Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне заняття-методичка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
137.22 Кб
Скачать

Тема 4. Інтерлінгвістика. Зіставне мовознавство.

Зв’язок інтерлінгвістики із соціолінгвістикою. Предмет, завдання і проблеми інтерлінгвістики. Проблема подолання труднощів спілкування в багатомовному світі. Предмет і завдання зіставного мовознавства. Місце зіставного мовознавства в системі наук. Практичне значення зіставного мовознавства. Зіставне мовознавство на межі ХХ-ХХІ ст. Внесок вітчизняних учених у зіставне мовознавство.

Тема 5. Етнопсихолінгвістика. Актуальні аспекти мовної політики в сучасних умовах.

Предмет, завдання і проблеми етнопсихолінгвістики. Методи дослідження. Фактори, що супроводжують процеси спілкування. Рівні варіативності процесів спілкування. Напрямки дослідження в межах етнопсихолінгвістики. Проблеми етнопсихолінгвістики на сучасному етапі. Актуальні аспекти мовної політики в сучасних умовах.

Практичне заняття 1.

Тема. Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення.

Когнітивна лінгвістика.

План

1. Ознаки для розмежування мови і мовлення.

2. Загальний статус мови і мовлення.

3. Співвідношення мови і мовлення на сучасному етапі.

4. Гносеологічний, онтологічний і прагматичний аспекти.

5. Значення розмежування мови і мовлення у теоретичному та практичному аспектах.

6. Когнітивна лінгвістика.

Контрольні питання з теми

 1. Розкрийте неоднозначне тлумачення у розмежуванні мови і мовлення.

 2. Які ознаки використовують сучасні лінгвісти для розмежування мови і мовлення?

 3. Які ознаки для розмежування мови і мовлення були запропоновані після Ф. де Соссюра?

 4. Які відмінності у дослідженні співвідношення мови і мовлення характерні для концепції Ф. де Соссюра, Л.В. Щерби, Е. Косеріу?

 5. Розкрийте значення дихотомії «мова – мовлення».

 6. Хто з мовознавців не визнає соссюрівської дихотомії?

 7. Що зазначає Мельничук з приводу соссюрівської концепції мови і мовлення?

 8. Які підходи необхідно враховувати для правильного пояснення співвідношення мови і мовлення?

 9. Як потрібно розглядати мову і мовлення у гносеологічному аспекті?

 10. Яку роль відіграє онтологічний аспект у поясненні співвідношення мови і мовлення?

 11. Що являють собою мова і мовлення з прагматичного погляду?

 12. Як ви розумієте відношення «інваріант – варіант»?

 13. Які поняття виникли на основі протиставлення мовних і мовленнєвих одиниць?

 14. Охарактеризуйте теоретичне і практичне значення розмежування мови і мовлення.

 15. Який напрям прийшов на зміну системно-структурній парадигмі?

 16. Як розглядає мову когнітивна лінгвістика?

 17. Коли виникла когнітивна лінгвістика?

 18. Сформулюйте визначення когнітивної лінгвістики.

 19. Складовою частиною якої науки є когнітивна лінгвістика?

 20. Охарактеризуйте когнітологію.

 21. Визначте загальне спрямування когнітивістів.

 22. Доведіть, що когнітивна лінгвістика є поліпарадигмальною наукою.

 23. Які загальні принципові настанови характерні для когнітивної лінгвістики?

 24. Назвіть представників когнітивного підходу в семантиці.

 25. Яке завдання вважають головним представники когнітивної семантики?

 26. Охарактеризуйте вплив когнітивної лінгвістики на розвиток мовознавства взагалі.

 27. За що на сучасному етапі критикують когнітивістів?