Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб[1].пр. удоск 08.09.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
509.44 Кб
Скачать

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни

Методи активізації процесу навчання

Практичне застосування навчальних технологій

1

2

Проблемні лекції

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів, коло питань обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід зарубіжних навчальних закладів. Студентам під час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів.

Тема 2. Аналіз джерел формування капіталу банку

Проблемні питання:

1.Основні напрямки поліпшення використання капіталу банку.

2.Оптимізація джерел формування капіталу банку.

1

2

Мозкові атаки

Мозкові атаки - метод розв'язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію

Тема 2. Аналіз джерел формування капіталу банку

Мозкова атака щодо визначення основних факторів, які визначають структуру капіталу підприємства

Кейс-метод

Кейс-метод - метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу

Тема 5. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Виробнича ситуація.

Оцінити кредитоспроможність двох позичальників на основі даних фінансової звітності. Встановити можливість надання банківського кредиту таким позичальникам.

13. Ресурси мережі інтернет

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України стосовно фінансового аналізу

Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни

Банківські операції"

Сервер Верховної Ради України: www. rada. gov. ua.

Ліга Бізнес Інформ:www.liga.net/

Нормативні акти України:

www.nau.kiev.ua/ Національниц банк України

www.bank.gov.ua

Асоціація українських банків

www.aub.com.ua

  • Навчальна програма з навчальної дисципліни „ Банківські операції "

  • Робоча програма з навчальної дисципліни „Банківські операції " (для денної та заочної форми навчання)

  • Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни „Банківські операції "

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.