Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб[1].пр. удоск 08.09.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
509.44 Кб
Скачать

Самостійна робота №8

Тема: Операції банків в іноземній валюті

Для самостійного вивчення потрібно проаналізувати функції банку як агента валютного контролю. Необхідно опрацювати Декрет Кабінету Міністрів „ Про систему валютного регулювання і валютного контролю ” від 19.02.93 р. № 15-03.

Потрібно зробити перелік основних зобов’язань банку по валютному контролю за діяльністю клієнтів. Перелічити санкції, які застосовуються до порушників валютного законодавства.

Література: 10; 20;26; 29-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

Тема: Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті

Самостійно опрацювати питання :

1. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів.

2. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та їх кредитування.

3. Види платежів, що застосовуються у міжнародній практиці : акредитив, інкасо, банківський переказ.

4. Неторговельні операції банків в іноземній валюті.

Література: 26; 27; 28; 20-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10

Тема: Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Самостійно опрацювати питання :

1. Оцінка фінансової стійкості банку на основі фінансової звітності.

2. Операції з підтримання ліквідності та платоспроможності банку.

3. Регулювання банківської діяльності та нагляд

Література: 7; 8; 13; 21; 29-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11

Тема: Інвестиційні банківські операції

Самостійно опрацювати питання :

1. Поняття та види банківських інвестицій.

2. Поняття інвестиційного процесу,

Література: 29-39.

9. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками. Захист ІНДЗ відбувається у поза аудиторний час. Оцінювання здійснюється за шкалою розподілу балів.

Завдання для індивідуальної роботи студентів

№ теми

Зміст індивідуального науково-дослідного завдання

Кількість годин

Форма контролю

1

2

3

4

4

5

Зробити опис проходження платежів між клієнтами банків через СЕП НБУ

Зробити опис процедури по розгляду документів клієнта і прийняттю рішення щодо видачі кредиту.

15

15

опитування, ЗМ

опитування, ЗМ

РАЗОМ

30

10. Перелік питань, що виносяться на залік

1. Закон України „ Про банки і банківську діяльність”, загальні засади діяльності банків.

2. Закон України „ Про Національний Банк ”, роль НБУ у функціонуванні економіки держави.

3. Функції Національного Банку України.

4. Органи управління Національного Банку України.

5. Структура банківської системи України.

6. Механізми створення комерційних банків.

7 .Операції банків із обслуговування платіжного обороту.

8. Операції банків з готівкою.

9. Операції банків з пластиковими картками.

10.Інвестиційні банківські операції.

11.Операції банків з векселями.

12.Операції комерційних банків з цінними паперами.

13. Прогнозування доходів і видатків.

14. Управління маржею.

15. Фінансовий менеджмент в банку.

16. Структура доходів банку.

17. Методи управління пасивами.

18.Структура видатків банку.

19. Методи управління активами.

20. Казначейські операції.

22. Організація роботи фінансового моніторингу.

23. Валютний контроль в банку.

24. Організація розрахунків в іноземній валюті.

25. Відкриття і ведення кореспондентських рахунків.

26. Курсові ризики при валютних операціях.

27. Кредитні та дебетові карт­ки.

28. Метод визначення адекватності капітал.у

29. Класифікація банківських ризиків.

30. Механізми управління ризиками.

31. Методи аналізу банківських ризиків.

32. Поділ ризиків на внутрішні і зовнішні.

33. Кредитний ризик і методи управління ним.

34. Кредитна політика і принципи її формування.

35. Ризик ліквідності.

36. Формування в банку системи лімітів і нормативів.

37. Статистичний і управлінський облік в банку.

38. Бухгалтерський облік в банку.

39. Проблеми розвитку банківської системи.

40. Основні показники і параметри діяльності банків в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.