Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розд_3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
260.61 Кб
Скачать

3. Типи вставок та методика визначення їх довжини

3.1 Правила і норми взаємного розташування стрілочних переводів.

Згідно з [2, 5], між суміжними стрілочними переводами повинна вкладатися пряма рейкова вставка, величина якої залежить від схеми розміщення стрілочних переводів, призначення колії, швидкості руху та умов проектування. В окремих випадках вставка може бути криволінійною або відсутньою.

За способом визначення довжини розрізняють конструкційні вставки (у роботі будемо позначати їх d ) та розрахункові (p).

Довжина конструкційних вставок встановлена кратною стандартній довжині рейки (25,00 м) і приймається 25,00 м, 12,50 м, 6,25 м, а мінімальна довжина становить 4,50 м. Довжина розрахункових вставок, як випливає з їх назви, визначається розрахунками.

Тип вставки залежить від схеми взаємного розташування суміжних стрілочних переводів. Взагалі існує 5 схем взаємного розташування стрілочних переводів (додаток В), які мають наступні ознаки:

– зустрічне (гостряками) розташування з різностороннім (схема 1) або одностороннім (схема 2) відхиленням від основної колії і конструкційною (d) вставкою між початком рамних рейок;

– зустрічне (хрестовинами) розташування з різностороннім відхиленням від основної колії (схема 3) і розрахунковою ( p) вставкою між торцями хрестовин;

– попутне розташування з одностороннім відхиленням від основної колії (схема 4) і розрахунковою (p) вставкою між торцем хрестовини першого переводу та початком рамної рейки другого переводу.

– попутне розташування з різностороннім (схема 5) відхиленням від основної колії і конструкційною (d) вставкою між торцем хрестовини першого переводу та початком рамної рейки другого переводу.

Величина конструкційних вставок d в схемах 1, 2, 5 приймається за даними додатку В у залежності від призначення колії (головна, приймально-відправна, інша), швидкості руху цими коліями та умов проектування (нормальні, стиснені). У деяких випадках вставки в схемах 1, 2, 5 можуть бути розрахунковими.

Розташування стрілочних переводів за схемами 3 і 4 повинно забезпечувати необхідну відстань e між осями паралельних колій, виходячи з чого визначається потрібна довжина розрахункових вставок:

– для схеми 3 (1)

– для схеми 4 (2)

де e – відстань між осями колій;

b1 і b2 – відстань від центру кожного переводу до торця хрестовини;

а2 _ відстань від початку рамних рейок до центру другого стрілочного переводу.

α – кут хрестовини.

Величина e в межах корисної довжини суміжних колій приймається згідно з вихідними даними, а між окремими з’їздами та стрілочними вулицями згідно з ПТЕ: eн = 5,30 м – в нормальних умовах, emin = 4,80 м – в стиснених умовах. Отримана довжина вставок p повинна бути не менше вказаних в додатку В для відповідної схеми, інакше приймаються наведені мінімальні значення.

3.2 Правила і норми взаємного розташування стрілочних переводів і кривих ділянок колій.

Між стрілочним переводом і суміжною кривою повинна вкладатися пряма ділянка колії, яка за способом визначення довжини може бути конструкційною (k) або розрахунковою (f).

Основне призначення конструкційних ділянок полягає в забезпеченні узгодження параметрів колії стрілочного переводу та суміжної кривої. В кривих ділянках колії може передбачатися: улаштування перехідних кривих, підвищення зовнішньої рейки, поширення колії, параметри яких залежать від радіусу кривої, призначення колії та швидкості руху.

Призначення, прийняті позначення та вимоги до прямих конструкційних ділянок наведені в табл. 3 і додатку Г.

Таблиця 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]