Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Excel-задания.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
920.58 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання завдання №8 Тема: Розробка проекту з елементами управління

Мета: Придбання практичних навичок створення процедур та розробки елементів керування в середовищі VBA.

Завдання:

 1. Запустити табличний процесор Excel.

 2. Відчинити файл лабораторних робіт.

 3. Перейти на новий лист та надати йому ім'я Лаб2.

 4. Викликати макрорекордер – Сервис\Макросы\Начать Запись. У вікні "Запись макроса" ввести ім'я макросу – "Расчет".

 5. При включеному макрорекордері створити у діапазоні комірок A1:F9 таблицю за формою таблиці 2.1, у такому порядку:

  1. створити форму таблиці, для чого:

   1. об'єднати, де необхідно комірки;

   2. задати параметри вирівнювання (Формат ячеек/Выравнивание);

   3. задати формат числа з двома десятковими розрядами (Формат ячеек/Число);

   4. задати формат для виводу чисел у останній колонці у доларовому форматі.

   5. задати границі;

  2. ввести дані в таблицю, крім колонок "Сумма" (виділені заливкою);

  3. суму у гривнях у комірці E4 обчислити за формулою =C4*D4 і за допомогою автозаповнювання скопіювати її в комірки E5:E8;

  4. для обчислювання суми у доларах створити таблицю за формою табл. 2.2.

  5. суму у доларах у комірці F4 обчислити за формулою =E4\$I$1 і за допомогою автозаповнювання скопіювати її в комірки F5:F9;

  6. загальну суму у гривнях обрахувати у комірці E9 за допомогою функції "автосуммирование".

 6. Зупинити макрорекордер Сервис\Макросы\Остановить Запись, або натиснути кнопку "Остановить Запись" на панелі макрорекордера.

 7. Перейти в VBA. Переглянути створену процедуру і відкоригувати її, якщо необхідно. У додатку 1 наведено варіант тексту процедури "Расчет"

 8. Створити процедуру для очищення листа, тобто вилучення створених таблиць. Для чого:

  1. викликати макрорекордер і надати процедурі ім'я Clear;

  2. виділити таблиці й за допомогою клавіші Del видалити данні;

  3. скопіювати формат будь-якої комірки листа, наприклад I13 (клацнути на комірці, та скопіювати її в буфер), а потім, за допомогою кнопці на панелі інструментів "формат по образцу" (пензлик), скопіювати цей формат у діапазон комірок, що були використані для таблиць (A1:F9 та H1:I1);

  4. Виділити стовпці A-I, та встановити для них ширину 8,11 – Формат\Ширина столбца

  5. Зупинити макрорекордер Сервис\Макросы\Остановить Запись, або натиснути кнопку "Остановить Запись" на панелі макрорекордера.

  6. Перейти в VBA. Переглянути створену процедуру і відкоригувати її, якщо необхідно. У додатку 1 наведено варіант тексту процедури "Clear"

 9. Створити на листі 2 кнопки (панель Форми/Кнопка) для виклику макросів. Назвати кнопки "Расчет" та "Очистить".

 10. Призначити відповідні макроси кнопкам.

 11. Перевірити роботу елементів керування.

 12. Зберегти файл на диску.

Методичні вказівки

В Додатку 1. наведені процедури "Расчет" та "Clear", що створені за допомогою макрорекодердера. Макрорекордер записує всі ваші дії, у тому числі і зайві. Ви можете переглянути результат роботи макрорекордера та відкоригувати процедуру потрібним чином

Таблиця 2.1.

A

B

C

D

E

F

1

Смета затрат на материалы

2

№ п/п

Наименование

Количество

Цена

Сумма

3

грн.

долл.

4

1

Дискета

10

2,50

25,00

$4,63

5

2

Инструмент

1

245,80

245,80

$45,52

6

3

Бумага

5

22,40

112,00

$20,74

7

4

Картриджи

2

135,89

271,78

$50,33

8

5

Телеф. Аппарат

5

175,45

877,25

$162,45

9

1531,83

$283,67

Таблиця 2.2.

H

I

1

Курс доллара

5,4

Після опрацювання цих розділів програми студенти можуть перевірити свої знання за допомогою контрольних питань і тестів:

 1. Як можна швидко виконати сортування списку?

 2. Які компоненти містить вікно Расширенный фильтр?

 3. Чи можна створювати декілька списків на одному робочому листі?

 4. Команди Данные> Итоги використовуються для розрахунку:

  1. суми по стовпцях;

  2. проміжних підсумків;

  3. будь - яких функцій.

 1. Перед активізацією команд Данные>Фильтр>Расширенный фильтр необхідно:

  1. розрахувати суму значень усіх стовпців;

  2. відсортувати значення;

  3. створити критерій умов.

6. Что представляет собой объектная модель MS Excel?

7. Что такое макрорекодер?

К объектам можно отнести:

 1. Графический объект;

 2. Диапазон ячеек;

 3. Диалоговое окно

 4. Все перечисленное верно.

Список посилань

 1. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене – К.: Академвидав, 2005. – 416 с.

 2. Microsoft Office 2000. Библия пользователя. : Пер. С англ. – М.: Издательский дом „Вільямс”, 2001. -1026 с.

 3. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 336 с.

 4. Информатика: Базовый курс / С.В. СЧимонович и др. – Спб.: Питер, 2002. – 640 с.

  Рис. 1. Склад прикладного програмного забезпечення

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]