Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розрахунок привода лебідки.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать
      1. Перевірка контактних напружень

Окружна швидкість черв'яка .

Швидкість ковзання .

При такій швидкості допустиме напруження не зміниться .

f=0,055; =310.

Коефіцієнт корисної дії черв'ячної передачі

.

Вибираємо 8-ю ступінь точності передачі.

k=1,0 (табл.4.7 [1]);

,

де  - коефіцієнт деформації черв'яка; =248 (табл.4.6 [1]).

x - допоміжний коефіцієнт, що залежить від характеру зміни навантаження; x=0,3 при значних коливаннях навантаження.

Коефіцієнт навантаження .

Перевіряємо контактні напруження

Перевірка контактних напружень виконана.

      1. Перевірка напружень на згин

Перевіряємо напруження на згин по еквівалентному числу зубців:

; ;

.

Перевірка напруження на згин по еквівалентному числу зубців виконана.

    1. Визначення міжосьової відстані й основних розмірів шестірні й колеса циліндричної передачі

Вибираємо матеріали із середніми механічними характеристиками: для шестірні - сталь 40ХН, термообробка - поліпшення, твердість HB 280;

для колеса - сталь 40ХН, термообробка - поліпшення, твердість HB 250.

Контактні напруги, що допускаються

де - межа контактної витривалості при базовому числі циклів; ;

- коефіцієнт довговічності; ;

- коефіцієнт безпеки при поверхневому зміцненні; .

Для косозубих коліс розрахункова контактна напруга, що допускається, визначається по формулі ,

для шестірні ;

для колеса

Тоді розрахункова контактна напруга, що допускається, складе

.

Необхідна умова виконана.

Приймаємо для несиметричного розташування коліс коефіцієнт

Приймаємо для косозубих коліс коефіцієнт ширини вінця по міжосьовій відстані . Міжосьову відстань визначимо по формулі

мм.

Найближче стандартне значення міжосьової відстані aw=355 мм.

Нормальний модуль зачеплення , приймаємо =6 мм.

Приймаємо попередньо кут нахилу зубів β=10º.

Визначаємо кількість зубців шестерні

Приймаємо, тоді Z2=Z1 iц=185,5=99.

Уточнюємо значення кута нахилу зубів

β=arcсos 0,9887=9,57º.

Основні розміри шестірні й колеса:

діаметри ділильні

Перевірка

діаметр вершин зубів

діаметр западин зубів

ширина коліс:

Визначення коефіцієнта ширини шестерні по діаметру

Окружна швидкість коліс і ступінь точності передачі

При такій швидкості приймаємо 8-ю ступінь точності.

,

де =1,165 (при =1,34; HB£350);

=1,06 (u до 1 м/с; табл.3.4.[1]);

=1(табл.. 3.6.[1]).

Перевірка контактних напружень по формулі

Окружна сила, що діє у зачепленні:

Перевіряємо зубці на витривалість по напруженням згину

,

де - коефіцієнт навантаження; = ;

(табл. 3.7 [1], при й HB350);

(табл. 3.8 [1], при  до 3 м/с).

- коефіцієнт, що враховує форму зуба й залежить від наведеного числа зубців Z,

для шестірні , ;

для колеса , ;

b – ширина зубчатого колеса, зубці котрого перевіряються;

- допустиме напруження згину зубців; ,

де - границя витривалості (при отнульовому циклі), що відповідає базовому числу циклів; ;

для шестірні , ;

для колеса , .

Знаходимо відношення : для шестірні -

для колеса - .

Подальші розрахунки ведемо для зубців шестерні.

;

;

приймаємо ; .

Підставивши значення у формулу, одержимо діюче значення напруження згину

.

Умова на витривалість по напруженням згину виконано.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]