Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розрахунок привода лебідки.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

31

Міністерство освіти і науки україни

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра прикладної механіки

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

Розрахунок привода автомобільної лебідки

з дисципліни “Деталі машин”

спеціальності 6.090200 Автомобілі та автомобільне господарство"

для студентів денної форми навчання

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2006

Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок привода автомобільної лебідки” з дисципліни “Деталі машин” спеціальності 6.090200 "Автомобілі та автомобільне господарство" для студентів денної форми навчання./ Укладачі: Мацевич І.М., Мельникова Л.Г., Прокоф’єв В.І., Шевченко А.Ф. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.– 31 с.

Дані методичні вказівки містять відомості про порядок виконання курсового проекту на тему “Розрахунок привода автомобільної лебідки” за програмою курсу у відповідності з нормативними вимогами. Наведений приклад розрахунку привода автомобільної лебідки з автономним двигуном.

Укладачі: к.т.н., доцент Мацевич І.М.,

ст.. викладач Мельникова Л.Г.,

к.т.н., доцент Прокоф’єв В.І.,

к.т.н., доцент Шевченко А.Ф.

Відповідальний за випуск - к.т.н., професор Колісник М.П., завідувач кафедрою прикладної механіки

Рецензент: к.т.н., доцент Шатов С.В., завідувач технічної кафедри ІБФО

Затверджено

на засіданні кафедри ПМ

Протокол № 12 від 15 травня 2006 р.

Затверджено

на засіданні методичної ради ПДАБА

Протокол № 6(40) від 30.06.2006 р.

Завдання

на курсовий проект по дисципліні „Деталі машин" студенту групи____

Спроектувати привод автомобільної лебідки з черв'ячно-циліндричним або циліндрочно-черв'ячним редуктором від автономного електродвигуна. Черв'ячна передача - циліндрична;

Кінематична схема приводу автомобільної лебідки з автономним приводом.

1 - електродвигун; 2 – черв'ячно-циліндричний редуктор; 3 - муфта,

4 - підшипниковий вузол барабану; 5 –барабан лебідки; 6 – трос; 7 - черв'ячна передача; 8 – циліндрична передача.

Дані на проектування

Корисне зусилля на крюку лебідки Fл (кН)=17;

Швидкість буксирування автомобіля Vб (м/с)=0,03;

Діаметр барабану лебідки D (м) = 0,3;

Редуктор нереверсивний, призначений для нетривалої експлуатації.

Робота в одну зміну.

Застосовувати підшипники кочення.

Завдання видано:___________________________________________________________-

(Дата, підпис викладача)

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

 1. Вибір електродвигуна та кінематичний розрахунок.

 2. Розрахунок редуктора.

 1. Визначення міжосьової відстані та основних розмірів черв'яка і черв'ячного колеса.

 2. Визначення міжосьової відстані та основних розмірів шестерні та колеса циліндричної передачі.

 3. Попередній розрахунок валів редуктора та конструювання черв’яка, черв'ячного колеса та зубчастих колес.

 1. Конструктивні розміри корпуса редуктора.

 2. Перший етап компонування редуктора.

 3. Перевірка довговічності підшипників.

 4. Другий етап компонування редуктора.

 5. Тепловий розрахунок редуктора.

 1. Перевірка на міцність шпонкових з'єднань.

 2. Уточнений розрахунок валів.

 3. Вибір сорту масла та складання редактора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]