Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розрахунок привода лебідки.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Графічна частина проекту.

Графічна частина проекту виконується на двох аркушах формату А1.

На першому листі зображується складальне креслення редуктора, яке виконане у двох чи трьох проекціях.

На другому листі зображується креслення деталей редуктора.

  1. Вибір електродвигуна й кінематичний розрахунок

Корисна потужність на валу барабана лебідки визначається по формулі

.

Необхідна потужність двигуна .

Кутова швидкість обертання барабана лебідки

;

Частота обертання барабана .

Загальний коефіцієнт корисної дії привода складе

,

де - коефіцієнт корисної дії пари зачеплення циліндричних зубчастих коліс;

- коефіцієнт корисної дії черв'ячної закритої передачі;

- коефіцієнт корисної дії, що враховує втрати в парі підшипників кочення;

- коефіцієнт корисної дії, що враховує втрати в парі підшипників вала барабана лебідки;

Вибираємо електродвигун потужністю 0,75 кВт із синхронною частотою 750 об/хв тип 4А90L48В3 з ковзанням S=8,4%.

Номінальна частота обертання двигуна

, тоді кутова швидкість обертання вала двигуна

Загальне передатне відношення привода лебідки

Приватні передаточні числа приймаємо: для черв'ячної передачі ; для циліндричної передачі згідно з ДСТУ приймаємо

Крутні моменти на валах редуктора й барабана:

Вал А: ;

Вал Б: ;

Вал С: .

Частоти обертання й кутові швидкості валів редуктора й барабана:

Вал А

n1=nдв=687 обр/хв

1=дв=72 с-1

Вал Б

обр/хв

с-1

Вал С

n3= nб=1,98 обр/хв

3=б=0,2 с-1

  1. Розрахунок редуктора

Оскільки редуктор має дві ступені (Рис.1), розрахунок редуктора складається з розрахунку кожної ступені послідовно, спочатку черв'ячної передачі а потім циліндричної. Для зміни умов в завданні на курсовий проект може вказуватись, що редуктор циліндрично-черв'ячний (Рис.2.). Тоді слід розраховувати спочатку циліндричну передачу а потім черв'ячну. При цьому методика розрахунку ступенів не відрізняються а відрізняються тільки чисельні значення.

    1. Розрахунок черв'ячної передачі

      1. Розрахунок міжосьової відстані й основних розмірів черв'яка й черв'ячного колеса

Число витків черв'яка приймаємо в залежності від передаточного відношення черв'ячної передачі iчерв:

при iчерв = 8...15 Z1=4;

при iчерв = 15...30 Z1=2

при iчерв > 30; Z1=1.

Число зубців черв'ячного колеса .

Вибираємо матеріал черв'яка й вінця черв'ячного колеса:

для черв'яка - сталь 45 із загартуванням до твердості HRC 45-50 і наступним шліфуванням;

для вінця колеса - бронза БрОФ-10-1, відливка відцентрова.

Попередньо приймаємо швидкість ковзання υs=6 м/с, тоді допустиме контактне напруження складе МПа,

де - табличне значення напруги; МПа (табл.4.8 [1]);

- коефіцієнт довговічності; .

Допустиме напруження на згин МПа,

де - табличне значення напруги; МПа (табл.4.8. [1])

- коефіцієнт довговічності; .

Приймаємо попередньо коефіцієнт діаметра черв'яка .

Обертаючий момент на валу черв'ячного колеса Б складає Т2= 630 Нм.

Приймаємо попередньо коефіцієнт навантаження .

Рис. 2.1. Черв'ячно-циліндричний редуктор

Рис.2.2. Циліндрично-черв'ячний редуктор

Визначаємо міжосьову відстань із умови контактної витривалості

мм.

Модуль зачеплення знаходимо із відношення . Отримане значення модуля округлимо до найближчого стандартного. Округлення модуля спричинить змінення міжосьової відстані. Після вибору стандартних значень m и q необхідно визначити фактичне значення міжосьової відстані, яке відповідає прийнятим параметрам.

мм.

Приймаємо найближче стандартне значення m=3,15 мм.

Міжосьова відстань при стандартних значеннях q і m складе

мм.

Визначаємо основні розміри черв'яка:

ділильний діаметр мм;

діаметр вершин витків черв'яка мм;

діаметр западин витків черв'яка мм;

довжина нарізаної частини шліфованого черв'яка

мм,

приймаємо мм;

ділильний кут підйому витка при Z1=1 і q=20 =252;

Визначаємо основні розміри вінця черв'ячного колеса:

ділильний діаметр вінця черв'ячного колеса

;

діаметр вершин зубців черв'ячного колеса

;

діаметр западин зубців

;

найбільший діаметр черв'ячного колеса

;

ширина вінця черв'ячного колеса

; приймаємо b2=35 мм.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]