Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика!!!МУЧЕНИЕ...doc
Скачиваний:
215
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Тема №2: Придбання навичок розрахунку собівартості продукції.

Завдання 1.

Виробничо-торгівельна фірма „Славутич" очікує досягти у розрахунковому році рівня найважливіших показників своєї діяльності наведених у таблиці:

Показник

Базисний рік

Розрахунковий рік

1. Матеріальні витрати на виробництво продукції

9200

9800

2. Амортизаційні відрахування

760

800

3. Витрати на оплату праці

3840

3900

4. Інші поточні витрати

196

203

5. Виручка від реалізації продукції

17380

19300

 1. Скласти кошторис витрат на виробництво за економічними елементами для розрахункового періоду, базисного періоду.

 2. Обчислити відсоток зниження питомих витрат на виробництво (в розрахунку на 1 грн. виручки від реалізації продукції).

Розв’язання

1)Складаємо кошторис витрат на виробництво за економічними елементами для:

а)розрахункового періоду; б)базисного періоду

Статті витрат

Базисний рік

Розрахунковий рік

1. Матеріальні витрати на виробництво

9200

9800

2. Амортизаційні відрахування

760

800

3. Витрати на оплату праці

3840

3900

4. Інші поточні витрати

196

203

Разом

13996

14703

2)Визначимо витрати на виробництво(в розрахунку на 1 гривню виручки від реалізації продукції):

─ у базисному періоді

─ у розрахун. періоді

3)Обчисліть відсоток знижень питомих витрат на виробництво в розрахунку на 1 гривню виручки від реалізації продукції :

Відповідь: кошторис витрат на виробництво виробничо-торгівельної фірми «Славутич» за економічними елементами склав:

 • у базисному періоді 13996 грн.

 • у розрахунковому 14703 грн.

Відсоток зниження 5%

Завдання 2.

У звітному році підприємство мало таки витрати в розрахунку на одну великогабаритну пральну машину, грн..:

 • Сировина і матеріали, енергія технологічна 132,0

 • Основна заробітна плата виробничих працівників 95,0

 • Додаткова заробітна плата виробничих робітників 40,0

 • Відрахування в фонд соціального страхування 47,50

 • Витрати на утримання та експлуатацію устаткування 76,0

 • Покупні вироби і напівфабрикати , 9,0

 • Загально виробничі витрати 15,0

 • Загальногосподарські витрати 17,0

 • Інші виробничі витрати 3,0

 • Поза виробничі (комерційні) витрати 73,0

На підставі наведених даних визначити:

1.Абсолютні величини прямих та непрямих витрат на виробництво пральних машин.

2.Виробничу та повну собівартість виготовлення однієї пральної машини.

3.Відсоткове співвідношення прямих і непрямих витрат у структурі повної собівартості пральної машини, якщо прямі витрати складають приблизно половину поза виробничих витрат.

Розв’язання

1)Визначимо абсолютну величину прямих витрат виробництво однієї пральної машини:

132,0+95,0+40,0+47,50+9,0+36,5=360 грн.

2)Визначимо виробничу собівартість виготовлення однієї пральної машини:

132,0+95,0+40,0+47,5+76,0+9,0+15,0+17,0+3,0=434,5 грн.

2.1)Визначимо повну собівартість виготовлення однієї пральної машини :

Собівартість + поза виробничі витрати:

434,5+73,0=507,5 грн.

3)Визначимо відсоткове співвідношення прямих витрат у структурі повної собівартості пральної машини:

3.1)Визначимо відсоткове співвідношення не прямих у структурі повної собівартості пральної машини:

Відповідь: абсолютні величини прямих та непрямих витрат складають :

 • прямі – 360 грн.

 • не прямі – 147,5 грн.

Виробнича та повна собівартість виготовлення однієї пральної машини відповідно складають:

 • Виробнича: - 434,5 грн.

 • Повна - :507,5 грн.

Відсоткове співвідношення прямих і не прямих витрат у структурі повної собівартості пральної машини :

 • Прямі – 71%

 • Непрямі – 29%

Завдання 3.

Елементи витрат

Абсолютна

величина

базисного року

грн.

Збільшення

(зменшення) у

розрахунковому

році, %

1. Матеріальні витрати

10420

+3,8

2. Витрати на оплату праці

4100

+12,5

3. Відрахування на соціальні потреби

1780

+ 12,5

4. Амортизація основних фондів

1600

5. Інші витрати на виробництво

900

+10,0

6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції

800

+9,0

7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст віднімається, зменшення додається)

+300

-8,3

8. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст віднімається, зменшення додається)

+ 100

-150,0

9. Зміна залишків резерву майбутніх платежів (приріст додається, зменшення віднімається)

+40

-10,0

10. Поза виробничі витрати

680

+4,0

На основі наведених у таблиці вихідних показників належить розрахувати (для обох порівнюваних років):

 1. Кошторис витрат на виробництво.

 2. Валові витрати на виробництво (собівартість) валової продукції.

 3. Повну собівартість товарної продукції підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.