Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне заняття-методичка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
137.22 Кб
Скачать

Теми доповідей

 1. Функціональна лінгвістика як напрям сучасного мовознавства.

 2. Історія виникнення функціональної лінгвістики.

 3. Загальна характеристика теорії функціонально-семантичного поля.

 4. Лінгвістика тексту як галузь мовознавчих досліджень. Що набула особливого розвитку в останні десятиліття.

 5. Комунікативна лінгвістика як напрям сучасного мовознавства.

 6. Формування теорії мовленнєвих актів.

 7. Загальна характеристика прагматики.

 8. Нові теми, пов’язані з проблемою комунікації, що привернули увагу дослідників на сучасному етапі.

Практичне заняття 3

Тема. Суспільний характер мовної норми. Соціолінгвістика.

План

 1. Соціальна зумовленість мовних явищ.

 2. Характеристика властивостей мовної норми.

 3. Поняття соціальної солідарності.

 4. Відмінності між нормою літературної мови і нормою нелітературних варіантів.

 5. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми.

 6. Критерії мовної ситуації.

Контрольні питання з теми

 1. У чому виявляється соціальна природа мовлення?

 2. Що називається мовною нормою?

 3. Які наслідки порушення мовних норм?

 4. Назвіть три властивості мовної норми.

 5. Охарактеризуйте відмінності між нормою літературної мови і нормою нелітературних варіантів мови.

 6. Від яких факторів залежать розходження між мовною нормою і реальним вживанням мови?

 7. Що вам відомо про поняття соціальної солідарності?

 8. Що таке соціальний символізм?

 9. Охарактеризуйте невербальний і вербальний символізм.

 10. Що таке соціолект?

 11. Назвіть учених ,які зробили внесок у спеціальне наукове дослідження зв’язку мови і суспільства.

 12. Що вам відомо з історії соціолінгвістики?

 13. До яких питань можна звести весь комплекс соціолінгвістичних проблем?

 14. Які розділи традиційно виділяли у соціолінгвістиці?

 15. Які поняття розглядає соціолінгвістика?

 16. За якими критеріями описують мовну ситуацію?

 17. Охарактеризуйте типологію мовних ситуацій.

 18. Що вам відомо про збалансовані і незбалансовані мовні ситуації?

 19. Що називається диглосією?

 20. На що головним чином впливає вивчення мовної ситуації?

Теми доповідей

 1. Суспільний характер мовної норми.

 2. Причини і наслідки порушення мовних норм.

 3. Головні властивості мовної норми.

 4. Загальна характеристика і причини розбіжностей між літературною нормою і реальним вживанням мови.

 5. Зв’язок мови і суспільства як предмет спеціального наукового дослідження.

 6. Відомості з історії соціолінгвістики.

 7. Характеристика питань, які розглядає соціолінгвістика.

 8. Загальний огляд мовних ситуацій.

 9. Мовна політика.

Практичне заняття 4

Тема. Інтерлінгвістика. Зіставне мовознавство.

План

 1. Предмет, завдання і проблеми інтерлінгвістики.

 2. Проблема подолання труднощів спілкування в багатомовному світі.

 3. Предмет і завдання зіставного мовознавства.

 4. Місце зіставного мовознавства в системі наук.

 5. Зіставний метод.

Контрольні питання з теми

 1. Що вивчає інтерлінгвістика?

 2. Ким і коли було введено в науковий обіг термін «інтерлінгвістика»?

 3. Що вам відомо з історії інтерлінгвістики?

 4. Які думки панують щодо подолання труднощів спілкування в багатомовному світі?

 5. Охарактеризуйте коло проблем інтерлінгвістики на сучасному етапі.

 6. Розкрийте сутність зв’язку інтерлінгвістики із соціолінгвістикою.

 7. Назвіть предмет і завдання зіставного мовознавства.

 8. Визначте роль і значення зіставного мовознавства на сучасному етапі.

 9. Розкрийте практичне значення зіставного мовознавства.

 10. Охарактеризуйте внесок вітчизняних учених у зіставне мовознавство.

 11. Що являє собою зіставний метод?

 12. До вивчення яких мов застосовується зіставний метод?

 13. Визначте предмет дослідження зіставного методу.

 14. Що є метою зіставного методу?

 15. Коли зіставний метод остаточно сформувався?

 16. Що називається мовною типологією?

 17. Коли виникло справжнє типологічне дослідження мов?

 18. Що таке мовні універсалії?

 19. На основі яких параметрів визначають мовні універсалії?

 20. Охарактеризуйте класифікацію мовних універсалій.

 21. Доведіть, що зіставний метод має велике практичне значення.