Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне заняття-методичка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
137.22 Кб
Скачать

Теми доповідей

 1. Зв’язок інтерлінгвістики з соціолінгвістикою.

 2. Загальна характеристика інтерлінгвістики.

 3. Проблема подолання труднощів спілкування в багатомовному світі.

 4. Історія виникнення зіставного мовознавства.

 5. Загальна характеристика зіставного мовознавства.

 6. Місце зіставного мовознавства в системі наук.

 7. Практичне значення зіставного мовознавства.

 8. Зіставне мовознавство на межі ХХ-ХХІ ст.

 9. Внесок вітчизняних учених у зіставне мовознавство.

Практичне заняття 5

Тема. Етнопсихолінгвістика. Актуальні аспекти мовної політики

в сучасних умовах.

План

 1. Предмет, завдання і проблеми етнопсихолінгвістики.

 2. Становлення етнопсихолінгвістики.

 3. Теорія мовної відносності Сепіра-Уорфа.

 4. Головні етнопсихолінгвістичні методи.

 5. Національна мова і мовна політика.

Контрольні питання з теми

 1. Які дисципліни зробили вагомий внесок у становлення етнопсихолінгвістики?

 2. Що вивчає етнолінгвістика?

 3. З яких часів бере витоки етнолінгвістика?

 4. Назвіть учених, які своїми працями у галузі лінгвістики, фольклористики, психології значно удосконалили науковий інструментарій етнолінгвістики.

 5. Визначте коло проблем психолінгвістики.

 6. У чому полягає сутність теорії мовної відносності Сепіра-Уорфа?

 7. Прокоментуйте той факт, що проблеми етнопсихолінгвістики були порушені ще Гумбольдтом та розвинені в теорії мовної відносності Сепіра-Уорфа.

 8. Що стало об’єктом етнопсихолінгвістичних досліджень на сучасному етапі?

 9. Назвіть предмет етнопсихолінгвістики.

 10. Назвіть головні етнопсихолінгвістичні методи.

 11. Чим пояснюється актуальність етнопсихолінгвістики?

 12. Що називається мовною політикою?

 13. Назвіть причини для розрізнення категорій мови і національної мови.

 14. Дайте визначення поняття «національна мова».

 15. Охарактеризуйте культурний і політичний аспекти життя мови.

 16. Дайте визначення понять «державна мова», «офіційна мова», «мови національних меншин», «регіональні мови», «мови національностей».

 17. У чому полягає головне завдання мовної політики?

 18. Назвіть правові документи в Україні, що регламентують основи мовної політики.

Теми доповідей

 1. Загальний огляд наук, на основі яких виникла етнопсихолінгвістика.

 2. Історія виникнення етнопсихолінгвістики.

 3. Теорія мовної відносності Сепіра-Уорфа.

 4. Проблеми етнопсихолінгвістики.

 5. Фактори, що супроводжують процеси спілкування.

 6. Рівні варіативності процесів спілкування.

 7. Напрямки досліджень у межах етнопсихолінгвістики.

 8. Проблеми етнопсихолінгвістики на сучасному етапі.

 9. Актуальні аспекти мовної політики в сучасних умовах.

Перелік індивідуальних завдань

Підготувати лінгвістичну розвідку на одну із запропонованих тем:

 1. Античне мовознавство і проблема правильності літературної мови.

 2. Становлення мовознавства як самостійної науки.

 3. Філософія і мова. Сутність філософії мови.

 4. Типологія підходів до філософії мови.

 5. Ідеї В. фон Гумбольдта в Україні.

 6. Історія зіставного мовознавства від витоків до кінця Х1Х ст.

 7. Внесок вітчизняних учених у зіставне мовознавство.

 8. Розвиток лінгво-філософських ідей в Україні.

 9. Московська лінгвістична школа.

 10. Казанська лінгвістична школа.

 11. Роль молодограматичних ідей у розвитку мовознавства.

 12. Зародження порівняльно-історичного мовознавства.

 13. Мовознавство в СРСР у 20-40-і рр. ХХ ст.

 14. Мовознавство в СРСР у 50-80-і рр. ХХ ст.

 15. Мовознавство в Україні у 20-80-і рр. ХХ ст.

 16. Мовознавство на сучасному етапі.