництва:

Сутність , зміст і риси натурального виробництва (НВ)

Головні риси нв

Товарне виробництво (ТВ) зародилося в надрах натурального

ї

Умови виникнення ТВ:

1.

2.

Розрізняють два типи товарного виробництва: просте й розширене.

Спільні ознаки:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

Об’єкти ТВ :

-

-

-

-

Суб’єкти ТВ :

-

-

-

2 Товар як економічна категорія. Основні властивості товару.

Властивості товару:

-споживча вартість - ________________________________________________

-вартість- __________________________________________________________

Мінова вартість – кількісне співвідношення (пропорція) , в якому товар одного роду обмінюється на товар іншого роду.

(За неокласичною теорією є такі властивості товару: корисність, цінність, рідкість)

3.Теорії вартості товару.

Якісний бікце суспільна властивість товару, що відображає відносини обміну

Кількісний біквеличина вартості товару визначається кількістю праці, суспільно необхідної для його виробництва за середнього рівня вмілості та інтенсивності праці в країні (галузі)

Чинники, що впливають на величину вартості:

-продуктивність праці

-інтенсивність праці

Теорія трудової вартості

Теорії вартості

Велику роль у функціонуванні товарного господарства відіграють такі закони виробництва, обміну, як:

-закон вартості

-закони попиту і пропозиції

-закони конкуренції

-закони грошового обігу.

4.Суть та функції грошей.

Гроші виникли на певному етапі розвитку товарного обміну як товар, який став посередником при обміні всіх інших товарів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]