Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОКЛ Гавриш.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.6 Mб
Скачать
  1. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна.

Це питання розглядається з точки зору різних підходів до тлумачення витрат виробництва, вартості та ціни різними економічними школами.

Ціна має нижню і верхню межі.

Нижня межа____________________________.

Верхня межа __________________________.

  1. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку

Підприємство завжди орієнтовано на прибутковість – здатність створювати прибуток.

Прибутковість визначається як абсолютно – у грошовому вираженні, так і відносно – у нормі прибутку.

Логіка співвідношення бухгалтерського та економічного прибутку:

Це дозволяє пояснити і категорію підприємницького доходу, який включає дві складові: економічний та нормальний прибуток:

Соціально-економічна сутність прибутку виявляється в його функціях

Функції прибутку:

- облікова, індикативна

- розподільча;

- стимулююча.

Економічна роль прибутку:

- основний мотив підприємницької діяльності;

- сприяє найефективнішому розподілу та використанню ресурсів;

- є джерелом примноження національного багатства.

? Питання для роздуму, самоперевірки, контролю

  1. Розкрийте зміст і види витрат виробництва.

  2. Яка різниця між постійними і змінними витратами?

  3. З якою метою розраховуються граничні витрати?

  1. Яка структура бухгалтерського прибутку?

5. Яка мета обчислення норми прибутку підприємствами?

З авдання

  1. Використовуючи дані таблиці, накресліть графік кривої граничних витрат.

Обсяг продукції

Валові витрати, грн.

Граничні витрати

1

2

3

0

110

-

1

170

60

2

220

50

3

260

40

4

320

60

5

420

100

2. Охарактеризуйте чинники, які впливають на норму прибутку.

3. Яка, на ваш погляд, теорія витрат виробництва і вартості є найбільш прийнятною?

Тема 8.Ринок: сутність, функції та моделі. План

1.Ринок: сутність види і функції.

2.Основи теорії попиту і пропозиції.

3.Конкуренція і моделі ринків.

Міні-лексикон: Ринок, суб`єкти ринкової економіки, ринок досконалої конкуренції, ринок недосконалої конкуренції, монопольний ринок, монополія, олігополія, диверсифікація, добросовісна конкуренція, недобросовісна конкуренція., попит, крива попиту, закон попиту, зміна величини попиту, пропозиція, крива пропозиції, закон пропозиції, еластичність, рівновага, надлишковий попит, надлишкова пропозиції.

Література:

Основна: 1, р.10; 2 гл.7 § 1-3; 8 гл.9; 3 гл. 8; 4 гл.4,11; 6 гл.22; 7 с. 74-78; 9 гл.4; 11 гл.7; 12 гл. 3,5

Додаткова: 3; 35; 87, 39 кн.5, 47 кн.5,гл.1-2; гл 1-2; 57,70

1.Ринок: сутність, види і функції

Матеріальною основою ринкових відносин є товарне виробництво, тому загальними умовами виникнення ринкової форми господарювання є умови виникнення товарного виробництва.

Визначальною складовою частиною сучасної ринкової економіки є ринок і ринкова система

Ринкова система – це механізм, що виконує дві корисні функції:

- сповіщає суб’єктів ринку про прийняті рішення

- синхронізує ці рішення

Конкретні ланки ринкової системи:____________________________

_____________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]