Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 Гроші та кредит.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
690.18 Кб
Скачать

28. Курс цінних паперів. Фактори, що на них впливають.

Курс цінних паперів — ціна, за якою продаються й купуються цінні папери на фондових біржах. Курс цінних паперів прямо пропорційний нормі прибутковості цін паперів і зворотно пропорційний рівню позичкового відсотка. Формується під впливом сукупності різноманітних чинників, які здатні вносити елементи непередбачуваності в кон'юнктуру ринку цін. паперів.

К. ц. п. може бути: коливаючим, тобто вільно змінюватися залежно від попиту і пропозицій; плаваючим (різновид коливаючого), що передбачає використання ринкових механізмів валютного регулювання; фіксованим, тобто офіційно встановленим, та ін. К. ц. п., який оптимально відповідає попиту і пропозиціям, називають курсом рівноваги. В періоди економічних піднесень К. ц. п. підвищується, оскільки зростають дивіденди і, відповідно, попит на цін. папери. Під час економічних криз, у зв'язку зі зниженням дивідендів, зростанням пропозиції цін. паперів і норми позичкового відсотка К. ц. п. знижується. Закономірність формування К. ц. п. певною мірою також зумовлена видом цін. паперів. Напр., курс акцій прямо залежить від співвідношення попиту і пропозиції, розміру дивіденду, рівня і вартості позичкового капіталу тощо. Меншим змінам піддається курс облігацій, оскільки дохід за ними, а також строк погашення (короткостроковий або довгостроковий), як правило, визначаються заздалегідь. К. ц. п. визначається на фонд, біржі, яка публікує довідкові курси в бірж, бюлетенях (відомостях).

29. Ринок цінних паперів.

Ринок цінних паперів - це функціональна система фінансового ринку, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, стимулює структурну перебудову економіки, підвищує добробут громадян коштом доходів від вкладання грошових ресурсів у цінні папери і вільне розпорядження доходами. Ринок цінних паперів становить частину ринку позичкових капіталів. На ньому здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів, на основі законів попиту та пропозиції формуються ціни, складаються відносини співволодіння (акції, паї) чи позики (облігації, векселі) й похідні від них. ринок цінних паперів є також особливим сегментом фінансового ринку. Категорія «ринок цінних паперів» часто виражається терміном «фондовий ринок». Як сегмент фінансового ринку він складається з таких елементів:

Фондовий ринок ділиться на ринок інструментів позик і ринок інструментів нерухомості, ринок інструментів інвестицій, ринок похідних інструментів.

Ринок цінних паперів становить частку ринку позичкових капіталів. На ньому здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів. Розрізняють два типи ринку цінних паперів первинний і вторинний, їх взаємодію можна відобразити так:

Первинний ринок – емісія і первісне розміщення цінних паперів, вторинний ринок – обертання раніше емітованих цінних паперів.

Внаслідок продажу акцій та облігацій на первинному ринку емітент отримує необхідні йому фінансові ресурси, а цінні папери зосереджуються у перших покупців. Провідними елементами первинного ринку є: основні емітенти – держава, приватні компанії, міждержавні органи; основні форми угод – аукціонна, відкритого продажу; основні інвестори – населення, держава, комерційні органи; основні об’єкти угод – державні цінні папери, приватні цінні папери, міжнародні цінні папери. Тут емітент проти відповідно узгодженої суми грошей передає свій титул власності для інвестицій іншим особам. Як правило, обіг цінних паперів на первинному ринку охоплює лише нові випуски цінних паперів

Основу вторинного ринку становить фондовий ринок: біржовий та позабіржовий або організований і неорганізований. Вторинний ринок діє тому, що первинний інвестор користується своїм правом і перепродує цінні папери іншим особам, а вони - вільні у своєму виборі - перепродують їх наступним вкладникам. Внаслідок цього ті цінні папери, що пройшли випробування первинним ринком і довели свою належну життєздатність, попадають у наступний оборот, що діє без участі того акціонерного товариства, яке їх випустило і започаткувало розміщення.

Вторинний ринок ділиться на неорганізований ринок (форми організації: комп’ютеризована система зв’язку), організований ринок ( форма організації: фондова біржа)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]