Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Excel-задания.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
920.58 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання завдання № 6

Тема: Використання інструкцій VBA

Мета: Одержати практичні навички розробки програм у середовищі VBA з використанням керуючих конструкцій мови.

План

 1. Вивчення прикладів використання керуючих конструкцій VBA по методичних матеріалах лабораторної роботи.

 2. Розробка процедури, що передбачає використання умовного оператора Іf і оператора циклу For ... Next.

 3. Призначення процедурі елемента керування - кнопку. Перевірка роботи процедури.

 4. Модифікування процедури, заміною оператора циклу For ... Next на одну з кострукций Do ... Loop. Перевірка роботи процедури.

Технологія виконання завдання

Постановка задачі: Виконати автоматизований облік максимального і мінімального виторгу від продажів продукції фірми "Вектор". Акцентувати увага в створеній звітній таблиці на наступному: для продукції, виторг від продажів якої є максимальної, виконати оформлення осередків напівжирним червоним шрифтом, для продукції з мінімальним виторгом від продажів - нормальним зеленим шрифтом, а для всіх інших - нормальним чорним шрифтом.

Для рішення поставленої задачі необхідно виконати наступні дії:

 1. Відкрити книгу MS Excel з лабораторними роботами.

 2. Перейти на листок "Аналіз попиту".

 3. Уставити новий робочий лист "Автоматизований облік".

 4. Скопіювати фрагмент таблиці "Аналіз попиту і продажів торговельної фірми "Вектор" (стовпці "Код", "Найменування продукції", "Виторг від продажів") у буфер обміну.

 5. Уставити фрагмент таблиці "Аналіз попиту і продажів торговельної фірми "Вектор" на новому листі робочої книги "Автоматизований облік", починаючи з осередку А1 так, щоб заголовок розмістився в першому рядку, шапка таблиці - у другому і третьому рядках, код - в осередках діапазону А4:А10, нименования продукції - в осередках діапазону В4:У10, значення виторгу від реалізації - в осередках діапазону З4:З10.

 6. У середовищі VBA розробити процедуру AvtUchet, що виконує автоматизований облік максимального і мінімального виторгу від продажів продукції.

Примітка. Об'єкт Application через властивість WorksheetFunction надає можливість використовувати в коді убудовані функції робочого листа.

Для зручності роботи з використовувати константи, убудовані в VBA: vbBlack – чорний, vbRed – червоний, vbGreen – зелений.

 1. Перевірити роботу процедури, призначивши їй елемент керування - кнопка.

 2. Модифікувати процедуру, замінивши оператор циклу For ... Next на одну з кострукций Do ... Loop. Перевірити роботу процедури.

Контрольні питання

 1. Охарактеризувати роботу умовного оператора Іf.

 2. Охарактеризувати роботу умовного оператора Select Case

 3. Які логічні відносини можна використовувати в умовних операторах?

 4. Перелічити логічні операції, використовувані у вираженнях.

 5. Які Ви знаєте види циклів? Привести приклад.

 6. Охарактеризувати конструкцію For ... Next

 7. Охарактеризувати конструкцію Do Untіl... Loop

 8. Охарактеризувати конструкцію Do Whіle... Loop

Чому ви навчилися?

 • Використовувати умовний оператор Іf.

 • Використовувати конструкцію For ... Next

 • Використовувати конструкцію Do Untіl... Loop

 • Використовувати конструкцію Do Whіle... Loop

Результат виконання лабораторної роботи повинний бути представлений у наступному виді:

  1. Відеокадр вихідної таблиці

  1. Листинг модуля VBA з керуючою конструкцією For…. Next має такий вигляд:

Sub AvtUchet()

Dim Imax, iMin, i As Integer

Imax = WorksheetFunction.Max(Range("C4:C10"))

iMin = WorksheetFunction.Min(Range("C4:C10"))

For i = 4 To 10

If Cells(i, 3).Value = Imax Then

Range(Cells(i, 1), Cells(i, 3)).Font.Color = vbRed

ElseIf Cells(i, 3).Value = iMin Then

Range(Cells(i, 1), Cells(i, 3)).Font.Color = vbGreen

Else

Range(Cells(i, 1), Cells(i, 3)).Font.Color = vbBlack

End If

Next i

End Sub

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]