Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Finance-metodichkaGIPO4.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
930.82 Кб
Скачать

Бюджет і бюджетна система

Бюджет – це провідна ланка фінансової системи. Він об’єднує головні доходи та видатки держави. Через бюджет здійснюється постійна мобілізація ресурсів та їх витрачання.

В організаційному аспекті державний бюджет – це план створення та використання фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні держави.

Державний бюджет виражає економічні грошові відносини, що опосередковують процес створення та використання централізованого фонду грошових коштів держави. Мобілізація коштів допомагає втілювати в життя визначені державою заходи.

Бюджетний устрій – це організація та принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.

В основу бюджетного устрою в Україні відповідно до Бюджетного кодексу покладено принципи:

 1. єдності бюджету, що означає існування єдиного рахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується також єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою;

 2. збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

 3. самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами Державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади АР Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави;

 4. повноти – включенню до складу бюджетів підлягають усі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування;

 5. обґрунтованості – бюджет формується на реальних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету та витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил;

 6. ефективності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів і досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

 7. субсидіарності – розподіл видів видатків між Державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами має ґрунтуватись на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

 8. цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

 9. справедливості і неупередженості – будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

 10. публічності та прозорості – Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються і рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідними радами;

 11. відповідальності учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії, або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Бюджет України – централізований фонд фінансових ресурсів держави, що використовується для виконання покладених на нього функцій, передбачених Конституцією України.

Державний бюджет України включає дві самостійні ланки:

 1. загальнодержавний бюджет;

 2. місцеві бюджети (близько 14 000 самостійних бюджетів).

Бюджетна система України складається з:

1. Державного бюджету України;

2. Республіканського бюджету АР Крим;

3. Місцевих бюджетів (обласні, міськи, районні, сільські, селищні).

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, називається зведеним (консолідованим) бюджетом України.

Основні функції бюджету:

 • перерозподіл національного доходу та ВВП;

 • державне регулювання та стимулювання економіки;

 • фінансове забезпечення соціальної політики;

 • контроль за створенням та використанням централізованого фонду коштів.

Етапи бюджетного процесу:

1. Складання проекту бюджету

2. Розгляд бюджету

3. Затвердження бюджету

4. Виконання бюджету

5. Складання, розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету.

Бюджетне планування – комплекс організаційно-технічних, методичних та методологічних заходів щодо визначення доходів та витрат бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.

Бюджетне прогнозування – визначення ймовірних показників доходів та витрат бюджету на перспективу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]